Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4
20 listopad

Zpravodaj 11/2012

Z glosáře Cedefopu 12 * Rámce kvalifikací v Evropě * Systémy přípravy učňů v Evropě * Učňovství a nezaměstnanost mládeže * Austrálie a učňovství * Německý rámec kvalifikací a zákon...

19 listopad

Zapojte se do soutěže s Europassem

Byli jste na zahraniční stáži nebo brigádě a použili jste přitom některý z dokumentů Europassu? Zapojte se do soutěže Jak Vám pomohl Europass při získání práce, brigády nebo stáže v...

16 listopad

Za 20 let existence Centra fiktivních firem si již více než 50 tisíc středoškoláků na vlastní...

Fiktivní firma je v současné době na více než stovce středních odborných škol běžnou součástí přípravy budoucích absolventů pro praxi. Ročně tímto předmětem projde více než 3500 žáků středních škol.

14 listopad

Po řemeslnících je poptávka

Ačkoli staré české přísloví praví, že „řemeslo má zlaté dno“, z údajů MPSV vyplývá, že nejvíce volných pracovních pozic je právě v této oblasti. Na konci minulého roku byl aktuální počet...

14 listopad

Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012

Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací. 

05 listopad

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela. Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

02 listopad

Kulaté stoly NSK2 odstartovaly svou tour po regionech v Brně

Komora.cz č.11, 2012 Na letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů, kde mohou zaměstnavatelé diskutovat o aktuálních problémech na trhu práce. 

29 říjen

Doporučené očekávané výstupy jako metodická podpora pro začleňování průřezových témat do ŠVP a výuky

NÚV, divize VÚP vydal v roce 2011 dvě publikace metodické podpory pro výuku průřezových témat na základních školách a gymnáziích. Jde o doporučené očekávané výstupy v základních...

29 říjen

Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích

Materiál Přístupy k hodnocení klíčových kompetencí ve vybraných zahraničních zemích přináší inforamci o způsobech hodnocení klíčových kompetencí podle kurikulárních dokumentů  Anglie, Irska,...

24 říjen

Standardy profesních kvalifikací schválené 23. 10. 2012.

Dne 23. 10. 2012  byly MŠMT schváleny standardy následujících profesních kvalifikací : 

18 říjen

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.

17 říjen

Metodika tvorby jednotného zadání 2012/2013

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012. Autor Romana Jezberová.  

15 říjen

Vyhodnocení závěrečných zkoušek 2011/2012

Publikace projektu NZZ_2 z roku 2012.

10 říjen

Konference k sociálním médiím v Senátu

Dne 10.10.2012 proběhla v Senátu konference na téma Naše odpovědnost za obsah sociálních médií: využití, příležitosti a rizika v pedagogické praxi.

10 říjen

Europass newsletter 3/2012

Třetí číslo newsletteru představí další z dokumentů - Europass - mobilita a nový on-line slovník dovedností a kompetencí DISCO, který pomůže každému při vyplnění životopisu v cizím jazyce....

09 říjen

Zpravodaj Oborové skupiny č. 1/podzim 2012

V prvním čísle zpravodaje se dočtete mimo jiné o tom, co je náplní činnosti odborných a oborových skupin, jak oborové skupiny pomáhají v kurikulární reformě, co bude na programu podzimních...

05 říjen

Vznikají jednotná zadání pro nový školní rok

Od konce srpna probíhají schůzky autorských týmů, které chystají jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech. Týmy mají do konce roku 2012 přichystat témata pro závěrečné zkoušky,...

05 říjen

Pozvánka na on-line webináře na Metodickém portálu RVP.CZ

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů. Konají se (dle přání uživatelů) obvykle ve večerních hodinách.

03 říjen

E-portfolio ve výuce cizích jazyků - mezinárodní konference v Praze

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň v partnerské spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádají dne 25. 10. 2012 mezinárodní konferenci...

30 září

Zájem o sektorové rady je obrovský

26.9.2012 (Právo)  Situace na českém trhu práce je poněkud rozporuplná. Na jedné straně rostoucí počet nezaměstnaných, na druhé straně třetina zaměstnavatelů hlásí, že nemohou obsadit...

27 září

Žáci slavili Evropský den jazyků s Europassem

Evropským dnem jazyků si 26. září připomínáme nejen jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy, ale i nutnost učit se cizí jazyky. Europass při této příležitosti připravil seminář pro žáky 1. až 4....

24 září

Pracovní kvalifikace pro práci v zahraničí.

Chcete-li pracovat v zahraničí a vaše profese patří v hostitelské zemi k regulovaným povoláním, budete možná potřebovat úřední uznání své odborné kvalifikace a praxe. V tomto článku se...

22 září

Díky národní soustavě kvalifikací začínají mít zaměstnavatelé vliv na vzdělávání

Největší změnu v systému vzdělávání od dob reformátorky Marie Terezie zažíváme všichni právě teď. Mnozí z nás si to ještě neuvědomují, ale je tomu tak. Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje...

21 září

Naše odpovědnost za obsah sociálních médií

Konference s tímto názvem proběhne 9. října 2012 v jednacím sálu Senátu PČR ve Valdštejnském paláci v Praze. Pořadatelem je ústavně-právní výbor Senátu a Centrum mediálního vzdělávání. 

18 září

Vzdělávání 3/2012

V tomto čísle se dočtete o moderní výuce jazyků metodou CLIL, uměleckých řemeslech v současnosti, neformálním učňovství v afrických zemích nebo jak si žáci vybírají školu a budoucí profesi... a...

17 září

Slovník DISCO vám pomůže vyplnit životopis v cizím jazyce

Slovník dovedností a kompetencí DISCO nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti evropských jazycích. Využije ho každý, kdo potřebuje napsat životopis nebo motivační dopis v cizím...

04 září

Pozvánka na konferenci Modernizace uznávání odborných kvalifikací: vnitřní trh bez bariér

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních a evropských záležitostí za přispění Evropské komise v rámci grantu na rozšiřování výsledků spolupráce ve vzdělávání a odborné...

24 srpen

Národní soustava povolání novým dynamickým řešením pro Úřad práce

"Žijeme v době neustálých změn. Dnes už nelze říci, že by člověk mohl po celý život vystačit s tím, co v mládí vystudoval.“ Tímto konstatováním oslovil Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy...

23 srpen

Zpravodaj 7-8/2012

Z glosáře Cedefopu 9 * NEET – ohrožení mladí lidé v Evropě * Evropané a jejich jazyky * Postavení angličtiny v EU * Jazyky pro zaměstnání * Učení se cizím jazykům v EU * Program kyperského...

20 srpen

Metodická doporučení pro výuku finanční gramotnosti

Ve spolupráci se školami a s odborníky bylo připraveno 13 konkrétních metodických doporučení, která mohou učitelům pomoci při realizací finančního vzdělávání pomoci.

09 srpen

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.

09 srpen

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.

27 červenec

Národní soustava povolání slouží úřadům práce a agenturám

  "Dnes jsme se sešli především kvůli vám. Zajímá nás, jak vidíte využitelnost toho, co děláme, co byste potřebovali upravit, aby vám Národní soustava povolání pomáhala co nejvíce v praxi.“...

11 červenec

Zveřejnění metodického doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům středních škol věnovat pozornost výuce mezinárodního humanitárního práva jako souboru...

29 červen

Většina absolventů dostane dnes k vysvědčení i Europass

29. června 2012       Spolu s maturitním vysvědčením, osvědčením o závěrečné zkoušce a výučním listem dostane dnes téměř 62 tisíc absolventů středních škol a...

28 červen

Vzdělávání a práce .cz

Portál vzdelavaniaprace.cz vzniká proto, aby poskytnul podporu každému, kdo se rozhodne vykročit na cestu za lepší prací. Tato podpora bude tím vydatnější a adresnější, čím více budete tento...

27 červen

Zvýšení kvalifikace pomůže zlepšit postavení

Jak vyplývá ze studie „Systémový rozvoj dalšího vzdělávání“, téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim kvalifikační osvědčení získané v rámci projektu Národní soustava kvalifikací (NSK)...

22 červen

Také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou mít jednotnou zkoušku

22. června 2012 - Tisková zpráva. V učebních oborech právě skončily závěrečné zkoušky, při nichž většina škol dobrovolně využila jednotné zadání.

17 červen

Europass používají miliony lidí v celé Evropě

Za sedm let již využily některý z dokumentů Europassu desítky milionů lidí v celé Evropě. Díky Europassu a jeho propojení s ostatními evropskými nástroji (EQF, ECVET) jsou dovednosti a...

14 červen

Europass newsletter 2/2012

Druhý letošní newsletter se věnuje středoškol­ským kvalifi­kacím, ukon­čování studia na SŠ a ab­solventům, kteří míří na trh práce. Právě pro ně je určen Europass-dodatek k osvědčení. Dočtete se o...

13 červen

Vzdělávání 2/2012

Ve druhém čísle čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ přinášíme další informace a zajímavosti z různých vzdělávacích oblastí, například aktuality z Metodického portálu, informace o jazykovém pasu, o...

12 červen

Téměř polovina lidí si myslí, že jim osvědčení o kvalifikaci může přinést zvýšení mzdy

Jak vyplývá ze studie "Systémový rozvoj dalšího vzdělávání", téměř polovina dotázaných (46 %) si myslí, že jim získané kvalifikační osvědčení může přinést šanci na zvýšení mzdy. Postup v...

31 květen

Prvního června startují závěrečné zkoušky v učebních oborech

29. 5. 2012: Většina škol se dobrovolně přidala k projektu jednotných zkoušek, úroveň zkoušek v tom samém oboru bude tedy stejná, ať už je žáci budou skládat kdekoli v České...

25 květen

Standardy pro základní vzdělávání

Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT – 1236/2012-22 ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání přílohou č....

23 květen

Celoživotní učení – Kroměříž 2012

Ve dnech 16. a 17. května se konal již 19. ročník celostátního semináře, jehož tématem bylo „Odborné vzdělávání z pohledu škol a trhu práce“. 

15 květen

Na Kampě proběhl festival věnovaný aktivnímu stárnutí

V sobotu 12. května proběhl v rámci oslav Evropských dnů open-air festival v Praze na Kampě věnovaný Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Návštěvníci...

04 květen

Vzdělanostní a oborová struktura žáků 2011/12

V roce 2010 poklesl vlivem populačního vývoje počet žáků v prvních ročnících středních škol téměř o 15 tisíc (11,5 %), v roce 2011 o 6 tisíc (5,3 %). Pokles se projevil u všech kategorií...

02 květen

Europass Vám pomůže prodat Vaše IT dovednosti

V současné době potřebujeme používat informační a komunikační technologie (ICT) téměř ve všech oblastech svého života, nejen při práci. Informační gramotnost je už v podstatě nutností...

26 duben
26 duben

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2011

Burdová J. – Doležalová G. – Chamoutová D. – Kleňhová M. – Skácelová P. – Šťastnová P. – Trhlíková J. – Úlovcová H. – Vojtěch J.; Praha: NÚV, 2012. 100 stran. ISBN 978-80-87063-93-4.

16 duben

K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

Až půjdete na pracovní pohovor nebo se budete ucházet o stáž nebo brigádu doma i v zahraničí, budete potřebovat prokázat své dovednosti a znalosti cizích jazyků. V tom vám pomůže jeden...

29 březen

Vzdělávání 1/2012

Nabízíme Vám první číslo čtvrtletníku VZDĚLÁVÁNÍ, který od začátku roku 2012 vydává Národní ústav pro vzdělávání. Navazuje jak na bulletin Odborné vzdělávání, který připravoval...

22 březen

O Europass byl na veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO velký zájem

Ve dnech 15. a 16. března se v Praze na Výstavišti v Holešovicích konal druhý ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO, na kterém se prezentoval také Europass spolu...

19 březen

Konference o reformě závěrečných zkoušek

Ve čtvrtek 8. března proběhla v pražském hotelu Step závěrečná konference projektu Nová závěrečná zkouška. Projekt bude ukončen 31. 3. 2012.

19 březen

Vyšlo první letošní číslo Europass newsletteru

Newsletter se vě­nuje především cizím jazy­kům. Seznámíme vás s Europass - jazykovým pasem a Evropským jazykovým portfoliem (EJP), pomocí kterého můžete zjistit a správně ohodnotit své...

02 březen

Informujeme

  ### list recursive=1 display=title_perex_img sort=aorder order=desc limit=15 total=0 ###

22 únor

RVP pro předškolní vzdělávání

V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi rámcového vzdělávacícího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), přehled úprav i metodickou podporu pro učitele.

27 červenec

Nové stránky projektu

S platností od 1. července 2011 došlo ke sloučení tří přímo řízených organizací MŠMT: Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu...

‹‹   Předchozí   1 2 3 4