Certifikace programů PPRCH

V roce 2013 byl Národní ústav pro vzdělávání pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajišťovat systém posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence zahrnující všechny typy rizikového chování. Od roku 2013 prošly certifikací již desítky subjektů, z nichž většina byla úspěšná.

Abecední seznam poskytovatelů programů školské primární prevence s aktuálně platným certifikátem naleznete na www.nuv.cz/t/pracoviste-pro-certifikace/poskytovatele

‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7

Seznam certifikátorů

_7122562156.jpg Certifikace odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (PPRCH) zajišťuje posouzení a formální uznání, že poskytovatel a jím realizovaný program odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde o proces zhodnocení poskytovatele a programu podle kritérií stanovených schválenými Standardy odborné způsobilosti a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů PPRCH v současné době mohou pro Pracoviště pro certifikace vykonávat tito odborníci:  

 
‹‹   Předchozí   2 3 4 5 6 7