Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2

Instruktor praktického vyučování: 17. 4. 2019 volná místa v kurzu pro lektory

25. 3. 2019 Jednodenní proškolení lektorů kurzu Instruktor praktického vyučování nabízíme zdarma a bude se konat 17. dubna 2019 od 9 hodin do 15 hodin v sídle Národního ústavu pro vzdělávání (Weilova 1271/6, Praha 10).

 

Školní akční plán naplňuje kritéria kvalitní školy

14. 3. 2019 Školní akční plán je nástrojem evaluace školy, která díky jeho existenci dává najevo, že má svou vizi a naplňuje ji, což je jedno z kritérií inspekčního hodnocení kvality školy ze strany České školní inspekce (ČŠI).

 

S mobilní verzí webu www.infoabsolvent.cz jsou uživatelé spokojeni

7. 3. 2019 Na začátku února 2019 byla spuštěna responzivní verze webu Infoabsolvent, ve které se zobrazení webu přizpůsobuje velikosti obrazovky. Zároveň odstartovala i možnost hodnocení webu pomocí dotazníku zpětné vazby. Obě zmíněné úpravy webu finančně podpořil projekt EQAVET. Z únorového hodnocení vyplývá, že mobilní verze webu uživatelům vyhovuje.

 

Programy mezigeneračního učení ověřil EQAVET ve třech vzdělávacích institucích

28. 2 2019 V jedné z aktivit projektu EQAVET byly v roce 2018 v Kroměříži, ve Městě Albrechticích a v Písku pilotně ověřeny tři vzdělávací programy mezigeneračního učení, které vznikly v projektu  Senior 50+ Národního ústavu pro vzdělávání.

 

Do Evropského týdne odborných dovedností se zapojilo 45 zemí s více než 1800 akcemi

18. 2. 2019 Evropský týden odborných dovedností (VET Skills Week), který proběhl v listopadu 2018, zvýšil povědomí veřejnosti o široké škále příležitostí spojených s odborným vzdělávání.  

 

Online kurz pro začínající lektory zdarma

7. 2. 2019 Na konci ledna 2019 spustil český tým EPALE při Domu zahraniční spolupráce nový online kurz pro vzdělavatele dospělých „Lektorské minimum“. Kurz je určen všem, kteří si chtějí vylepšit své lektorské a prezentační dovednosti.

 

Vše nejlepší do nového roku 2019

 

Kurz pro instruktory praktického vyučování

11. 12. 2018 Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) pořádá od roku 2015 školení pro lektory, kteří dále školí instruktory praktického výcviku ve firmách, jež se školami spolupracují. Školení absolvovalo do konce roku 2018 již 100 lektorů ze 40 institucí, kteří dále proškolili více než 1100 instruktorů praktického výcviku.

 

Jednání sítě pro zajišťování kvality a odborný panel projektu P-KAP

15. 11. 2018 Jednání sítě pro zajišťování kvality EQAVET se konalo spolu s odborným panelem projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP) 13. listopadu 2018 v Praze. Společným tématem akce byla kvalita v odborném vzdělávání.

 

Evropský týden odborných dovedností

24. 10. 2018 Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností (VET Skills Week) s podtitulem „Objev svůj talent“ se koná ve dnech 5. až 9. listopadu 2018. Školy a další instituce, které se chtějí do akce zapojit, mohou uspořádat například den otevřených dveří, vernisáž, prezentace s ukázkami prací žáků, soutěž, přednášku, konferenci, workshop či další akci. Cílem této celoevropské akce je ukázat, jak je odborné vzdělávání a příprava atraktivní a kvalitní. 

 

Návštěva soutěže Euroskills 2018 v Budapešti

Ve dnech 26. až 28. září 2018 se jedenáct pracovníků Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) spolu se šesti zástupci středních odborných škol a gymnázia zúčastnilo soutěže odborných dovedností Euroskills v Budapešti. Účastníci výpravy mohli vidět a inspirovat se soutěžní přehlídkou odborných dovedností v mezinárodním kontextu, inovacemi v jednotlivých oborech i srovnat průběh této akce se soutěžemi, které se konají v České republice.

 

Setkání členů sítě EQAVET v říjnu 2018

Ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (Národní referenční bod EQAVET NRP CZ) zorganizoval Sekretariát EQAVET v Praze, v hotelu Alwyn, ve dnech 9. a 10. října 2018, společné setkání členů sítě EQAVET (tzv. Peer learning activity - PLA). Akce se zúčastnilo asi 40 osob. Členové sítě na těchto pravidelných schůzkách mají možnost sdílet své znalosti a zkušenosti a předávat si nové poznatky.

 

Dotazníkové šetření o potřebách škol

V říjnu a listopadu 2018 proběhne v České republice mezi všemi, tedy více než 1300 středními a vyššími odbornými školami, dotazníkové šetření, které je součástí krajského akčního plánování rozvoje vzdělávání. Hlavním cílem šetření je zmapovat aktuální situaci škol a jejich potřeb v rámci tematických oblastí.

 
‹‹   Předchozí   1 2