Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››
28 červen

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran. 

24 červen

Zpravodaj 6/2016

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí * Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku * Šetření Defis – profesní příprava v podniku * Rámec regulovaných kvalifikací...

22 červen

Státní zkoušky z grafických disciplín letos nově

Obnovené státní zkoušky zatím úspěšně složilo přes 200 zájemců ze zhruba 1300 přihlášených.

22 červen

EQF: aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva ČR

Upřesnění dokumentu přijatého v roce 2011.

21 červen

Školy stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli: výzkum projektu P-KAP sledoval situaci...

Podrobnou analýzu situace a potřeb škol ve všech krajích České republiky zpracoval pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Výsledky...

15 červen

Přehlídka výtvarných prací Atakující obrazy - přihlášky projektů od 24. června do 11. července

NÚV je spolupořadatelem v pořadí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže nazvané Atakující obrazy. 

13 červen

Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky: on-line seminář 16. 6. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak pracovat s geometrickými tvary ve speciálních třídách. V hodinovém webináři vyzdvihne...

07 červen

Jak na studium a práci v zahraničí, vše o dobrovolnictví

Aktuální a ověřené informace o studiu a práci v zahraničí a o dobrovolnictví v nových publikacích, na jejichž vzniku se spolu s Národním informačním centrem pro mládež podílel i Eurodesk a Europass.

31 květen

Začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech

Na třiceti čtyřech školách je žáci budou psát na počítači.

31 květen

Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená...

31 květen

Výroční zpráva NÚV za rok 2015

Co jsme stihli v loňském roce

30 květen

Možnosti grantové podpory škol – Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské...

Lektor Ing. Václav Kugler nás v předchozím webináři seznámil například s tím, co je projektový záměr, jak identifikovat vhodné projekty nebo jak se vyvarovat nejčastějších chyb při...

30 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 květen

Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Co je to projekt a projektový rámec? Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.

24 květen

Informační centra mládeže: výměna zkušeností

Celostátní setkání ICM v Ivančicích ve dnech 6. až 7. června 2016.

23 květen

Edukativní programy a umělecké vzdělávání

Pracovní setkání GHMP a NÚV v úterý 24. května 2016 je součástí Týdne uměleckého vzdělávání.

16 květen

Lesní školky – zkušenosti zakladatelky: on-line seminář 18. 5. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sandra Černá nás blíže seznámí s tématem lesních školek, o němž jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou...

10 květen

Odborná konference v Kroměříži

Dnes začíná seminář Celoživotní učení 2016

10 květen

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata: on-line seminář...

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se věnuje  živým zvířatům ve výuce na základních, praktických a speciálních školách . Nás seznámí s radami ohledně kontroverzních témat a ochrany zvířat. ...

10 květen

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 11. 5. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nám poradí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie.  Setkání se uskuteční ve středu 11....

09 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 květen

Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které...

05 květen

Začíná měsíc gramotností

Vyzkoušejte si, jak aktivně pracovat s gramotnostmi ve výuce.

05 květen

Seminář k mnohojazyčným třídám

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádal NÚV v dubnu 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole. Dvoudenní setkání vedené...

05 květen

Konference Vzděláváme společně: 27. května 2016 v Brně

Setkání učitelů, výchovných poradců a dalších zástupců škol i veřejnosti s představiteli akademické sféry.

29 duben

Inkluze v hodinách angličtiny

Spuštěno přihlašování na trojici odborných konferencí pro vyučující anglického jazyka.

27 duben

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí: nové číslo

Nové číslo přináší mimo jiné články o počáteční podpoře mladých lidí v EU, o rakouském zákonu o národním rámci kvalifikací, o Roku odborného vzdělávání a přípravy ve Švédsku  nebo překlad...

25 duben

Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ: on-line seminář 27. 4. 2016 od...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou...

25 duben

O sportování dětí a mládeže dnes na Národní sportovní konferenci 2016

Hodinu pohybu navíc představí Petr Koubek z NÚV

19 duben

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN:...

19 duben
19 duben

Diskuse ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů

Vstup do diskuse Standard digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů  stanovuje požadavky tematicky rozdělené do tří oblastí (autorskoprávní požadavky, technické...

18 duben

Odpady, nebo zdroje?: on-line seminář 21. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nás seznámí s tématem  odpadů, o němž  bylo na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejněno už poměrně hodně materiálů.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21....

18 duben

Dnes začíná 24. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

NÚV je spolupořadatelem soutěže, vytváří soutěžní zadání a podílí se na vyhodnocování . 

13 duben

Jak dopadlo testování písemné zkoušky na počítači

Testování se uskutečnilo ve dnech 17. 2. až 10. 3. 2016 na 300 školách. Na základě průběhu testování a připomínek ze škol bylo vybráno 14 oborů vzdělání, ve kterých je možné skládat písemnou...

11 duben

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech: on-line seminář 13. 4. 2016 od 20:00

Lektor Mgr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů nás seznámí s příběhem bratří Mašínů a jejich bojem proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století. Tento...

04 duben

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Zveme vás na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, která se uskuteční 26. - 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

04 duben

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 6. 4. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nás poučí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie. Setkání se uskuteční ve středu 6. 4....

30 březen

How to teach Shakespeare - záznam konference

Uveřejňujeme videozáznam z konference, která se uskutečnila 11. března 2016.

29 březen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 březen

Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a...

16 březen

Začíná skutečný veletrh 119 žákovských a studentských firem z 9 zemí Evropy

Mezinárodní veletrh dnes startuje v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti. Činnost zhruba 300 českých fiktivních firem koordinuje Centrum fiktivních firem NÚV.

15 březen

Jednotná zadání pro rok 2015/2016 jsou zveřejněna

Jednotná zadání pro školní rok 2015/2016 jsou již školám k dispozici. Mohou tedy začít připravovat závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebních oborů.

14 březen

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat...

14 březen

Aplikace funkcí, aneb Různé křivky kolem nás: on-line seminář 20. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Z důvodu nemoci lektora bylo přesunuto on-line setkání z 16. 3. 2016 na 20. 4. 2016. Děkujeme za pochopení.

11 březen

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 

07 březen

NÚV spouští vyhledávač obrázků a fotografií pod otevřenými licencemi

Zapojujeme se do Týdne otevřeného vzdělávání

02 březen

Společné vzdělávání krok za krokem - informační semináře

Výchovní poradci se mohou přihlásit na setkání  18. března v Praze a 8. dubna v Brně.

29 únor

Státní zkoušky z grafických disciplín se vrací

NÚV zveřejňuje termíny zkoušek, zkušební řád i výši úplat.

26 únor

Zpravodaj 2/2016

Globální OVP pro globální trh práce *  Odborné vzdělávání v Nizozemsku *  Francouzský systém profesních certifikací, o kterém se mluví *  Rozvoj podnikatelského myšlení...

23 únor

Školy se mohou hlásit na informační semináře ke společnému vzdělávání a OP VVV

Semináře se uskuteční od dubna do června 2016 ve všech krajích ČR.

22 únor

Právě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto...

15 únor

Vzdělávání 1-2016

Aktuální číslo newsletteru se zabývá mimojiné znovuzavedením státních zkoušek z psaní na klávesnici, novou klasifikací ISCED 2011 nebo tématem  Jak učit matematiku ve třídách...

15 únor

BYOD: on-line seminář 17. 2. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Seminář Ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D. a Mgr. Petry Vaňkové o možnostech, znalostech a zkušenostech s využitím různých technologií a vlastních přístrojů BYOD ve výuce.  Setkání...

10 únor

Ministerstvo školství vydalo Průvodce ředitele společným vzděláváním

Text zahrnuje obecnou část, doporučený postup ředitele školy, doporučení ke vzdělávání žáka se speciální vzdělávací potřebou a také přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření. Radí...

09 únor

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

07 únor

ČESKOSLOVENSKO 38–89: PŘÍKLAD VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE O MINULOSTI – ON-LINE SEMINÁŘ...

Seminář Mgr. Jaroslava Pinkase z Ústavu pro studium totalitních režimů s názvem Československo 38–89 představuje sérii výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a...

03 únor

ON-LINE AKCE NA METODICKÉM PORTÁLU RVP.CZ V ÚNORU 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

02 únor

MOLEKULOVÁ VIZUALIZACE V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH – ON-LINE SEMINÁŘ 3. 2. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorů Mgr. Jaroslava Vyskočila a Mgr. Ondřeje Koška o různých druzích molekulární vizualizace, o dostupných molekulárních stavebnicích včetně ukázek možností jejich využití z...

01 únor

Budoucí absolventi učebních oborů hodnotí své vzdělání pozitivně. Část z nich chce ale pracovat...

O celkové úrovni školní přípravy se vyjádřilo pozitivně 79 % žáků posledních ročníků učebních oborů. Zhruba 28 % dotázaných si ale plánuje hledat práci v jiném než absolvovaném oboru. 

28 leden

Nová klasifikace ISCED 2011

Mezinárodní klasifikace vzdělání  ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení.

26 leden

AKTÉRSKÝ POHLED VE VÝUCE – ON-LINE SEMINÁŘ 28. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Milana Hese, Ph.D., o roli svědectví v dějinách a o otázkách, jak vybírat školní prameny, proč nechat zaznívat „hlasy“ těch, kteří události přímo zažili – to vše na...

26 leden

Veletrh Gaudeamus 2. den v plném proudu

Na výstavišti PVA Expo Letňany v Praze se v úterý 26. a ve středu 27. ledna odehrává - za účasti NÚV - devátý ročník veletrhu Gaudeamus. Veletrh se zaměřuje na univerzitní i neuniverzitní...

22 leden

Zpravodaj 1/2016

Priority nového předsednického tria Evropské unie ve vzdělávání a zaměstnanosti *  Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně *  Nízká kvalifikace může přecházet z jedné...

19 leden

VÝUKA V ZAHRADĚ NAPŘÍČ PŘEDMĚTY – ON-LINE SEMINÁŘ 21. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Ing. Martina Kříže o motivaci učitelů pro výuku v terénu, v přírodě, kdy nemusí být kladen důraz jen na „frontální“ výklad, ale i výměnu zkušeností. Setkání se uskuteční ve...

12 leden

UMÍTE TO S POHÁDKOU – ON-LINE SEMINÁŘ 14. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Mgr. Sylvie Dolákové o využití pohádek ve vzdělávání. Téma pohádky prolíná každodenní výuku v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné či pracovní výchovy....

08 leden

Zpravodaj Oborové skupiny č. 11

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015....

07 leden

Co je to a jak funguje Evropský rámec kvalifikací? Podívejte se na nové video.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v...

05 leden

VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE DĚJEPISU – ON-LINE SEMINÁŘ 7. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží využití fotografie v oborových perspektivách v dějepise (historická věda, didaktika dějepisu, teorie...

04 leden

GOAL pomáhá dospělým, kteří se těžko uplatňují na trhu práce

Na Olomoucku a Ústecku vznikají centra kariérového poradenství orientovaná na osoby s nízkou či žádnou kvalifikací a na další lidi, kteří mají ztížené postavení na trhu práce -  nezaměstnaní,...

21 prosinec

Zpravodaj 12/2015

Učňovství v malých a středních podnicích – Jak posílit jejich zájem? *  Stručné zprávy Cedefopu ve Zpravodaji *  Erasmus+ se snaží přitáhnout učně *  Vyučování cizím jazykům v...

17 prosinec

Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv....

15 prosinec

Vzdělávání 4-2015

O tom, co hýbe světem vzdělávání a jak se to odráží v práci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), se můžete tentokrát dočíst i ve formě elektronického newsletteru . Dozvíte se například kde...

14 prosinec

ReferNet: výroční zasedání 2015

Výroční zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě se uskuteční 15. prosince 2015 v Praze

08 prosinec

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

V téměř tříletém projektu se ověřovaly možnosti kvalitní a efektivní spolupráce v síti čytř desítek škol a zhruba stovky zaměstnavatelů

04 prosinec

Projekt 50+ Senior pořádá seminář pro zúčastněné školy

Střední škoy, které jsou do projektu MŠMT zapojeny, vytvářejí programy dalšího vzdělávání. Samy je pak pro cílovou skupinu seniorů také uskuteční.  

01 prosinec

MOŽNOSTI GRANTOVÉ PODPORY ŠKOL – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Václava Kuglera o možnostech grantové podpory škol a kde získat peníze navíc.

30 listopad

JAK DOPADLA SOUTĚŽ ODBORNÝCH PRACÍ UČŇŮ

každoroční soutěž nejlepších prací žáků učebních oborů

26 listopad

Zpravodaj 11/2015

Učení založené na práci jako součást dalšího odborného vzdělávání a přípravy *  No tak jó, když jinak nedáte! *  Chránit investice do vzdělávání snižováním nadbytečné kvalifikace...

26 listopad

eTwinning: 10 let on-line spolupráce škol

Sdílené nápady, spolupráce, projekty prostřednictvím ICT komunikace.

25 listopad

Program Pohyb a výživa se školám osvědčil, teď v něm chtějí pokračovat samy

Ředitelé a učitelé oceňují novou metodiku edukačního programu MŠMT, který na 33 pilotních školách ověřil tým odborníků vedených NÚV

25 listopad

Education at Glance 2015

České školství v mezinárodním srovnání - ročenka OECD

24 listopad

Hlasujte pro české virální video ve finále evropské soutěže Europassu

Od 23. do 29. listopadu můžete hlasovat pro finálová videa v evropské soutěži o nejlepší virální video propagující Europass. Do finále soutěže postoupilo 19 videí z deseti evropských zemí,...

24 listopad

Místně zakotvené učení – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Lenky Skoupé o využívání aspektů místního prostředí pro výuku.

24 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2015 a lednu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 listopad

Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů

V souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014–18 byla v roce 2015 pod vedením NÚV ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané –...

20 listopad

Setkání příznivců a členů sítě TT net - 23. až 24. listopadu 2015

Setkání příznivců a členů sítě TTnet se uskuteční ve dnech 23. až . listopadu v  Konferenční centru  České zemědělské univerzity v  Kostelci nad Černými lesy.  ...

19 listopad

Konferece Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu - 19. 11. 2015

O klíčových změnách ve vzdělávacím systému bude v panelové diskusi hovořit náměstkyně NÚV Jana Zapletalová

18 listopad

Ekologie a udržitelný rozvoj v projektovém vyučování - on-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ

Webinář lektora Václava Kuglera se zaměří na využití dnů s environmentální tematikou ve výuce, a to metodou projektového vyučování . On-line setkání začíná ve středu 18. listopadu ve 20.00 na...

11 listopad

Rozumíme současnému světu - konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Jedním z pořadatelů konference, která je součástí  Evropského roku pro rozvoj 2015, je  NÚV.

11 listopad

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Webinář dnes od 20.00 s lektorkou Lenkou Skoupou na RVP.CZ

09 listopad

Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

MŠMT připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby...

05 listopad

Žáci a studenti se zrakovým postižením soutěží v klíčové disciplíně

Ve čtvrtek 5. 11. startuje 9. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené. 

04 listopad

Jak vzniká slovník a jak může pomáhat ve výuce jazyků

On-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ

04 listopad

Výchova k aktivnímu občanství - konference 10. prosince 2015

Do pracovní skupiny Výchova demokratického občana v rámci českého vzdělávacího systému se zapojí odbornice z NÚV Alena Hesová.

29 říjen

Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času: webinář dnes ve 21.00 na RVP.CZ

Lektor  Milan Hes nejen o roli  dějepisných exkurzí na místech paměti

29 říjen

Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou

Zpravodaj 10/2015 přináší článek webu euractiv.com přeložený do češtiny

27 říjen

Infoabsolvent.cz pomáhá při výběru střední, vyšší i vysoké školy

Uveřejňujeme aktuální vzdělávací nabídku škol pro 2016/2017

26 říjen

Výběr z pilotního ověřování

Z vybraných závěrečných zkoušek při pilotním ověřování programů dalšího vzdělávání v rámci projektu jsme vytvořili ucelenou prezentaci.

23 říjen

Vše o projektu UNIV3 - informační CD

Informační CD, které vychází na samém konci více než tříletého projektu, zahrnuje také   metodiku pro tvorbu programů dalšího vzdělávání, dokument  Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání,...

23 říjen

Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané know-how využily při...

TZ říjen 2015 -  Po deseti letech končí v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné...

21 říjen

Zpravodaj 10/2015

Z terminologie Cedefopu 44 * Odborné vzdělávání a příprava je cestou, jak zabránit předčasným odchodům ze vzdělávacího systému * Co to je pedagogika napajedel neboli studní (Vandhul pædagogik)...

21 říjen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 říjen

Jak zvýšit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu?

Seminář Eurocentra Praha ve středu 22. října od 17:00

20 říjen

Na semináři Nezaměstnanost mladých lidí se hovořilo také o potřebách zaměstnavatelů na pracovním...

Diskusního panelu odborníků se zúčastnili zástupci NICM a oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

19 říjen

Závěrečné semináře projektu UNIV 3

Ve dnech 1.-7.10. se v projektu uskutečnily 3 závěrečné hodnotící semináře, kterých se kromě vedení projektu UNIV 3 zúčastnili i zástupco MŠMT a Národní soustavy kvalifikací.

19 říjen

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Nejčastěji ho vyplňují lidé hledající práci číšníka, programátora a prodavače

15 říjen

NSK: České firmy nyní nabízejí 100 000 pracovních míst, nejvíce od roku 2008

Profesní kvalifikace nabízejí šanci na uplatnění zaměstnancům nad 50 let věku

14 říjen

Webinář Projektová rizika a jak na ně reagovat - dnes ve 20.00 na rvp.cz

S lektorem Jiřím Skalickým o řízení rizik projektů

09 říjen

Seminář přiblížil, jak střední a vysoké školy spolupracují se zaměstnavateli

Sdílet zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli bylo cílem semináře, který se uskutečnil 7. října 2015 v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy...

08 říjen

Diskusní seminář Barevný svět dětí

V hlavním panelu semináře na téma Nezaměstnanost  mladých lidí vystoupí také zástupce NÚV.

07 říjen

Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole - webinář RVP.CZ dnes ve 20.00

Lektor  Mgr. Petr Chaluš nejen o tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství.

06 říjen

Zkratka EQF bude na vysvědčeních

Za dva roky bude  údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) povinný na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

05 říjen

Vzdělávání 3/2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači....

05 říjen

Celostátní setkání pracovníků ICM

Na tradičním podzimním setkání zástupců 42 informačních center pro mládež bude předána cena Dobrovolník roku 2015 

01 říjen

NÚV na mezinárodním semináři v Parlamentu ČR

Zástupci NÚV se zúčastnili mezinárodního odborného semináře Kvalifikovana pracovni síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky.

30 září

Když chci na stáž do institucí EU

Seminář z cyklu pravidelných odborných setkání Eurocentra Praha

30 září

Webinář Otevřené licence a jak s nimi pracovat

On-line seminář na RVP.CZ ve čtvrtek 1. října 2015 od 20.00

29 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

24 září

Absolventi středních škol a trh práce

Trojice publikací pro odvětví doprava a spoje, zdravotnictví a pedagogika, učitelství a sociální péče podává souhrnnou informaci jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o...

23 září

Seminář představí zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Přestavení dobré praxe, vzájemná inspirace a předání zkušeností mezi středními a vysokými školami. To jsou hlavní cíle semináře „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se...

23 září

Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu nebo o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých...

21 září

Zpravodaj 9/2015

Z terminologie Cedefopu 43 *  Nizozemsko oceňuje dobrou řemeslnou práci *  Jorie Graham *  Podporovat vzdělávání dospělých *  Community-colleges v USA bez školného?...

17 září

NÚV dnes na expertním kulatém stole s europoslankyní Dlabajovou

Výsledky projektů POSPOLU, UNIV, NSK a Koncept se odrazily v tematické zprávě, která byla předložena Evropskému parlamentu

09 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 září

Základní školy a víceletá gymnázia se mohou začít registrovat do Minisčítání

Vyplňování dotazníků a interpretace dat  má zpestřit žákům ve věku 9 - 15 let hodiny matematiky nebo výchovy k občanství.

09 září

Webinář Analýza webových dat pro učitele - zítra ve 20.00 na Metodickém portále

O dostupných datech (nejen) žáků a studentů a o otevřených vzdělávacích zdrojích se zaměřením na získávání dat ze sociálních médií bude diskutovat lektor Jakub Růžička. 

08 září

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

MŠMT vydává Situační zprávu o inkluzivním vzdělávání.

07 září

Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol?

Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV, ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus

02 září

Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP

01 září

Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy * ...

01 září

Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy...

31 srpen

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Principy rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů v nové publikaci projektu Pospolu.

27 srpen

Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila...

06 srpen

Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu...

31 červenec

Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly...

27 červenec

Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či...

16 červenec

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

16 červenec

Výroční zpráva NÚV 2014

Nabízíme vám výroční zprávu Národního ústavu pro vzdělávání, která odráží široký záběr činnosti ústavu v oblasti předškolního, základního, středního i dalšího vzdělávání, stejně jako problematiku...

15 červenec

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.

14 červenec

Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do...

09 červenec

Vyšly nové metodické publikace projektu Pospolu

V projektu Pospolu jsme vydali nové publikace pro střední odborné školy v edicích Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol a Metodický inspiromat.

02 červenec

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 přináší metodickou inspiraci pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.

01 červenec

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

29 červen

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné...

25 červen

MŠMT vydalo Dodatek k vyhlášenému pokusnému ověřování RVP DG

Dodatek k vyhlášenému pokusnému ověřování zajišťuje nezbytnou právní kontinuitu pro vzdělávání žáků v oboru 79-41-K/610 i po skončení vlastního pokusného ověřování.  Odkaz na...

24 červen

Přes 56 % absolventů si spolu s vysvědčením odnese i Europass

Ostatní zájemci si mohou o dodatek k osvědčení zažádat on-line 

20 červen

Zpravodaj 6/2015

Z terminologie Cedefopu 41 *  Vliv druhého jazyka na vývoj bilingvního čtení *  Současné nedostatky trhu práce v EU *  Teorie velkého třesku podporuje studenty přírodních...

19 červen

Pilotní ověřování v projektu UNIV 3 pokračuje

Projekt byl prodloužen do 31. října 2015.   Tisková zpráva ( 59,00 KB )

18 červen

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015.

12 červen

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Do soutěže samostatných odborných prací se ve školním roce 2014/2015 přihlásilo 41 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Soutěž...

11 červen

Regionální setkání v Dobrušce představilo priority v odborném vzdělávání

Dne 4. června 2015 se v Dobrušce konalo další ze série regionálních setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou...

09 červen

Online přenos konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Online přenos začíná 9. a 10. června 2015 vždy od 8.00. 

08 červen

ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků.

04 červen

Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje

Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

29 květen

Zařazení a způsob vyjádření problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v...

Analýza se soustřeďuje na kurikulární dokumenty (kurikula) vztahující se k povinnému vzdělávání ve Finsku, Irsku, Kanadě (Ontario), Polsku, Skotsku. Státy byly vybrány z výčtu zemí,...

28 květen

Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit.

27 květen

Asistent pedagoga

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015.

27 květen

Jak využít Europass ve výuce na základních a středních školách

Webinář dnes od 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ . Mgr. Michaela Čičváková z Národního centra Europass představí možnosti, jak ve výuce využívat Europass-životopis a motivační dopis. Více na...

26 květen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 květen

Online konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Zveme Vás na online přenos konference, která se uskuteční ve dnech 9. až 10. června 2015 vždy od 8.00 na adrese www.kvic.cz. 

25 květen

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v plném proudu

Třetí ročník týdne koncertů, divadelních představení, výstav a uličních performancí a další akcí, na nichž se prezentují neprofesionální umělci, pokračuje až do neděle 31. května. Více...

22 květen

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

V květnu 2015 je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie.

22 květen

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - připravují se na svoji lektorskou praxi.

22 květen

KA 05 Mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Účastníci si zkoušejí ve vlastní škole mentorské rozhovory s využitím technik mentorské práce, se kterými se seznámili v rámci semináře.

21 květen

V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Třetí ročník týdne koncertů, divadelních představení, výstav a uličních performancí a další akcí, na nichž se prezentují neprofesionáoní umělci, začíná v sobotu 23. května. Více informací zde .

20 květen

Psychologická diagnostika Brno 2015

NÚV je zapojen do příprav 3. ročníku mezinárodní konference Psychologická diagnostika Brno, který se uskuteční 22. - 23. října 2015.

20 květen

Zpravodaj 5/2015

Z terminologie Cedefopu 40 *  Měření kvality zaměstnání v zájmu podpory způsobilostí mladých Evropanů *  Účinnější odborné vzdělávání a příprava pro lepší život...

18 květen

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

12 květen

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Další skupiny chemiků zahájí vzdělávání v květnu.

12 květen

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

V dubnu 2015 bude zahájeno vzdělávání další skupiny chemiků.

12 květen

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity KA 04 probíhá distanční podpora účastníků.

12 květen

KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity KA 06 probíhá distanční podpora učitelů.

12 květen

Konsolidovaný text školského zákona

Ve sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. 

12 květen

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

V průběhu května je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie. Proběhne v těchto termínech:

04 květen

Pozvánka na odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi  „ ICT a výuka cizích jazyků“ .

04 květen

Konference slovenského Národního ústavu pro celoživotní vzdělávání

Mezinárodní konference nazvaná Dovednosti pro úspěné plánování kariéry se ukuteční ve dnech 18. - 19. května 2015 v Bratislavě.

29 duben

Opatření ministra, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 

28 duben

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015.

27 duben

Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. MŠMT je schválilo jako metodický...

24 duben

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

21 duben

NÚV se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Čest jeho památce.

21 duben

KA 05 vzdělávání mentorů v oblasti chemie a fyziky

Vzdělávání chemiků pokračuje v květnu 2015 - další dvě skupiny.

20 duben

Zpravodaj 4/2015

Z terminologie Cedefopu 39 *  Proč nevyhazovat staré překladové slovníky *  Předčasné odchody ze vzdělávání v Evropě a jak jim zabránit *  Cizí jazyky v anglických...

15 duben

Kulaté stoly k financování vzdělávání

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se uskuteční dva kulaté stoly na téma financování vzdělávání. Obě akce jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.

15 duben

Online seminář Zelená třída dnes ve 20.00 na RVP.CZ

Webový seminář na téma Zelená třída - podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj se uskuteční dnes ve 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ . Environmentálně šetrné přístupy v provozu školy i třídy...

13 duben

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.

13 duben

FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, jenž...

09 duben

První stovka přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Prvních sto uměleckých škol, kulturních a vzdělávacích institucí či nezávislých umělců a uskupení z celé České republiky se již nyní přihlásilo do třetího ročníku akce, která chce ve...

09 duben

Do nové databáze Europass se střední školy mohou registrovat celý rok

Střední školy mají možnost zaregistrovat se do databáze po celý rok na adrese: http://edo.europass.cz/  a získat tak plný přístup ke všem dodatkům. Školy, které si letos neobjednaly...

08 duben

Online seminář dnes na Metodickém portále RVP.CZ

Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením budou tématem webináře, který se uskuteční dnes od 20.00 na  Metodickém portále RVP.CZ .

08 duben

Zpravodaj Pospolu

Příklady dobré praxe a podrobnosti o spolupráci škol a firem zapojených do projektu přináší nově vydaný  Zpravodaj Pospolu . Další aktuality z projektu Pospolu naleznete  zde .

24 březen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 březen

Zpravodaj 3/2015

Z terminologie Cedefopu 38 *  Posilování kreativity dětí vzděláváním v PVM *  Dospělí, kteří nejvíce potřebují vzdělávání, k němu mají nejhorší přístup *  Vzdělávání...

20 březen

Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory....

18 březen

Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou...

18 březen

SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s...

16 březen

Na veletrhu fiktivních firem bude obchodovat 118 studentských firem z 9 zemí

Dohadování kontraktů, obchodování se zahraničními partnery, prezentace a prodej návštěvníkům – to je rutinní součást každého veletrhu. Stejně, i když tentokrát ještě „fiktivně“, to zažijí žáci na...

11 březen

Soutěž samostatných odborných prací

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

10 březen

Tematická konference UNIV 3, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

Konference je  zaměřena na problematiku předškolní a mimoškolní výchovy v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky...

06 březen

Nová závěrečná zkouška se stala realitou

O nové závěrečné zkoušce promluvil na konferenci projektu NZZ_2  náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. „Dnes už můžeme říci, že se nová závěrečná zkouška stala realitou, dobrovolně...

06 březen

Sérií čtyř webinářů se NÚV zapojí do Týdne otevřeného vzdělávání

Praha, 6. března 2015  On line semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného...

04 březen
26 únor

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 únor

Vzdělávání 1/2015

Z obsahu: Kdo nedokončí vysokou školu / Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti  /  Existují v zahraničí jednotné přijímací zkoušky?  /  Zdraví až do důchodu díky...

24 únor

Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Vzdělávacích seminářů projektu Lektoři a mentoři pro školy se zúčastní na tři sta pedagogů  

23 únor

Reportáž z pilotního ověřování v regionální televizi Polar

V rámci televizního pořadu Študuj u nás, vznikla v moravskoslezské regionální televizi Polar reporáž z piltoního ověřování profesní kvalifikace  Výroba karamelových a kandytových výrobků,...

23 únor

Zpravodaj 2/2015

Z terminologie Cedefopu 37 *  Jan Werich *  Kariérní poradenství v nejisté době: spojit ekonomické, sociální a individuální výhody *  Francie a rozvoj profesní přípravy...

20 únor

Konference NZZ_2 se zúčastnilo 200 pedagogů

V úterý 17. února 2015 se konala konference „Nová závěrečná zkouška pro všechny žáky učebních oborů“. Uspořádal ji NÚV na závěr projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2, na...

19 únor

Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti,...

19 únor

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100...

Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR....

10 únor

Cena Pospolu pro instruktora ve firmě

Od prosince 2014 do března 2015 nominovaly školy a firmy zapojené v Pospolu i mimo projekt své oblíbené instruktory. Oceněno bylo celkem 21 instruktorů. Instruktoři byli slavnostně oceněni na...

07 únor

Magazín projektu NZZ_2 2015

Nové číslo magazínu přináší všechny podstatné údaje o projektu Nová závěrečná zkouška 2, o inovaci informačního systému i praktické informace o tvorbě jednotných zadání a jejich využití ve škole.

04 únor

Ve svém oboru pracuje 46 % vyučených a 36 % maturantů, nejlépe jsou na tom vyučení strojaři

Praha, 4. února 2015    Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce jen méně než polovina pracovníků, mladí lidé jsou na tom obvykle hůře. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy...

26 leden

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

26 leden

Zpravodaj 1/2015

Z terminologie Cedefopu 36 *  Problémy s validací výsledků vzdělávání/učení *  Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava ve Francii a v Německu  *  Není želva jako želva...

26 leden

Projekt POSPOLU je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání

Možnosti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů v projektu testuje 38 škol a 100 firem, společností a institucí.

21 leden

Tři roky po ukončení studia je v současném zaměstnání spokojeno 87 % absolventů VOŠ

Praha, 21. ledna 2015  Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné...

15 leden

Učitelské noviny se věnují nové závěrečné zkoušce

V úvodníku prvního letošního čísla Učitelských novin si jejich šéfredaktor Petr Husník klade otázku, proč se většina škol připojila dobrovolně k jednotným závěrečným zkouškám...

14 leden

Cesta k uznávání

Nové DVD projektu ÚNIV 3 (10:24 minut) bilancuje téměř tři roky práce směřující k uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

06 leden

Úspěšné propojení praxe s teorií na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci

6.1.2015    Náchodský deník     Červený Kostelec – Na středních školách s ekonomickým zaměřením studenti zakládají v rámci svého  vzdělávání  své vlastní...

03 leden

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci a lednu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

17 prosinec

Zpravodaj 12/2014

Z glosáře Cedefopu 35 * Rámce kvalifikací * Vzdělávání učitelů profesních škol v Německu * Jazykový vývoj neslyšících dětí * Odborné vzdělávání v Nizozemsku

04 prosinec

Musil: Petrův čin by neměl být zapomenut

4.12.2014    Žďárský deník Žďárská obchodní škola se veřejnosti neuzavírá, v příštím týdnu chystá ve spolupráci s partnery akci nazvanou Adventní zastavení

27 listopad

HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30....

26 listopad

Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory....

21 listopad

Zpravodaj 11/2014

Z glosáře Cedefopu 34 * Význam dalšího OVP v Evropě * Terciární vzdělávání v Austrálii * Hospodárné nebo kvalitní zkoušky? * Úspornost češtiny * Zdraví až do důchodu díky změně profese *...

04 listopad

Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni

Přestože jsou dopady ekonomické krize v souvislosti s uplatnitelností na pracovním trhu stále dobře patrné, dochází v míře nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol...

03 listopad

Nový vzdělávací modul

Editoři a autoři témat jednotných zadání se už mohou vzdělávat v e-learningovém modulu. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním...

29 říjen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 říjen

Hledáte práci? Poradíme, jak vyplnit motivační dopis Europassu on-line

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co umí, nabízí i...

16 říjen

Zpravodaj 10/2014

Z glosáře Cedefopu 33 * Nezaměstnanost mládeže a učňovství * Vyučování cizím jazykům v Evropě * Evropa a vícejazyčnost * Rukopis mizí ze švédských škol * Vyšší dívčí v USA otevírají...

15 říjen

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

13 říjen

Vysokoškolské studium opouštějí nejčastěji studenti technických oborů

TZ -  Publikace  Úspěšnost absolventů středních škol a ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání   vznikla v rámci národního projektu  VIP Kariéra...

13 říjen

Anketa: Co by měl umět absolvent střední odborné školy?

A kdo ho to naučí? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat na vzdělávací akce projektu Pospolu. Kalendář vzdělávacích akcí - seminářů, koučování a...

13 říjen

Magazín projektu NZZ_2 2014

Magazín přináší informace o povinném používání jednotných zadání při závěrečných zkouškách v učebních oborech, věnuje se inovaci informačního systému nové závěrečné zkoušky, vyhodnocení průběhu...

13 říjen

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.

29 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

29 září

Zpravodaj Oborové skupiny č. 8

V aktuálním vydání zpravodaje Oborové skupiny, vydaného v září 2014, se dočtete o činnosti oborových skupin při dokončování Standarů pro všechny vzdělávací obory podle RVP, o Evropském prostoru...

25 září

Kreativní podnikání ve školách - zjištění a budoucí vývoj

Tento materiál je třetím ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative...

23 září

Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie projektu CENTRES

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá projekt CENTRES (Creative...

22 září

Zpravodaj - příloha V/2014

Trh práce pro mladé i starší pracovníky

22 září

Zpravodaj 9/2014

Z glosáře Cedefopu 32 * Sociální situace mladých Evropanů * Oxfordský slovník drží krok s dobou * Profesní školy v demografické změně * Profesní orientace: rozpory a otevřené otázky *...

16 září

Není to tvůj známý?

Ve výlohách NICM se v současné době prezentují mladí úspěšní podnikatelé. Vedle fotografií samotné práce jsou zde k přečtení i rozhovory o jejich cestě k podnikání. 

05 září

Národní soustava kvalifikací se stále víc využívá

Národní soustava kvalifikací už obsahuje 641 profesních kvalifikací z různých odvětví a jejich počet se rychle zvyšuje. Představuje tak systém, který nabízí občanům ČR novou cestu...

05 září

Vzdělávání 3-4/2014

Z obsahu: Chybí kompetentní odborníci; Nový projekt vyškolí 300 lektorů a mentorů; V USA se diskutuje o definitivě učitelů; 100 000 lidí už získalo profesní kvalifikaci. Příloha:...

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5   Následující   ››