Základ a doplněk pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k základu a doplňku pilotáže .

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.

 

Přehled všech stránek s dotazy


‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud ano, příloha č. 3  (šablona pro modul Odborný výcvik) má být vyplněna pro každý obor (či obor a ročník?), který je zařazen do hlavního modulu, tj. budeme přikládat tři vyplněné Přílohy č. 3 (nebo šest)?

 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Chtěla bych se zeptat, zda je možné vytvořit partnerství č. 11 Strojírenství a strojírenská výroba tímto způsobem: Do hlavního modulu zařadit obory: 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení – 2. a 3. ročník, 23-51-H/01 Strojní mechanik – 2. a 3. ročník Do doplňku hlavního modulu zařadit obor: 36-67-H/01 Zedník – 2. a 3. ročník   

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Rádi bychom, jako dodavatel, realizovali veřejnou zakázku v partnerství s mateřskou společností naší školy a angažovali ve variantě A, která je podložená odborným výcvikem, jeden z našich oborů v kategorii 26 (Elektrikář) a dále v kategorii 18 (Informační technologie), který ovšem nemá v náplni ŠVP odborný výcvik, ale pouze odbornou praxi. Současně zase tento obor nespadá pod kategorii B. Znamená to, že tuto kombinaci nelze v rámci projektu uplatnit? A pokud ano, jak lze tyto dva obory zkombinovat?

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Součástí naší společnosti je i Střední odborné učiliště strojírenské, které realizuje odbornou praxi v závodech naší společnosti. Učiliště má stejné IČ jako naše společnost. 1/může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – v případně, že se jedná o „stejnou firmu“ = stejné IČ 2/ může se Učiliště do projektu zapojit s pilotáží praxe ve firmě – pokud již tato praxe je nastavena a funguje několik let? Případně je zde podmínka vytvořit novou formu nebo určitou modifikaci stávající praxe? 

 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Abychom splnili při realizaci pilotáže minimální počet žáků (25) a hodin (5000) v rámci partnerství č. 6 můžeme uzavřít partnerství s více firmami a poslat do jedné např. 13 žáků oboru nástrojař a do druhé 13 žáků oboru elektrikář s tím, že pilotáž v obou firmách překročí dohromady požadovaných 5000 hodin? 

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Od září zahajujeme v rámci oboru 41-41-M/01 Agropodnikání výuku dle nového ŠVP Mechanizace v zemědělství. Obor Agropodnikání nepatří mezi podporované obory. Mohla by se naše škola přihlásit do výběrového řízení pouze s výše uvedeným ŠVP? 

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“. Je těmito 25 žáky myšlen celkový počet? Tedy pokud proběhne odborná praxe v požadovaném rozsahu pro 5 skupin á 5 žáků, je tento počet naplněn? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Celkový součet hodin odborného výcviku v určeném oboru či oborech musí činit minimálně 5 000 hodin“. Je těmito 5 tis hodinami myšleno žákohodiny? Např. pokud provedu odborný výcvik v rozsahu 8 hodin pro 10 žáků, bude se to rovnat 80 hodinám? 

 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

U varianty A, partnerství č. 15: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? U varianty A, partnerství č. 11: Spadá odborný výcvik pro obor 39-41-L/01 Autotronik do základu pilotáže? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Je možné v rámci varianty A zařadit odborný výcvik pro maturitní obory do doplňku pilotáže? 

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7. (část dotazu)

Může se škola ve Zlínském kraji přihlásit s oborem H – Gumař-plastikář 28-52-H/01? Lze kombinovat obory M a H v rámci hlavního modulu? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Rádi bychom si ověřili, zda rozumíme správně znění zadávací dokumentace. V partnerství č. 1 jsou uvedeny dvě skupiny oborů. Obory skupiny 23 a 26, vybereme-li z těchto dvou skupin oborů např. 4 obory v nichž se připravují žáci, a které jsou pro našeho partnera vhodné a přitom splníme podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin. Můžeme takto koncipovat nabídku? Pokud podáme nabídku i do partnerství 18, je nutné znovu splnit podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin?   

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 4 ze dne 28. 6.:

Prosím o objasnění podmínky “Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ – pokud vytvoříme partnerství 1 škola a 2 firmy a z té školy bude každou firmu navštěvovat např.13 žáků, což dává dohromady 26 žáků na školu. Je tato podmínka splněna?   

 

Dotaz č. 9 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Prosím o potvrzení, že dobře chápu: Odborný výcvik je tvořen základem a doplňkem modulu, celkem jde o 5000 hodin OV, přičemž základ modulu musí obsahovat z těchto 5000 hodin 60% = 3000 hodin? Těchto 3000 hodin odborného výcviku musíme u firem zajistit minimálně pro 25 žáků? Nebo jen pro 60% z 25 žáků, což se rovná 15 žáků? 

 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych požádala o upřesnění, jaká je výše dotace při kombinaci variant A a B. - pouze pro variantu A je max. 1.800.000 - pouze pro variantu B je max. 1.166.000   

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››