Základ a doplněk pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k základu a doplňku pilotáže .

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.

 

Přehled všech stránek s dotazy


‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Může být partnerství tvořeno dvěma soukromými subjekty s vlastními právními subjektivitami (konkrétně by to byla mateřská společnost a dceřiná společnost) a dvěma školami, kdy by každý ze soukromých subjektů zajišťoval stáž pro jednu školu, s níž spolupracuje? Nabídku by předkládaly tyto soukromé subjekty společně, školy by byly do nabídky zapojeny na základě subdodavatelského vztahu. 

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při vyplňování jednotlivých šablon a celého projektu pracujeme s čísly, která jme schopni v každém případě dodržet. Je to pochopitelné hlavně z důvodu sankčních pokut uvedených ve smlouvě. V praktické realizaci projektu se dá tedy předpokládat, že tato čísla (počet žáků a hodin) překročíme. Je to přípustné? Pokud tedy tato situace nastane, jak poté postupovat. Zda zastavit pilotáž, jakmile dosáhneme námi definovaných počtů nebo zda pokračovat dále a v závěrečné zprávě zmínit prakticky realizovaná počty žáků a hodin odborného výcviku ve firmách? 

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Můžeme sestavit hlavní modul (základ pilotáže) v partnerství č. 9 z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (8 žáků), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (12 žáků), 23-51-H/01 Strojní mechanik (5 žáků), 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (6 žáků ve třech firmách - umístění v počtech 2+2+2), v celkovém počtu hodin převyšujícím 5000? Mohou být v jedné firmě pouze dva žáci? Pro každý obor musíme vypsat pouze jednu šablonu, i když jsou žáci jednoho oboru umístěni ve třech firmách? Celkem tedy 4 šablony? 

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku?  Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku? 

 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

V bodě 5 hodnocení nabídek není napsáno, jak bude hodnocen uchazeč s menším počtem subjektů než 3. Domnívám se, že zadávací dokumentace by neměla obsahovat nehodnotitelné požadavky. Jaký je názor zadavatele? 

 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Na žáky z více oborů budou dodavateli stoupat náklady. V bodě 3: 1 bod za 2-3 různé obory a 2 body za 3 a více oborů. Toto ohodnocení dle mého názoru není  adekvátní. Jaký je názor zadavatele? 

 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K tabulce 1 Územně správní členění v České republice je: Republika-Regiony soudržnosti-Kraje-Okresy-Obce Historické dělení na Čechy, Moravu a Slezsko je zavádějící a nepřesné, mělo by se upřesnit výčtem krajů. V opačném případě je zakázka zadána nejednoznačně.  Jaký je názor zadavatele? 

 

Dotaz č. 6 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Mohou být žáci umístěni také do výcvikového centra sloužícího mj. pro zaškolování nových zaměstnanců? Nebo je nezbytné, aby odborný výcvik proběhl výhradně ve výrobě.   

 

ZÁKLAD Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být v souladu se zadáním použit následující model? Nabídka bude zpracována pro variantu A. Hlavní modul bude zastávat min. z 60 % základ pilotáže tvořený jednou částí veřejné zakázky (dle Tabulky 1 Zadávací dokumentace), složený ze dvou dílčích oborů. Zbývajících 40 %, jakožto doplňku pilotáže, pak naplníme dalšími třemi částmi dle Tabulky 1 (tedy jinými obory, v jiných krajích). Dále bude pilotáž doplněna o rozšiřující moduly.   

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

Může být partnerství tvořeno jedním soukromým subjektem – firmou (s několika výrobními závody v různých lokalitách / krajích) a dvěma či třemi školami?   

 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Jsme strojírenská firma se sídlem ve Středočeském kraji. V partnerství s naší firmou budou 2 střední školy. Jedna škola má sídlo také ve Středočeském kraji (min. 22 žáků učebního oboru nástrojař) a druhá škola má sídlo v Plzeňském kraji (min. 6 žáků maturitního oboru mechanik seřizovač se zaměřením na CNC obráběcí stroje). Odborný výcvik se uskuteční v naší firmě. Je možné splnit podmínku min. 25 žáků tím, že žáci při odborném výcviku v naší firmě budou ze dvou středních škol, které jsou z různých krajů? 

 

Dotaz č. 23 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Obracím se na Vás s dotazem, zda při vyplňování šablony v kolonce "Materiálně technické zabezpečení", kde máme popsat, kde bude odborný výcvik realizován a jedná se o obor stavebnictví (tedy odborný výcvik bude probíhat na realizovaných zakázkách stavební firmou a nelze je tedy v této chvíli podrobněji popsat) stačí uvést např. "místo realizované stavební zakázky, včetně použitého příslušného technologického vybavení". 

 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Je možné mít šablonu odborné praxe, u které budeme mít napočítané žáky a hodiny, ale nebudou stanoveny konkrétní firmy? Realita je taková, že firmy pro OP shání sami žáci až v průběhu roku. Je v podstatě jisté, že opravdu budou, ale momentálně je určit nemůžeme. 

 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Je možné, aby škola podala nabídku sama bez subdodavatelů? Spolupráce firem by byla zajištěna na základě společné dohody subjektů a odborníci z praxe by poskytovali své služby na základě pracovně-právního vztahu se školou? Jediným dodavatelem (uchazečem) by byla tedy naše škola. Pokud ano, kvalifikaci uchazečů by dokládala pouze škola? 

 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 7 ze dne 4. 7.

Pokud bude žák 2. ročníku absolvovat ve školním roce 2013/2014 určitý počet hodin odborného výcviku a v I. pololetí školního roku 2014/2015 bude v rámci 3. ročníku absolvovat další hodiny odborného výcviku (jiné modulu odborného výcviku), lze žáka a jeho hodiny započítávat dvakrát? Nebo se žáci započítávají v rámci oboru pouze jednou?   

 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››