Pro novináře

Tisková mluvčí NÚV:
 Markéta Růžičková
  tel.: 777 970 812
  press@nuv_cz


‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11

Pardubická konference k NSK přinesla zajímavé podněty

Pardubice, 14. února 2012 - Jakým způsobem získat pracovníky nedostatkových, zejména řemeslných a technických profesí? Jak najít uplatnění na trhu práce? 14. 02. 2012 celý článek

střední vzdělávání

Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku, tak dospělým. 08. 02. 2012 celý článek

Rámcové vzdělávací programy

Do vzdělávání v České republice byl na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zaveden systém více úrovní tvorby vzdělávacích programů. 07. 02. 2012 celý článek

Ještě nevíte, kam na školu?

12. ledna 2012. Už jen několik týdnů zbývá žákům devátých tříd do 15. března, což je poslední den pro podání přihlášek ke studiu na středních školách. Těm, kteří se ještě nerozhodli, nabízí Národní ústav pro vzdělávání pomoc a potřebné informace na adrese www.infoabsolvent.cz . 12. 01. 2012 celý článek

Souhrnné informace o uplatnění absolventů škol

Poskytování informačního servisu se stává stále důležitějším nástrojem pro zlepšení uplatnitelnosti absolventů a mladých lidí na trhu práce. Už v okamžiku rozhodování o volbě povolání by totiž měly být zohledněny jak schopnosti a zájmy uchazeče, tak i rizika spojená s volbou povolání ve vztahu k situaci na trhu práce a možnostem pracovního uplatnění. Potřeba poskytovat více informací o přechodu absolventů škol na trh práce a o uplatňování absolventů škol vedla ke vzniku následujících publikací. 29. 07. 2008 celý článek

‹‹   Předchozí   6 7 8 9 10 11