Pro školy

‹‹   Předchozí   1 2

Aktualizace správných řešení v oboru Kuchař – číšník

Vzhledem k tomu, že od roku 2014 platí nový Občanský zákoník, bylo třeba aktualizovat některá témata v oboru Kuchař – číšník.

 

Jednotná zadání pro všechny obory s výučním listem jsou školám k dispozici

Všechny školy s učebními obory už mohou začít připravovat své závěrečné zkoušky podle jednotných zadání. Témata pro praktickou a ústní zkoušku byla v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna v březnu, témata pro písemnou zkoušku budou zpřístupněna 15. dubna 2014. Kratší doba zveřejnění písemné zkoušky snižuje riziko úniku zkušebního tajemství.

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole 2013/2014

Metodická příručka pro učitele, která ukazuje, jak pracovat s jednotným zadáním při přípravě závěrečných zkoušek ve škole.

 

Soutěž samostatných odborných prací - 2013/2014

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už třetí ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

 

Zadání samostatných odborných prací pro rok 2013/2014

Od 7. ledna jsou v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna témata samostatných odborných prací.  Jsou přístupná pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce (SOP) součástí praktické zkoušky.

 

Bezpečnostní protokol

Formulář bezpečnostního protokolu může škola využít pro zaznamenání práce s jednotným zadáním ve škole.

 

Soutěž samostatných odborných prací

HK3.jpg Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací (SOP).

 

Probíhá schvalování témat jednotných zadání

V průběhu ledna bylo dokončeno zpracování témat pro písemné, praktické a ústní zkoušky, z nichž budou sestavena jednotná zadání. Hotová témata autoři postupují do schvalovacího procesu, během kterého se kontroluje jak technické zpracování, tj. zejména dodržení požadované struktury textu, tak soulad s metodickými pokyny a jazyková správnost. 

 

Školy už mohou zadat svým žákům samostatné odborné práce

V polovině ledna dostaly školy prostřednictvím e-mailu zadání samostatných odborných prací. Tyto práce jsou součástí jednotného zadání v 10 oborech: Hodinář, Cukrář, Montér suchých staveb, Včelař, Kovář a podkovář, Kuchař – číšník, Operátor skladování, Kadeřník, Umělecký kovář a zámečník, pasíř a Umělecký keramik. 

 

Legislativa

sbirka.jpg Pomoc při základní orientaci v platných právních předpisech souvisejících s ukončováním vzdělání v oborech středního vzdělání s výučním listem kategorie H, E a o ukončování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Potvrzení pro žáky

cert12.jpg Potvrzení pro žáky prokazovalo, že žák složil závěrečnou zkoušku v projektu NZZ_2. Nyní je závěrečná zkouška podle jednotného zadání již povinná pro všechny školy a vydávání potvrzení tak ztratilo smysl. Proto se ve školním roce 2014/2015 potvrzení pro žáky nevydává.    

 

Logo projektu

NZZ2.gif Název projektu: IPn Nová závěrečná zkouška 2, Zkrácený název projektu: NZZ_2, Číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0004

 
‹‹   Předchozí   1 2