Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2

Jednání sítě pro zajišťování kvality a odborný panel projektu P-KAP

15. 11. 2018 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 13. listopadu 2018 v Praze. Společným tématem akce byla kvalita v odborném vzdělávání.

 

Evropský týden odborných dovedností

24. 10. 2018 Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) s podtitulem „Objev svůj talent“ se koná ve dnech 5. až 9. listopadu 2018. Školy a další instituce, které se chtějí do akce zapojit, mohou uspořádat například den otevřených dveří, vernisáž, prezentace s ukázkami prací žáků, soutěž, přednášku, konferenci, workshop či další akci. Cílem této celoevropské akce je ukázat, jak je odborné vzdělávání a příprava atraktivní a kvalitní. 

 

Návštěva soutěže Euroskills 2018 v Budapešti

Ve dnech 26. až 28. září 2018 se jedenáct pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) spolu se šesti zástupci středních odborných škol a gymnázia zúčastnilo soutěže odborných dovedností Euroskills v Budapešti. Účastníci výpravy mohli vidět a inspirovat se soutěžní přehlídkou odborných dovedností v mezinárodním kontextu, inovacemi v jednotlivých oborech i srovnat průběh této akce se soutěžemi, které se konají v České republice.

 

Setkání členů sítě EQAVET v říjnu 2018

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (Národní referenční bod EQAVET NRP CZ) zorganizoval Sekretariát EQAVET v Praze, v hotelu Alwyn, ve dnech 9. a 10. října 2018, společné setkání členů sítě EQAVET (tzv. Peer learning activity - PLA). Akce se zúčastnilo asi 40 osob. Členové sítě na těchto pravidelných schůzkách mají možnost sdílet své znalosti a zkušenosti a předávat si nové poznatky.

 

Dotazníkové šetření o potřebách škol

V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

 
‹‹   Předchozí   1 2