Základ a doplněk pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k základu a doplňku pilotáže .

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.

 

Přehled všech stránek s dotazy


‹‹   Předchozí   1 2 3 4

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Patří do partnerství č. 9, do hlavního modulu odborného výcviku – Strojírenství a strojírenská výroba nebo Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika obory Mechanik opravář motorových vozidel a Elektrikář – silnoproud? 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Potřebujeme pro přípravu pilotního projektu znát přesný alikvotní poměr pro hodiny tzn. - 60% odborného výcviku (varianta A) bude kolik hodin? - 40% odborné praxe (varianta B pro výše uvedené obory) bude kolik hodin? 

 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych Vás požádala o informaci k variantám A a B a provazbě odborného výcviku a odborné praxe. Specifikujte prosím, že můžeme jako hlavní modul použít variantu A tzn. odborný výcvik ve strojírenském oboru a jako rozšiřující moduly odbornou praxi v oborech M (23 strojírenství, 24 elektrotechnika a 37 doprava). 

 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Bude zohledněna nějakým způsobem eventuelní dlouhodobá nemoc žáka absentujícího v OV? Nebo je potřeba vytvořit hodinovou rezervu ke kryti takovýchto ztrát (např. si napočítat 9000 hodin, ale uvést závazně jen 8000)? A bude se např. počítat zapojeny žák, i když třeba absolvuje jen 100 hodin OV? Samozřejmě za předpokladu že zbývající (minimálně) čtyři další v dané šabloně pro konkrétní obor v součtu s nim naplní minimální hodinovou dotaci šablony OV? 

 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Patří kód oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik do skupiny L0 ? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Jaké obory je možné začlenit do doplňku pilotáže a v jakém vztahu jsou vůči oborům, které zařadíme v nabídce do základu pilotáže? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6

Chtěl jsem se zeptat, zda je možno nabídnout modul pro daný obor s nejméně pěti žáky rozdělených do vice firem? Např. zvolím obor Mechanik seřizovač, 3. ročník, 15 žáku. Ale rozděleni budou po třech v pěti různých firmách? Je možno pro takovou konfiguraci zpracovat jednu šablonu modulu?

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 1 ze dne 20. 6.:

V podmínkách zadávací dokumentace pro obor je: „ Odborného výcviku v určeném oboruči oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ , znamená to, že 25 žáků musí být denně po dobu odborného výcviku přítomno ve firmě ?

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4