Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››
17 září

NÚV dnes na expertním kulatém stole s europoslankyní Dlabajovou

Výsledky projektů POSPOLU, UNIV, NSK a Koncept se odrazily v tematické zprávě, která byla předložena Evropskému parlamentu

09 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 září

Základní školy a víceletá gymnázia se mohou začít registrovat do Minisčítání

Vyplňování dotazníků a interpretace dat  má zpestřit žákům ve věku 9 - 15 let hodiny matematiky nebo výchovy k občanství.

09 září

Webinář Analýza webových dat pro učitele - zítra ve 20.00 na Metodickém portále

O dostupných datech (nejen) žáků a studentů a o otevřených vzdělávacích zdrojích se zaměřením na získávání dat ze sociálních médií bude diskutovat lektor Jakub Růžička. 

08 září

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

MŠMT vydává Situační zprávu o inkluzivním vzdělávání.

07 září

Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol?

Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV, ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus

02 září

Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP

01 září

Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy * ...

01 září

Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy...

31 srpen

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Principy rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů v nové publikaci projektu Pospolu.

27 srpen

Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila...

06 srpen

Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu...

31 červenec

Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly...

27 červenec

Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či...

16 červenec

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

16 červenec

Výroční zpráva NÚV 2014

Nabízíme vám výroční zprávu Národního ústavu pro vzdělávání, která odráží široký záběr činnosti ústavu v oblasti předškolního, základního, středního i dalšího vzdělávání, stejně jako problematiku...

15 červenec

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.

14 červenec

Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do...

09 červenec

Vyšly nové metodické publikace projektu Pospolu

V projektu Pospolu jsme vydali nové publikace pro střední odborné školy v edicích Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol a Metodický inspiromat.

02 červenec

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 přináší metodickou inspiraci pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.

01 červenec

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

29 červen

Ověřování znalostí žáků s využitím počítačů

V rámci projektu NZZ 2 vznikla zcela unikátní aplikace, která rozšiřuje informační systém nové závěrečné zkoušky. Školy ji mohou využívat jak pro realizaci písemné zkoušky při závěrečné...

25 červen

MŠMT vydalo Dodatek k vyhlášenému pokusnému ověřování RVP DG

Dodatek k vyhlášenému pokusnému ověřování zajišťuje nezbytnou právní kontinuitu pro vzdělávání žáků v oboru 79-41-K/610 i po skončení vlastního pokusného ověřování.  Odkaz na...

24 červen

Přes 56 % absolventů si spolu s vysvědčením odnese i Europass

Ostatní zájemci si mohou o dodatek k osvědčení zažádat on-line 

20 červen

Zpravodaj 6/2015

Z terminologie Cedefopu 41 *  Vliv druhého jazyka na vývoj bilingvního čtení *  Současné nedostatky trhu práce v EU *  Teorie velkého třesku podporuje studenty přírodních...

19 červen

Pilotní ověřování v projektu UNIV 3 pokračuje

Projekt byl prodloužen do 31. října 2015.   Tisková zpráva ( 59,00 KB )

18 červen

Jednotné závěrečné zkoušky – podpora žáků učebních oborů

Závěrečná zpráva projektu Nová závěrečná zkouška 2 vydaná v roce 2015.

12 červen

Jak dopadla soutěž odborných prací učňů

Do soutěže samostatných odborných prací se ve školním roce 2014/2015 přihlásilo 41 žáků. Úroveň jejich prací zhodnotila komise složená ze zástupců MŠMT, Hospodářské komory ČR a NÚV. Soutěž...

11 červen

Regionální setkání v Dobrušce představilo priority v odborném vzdělávání

Dne 4. června 2015 se v Dobrušce konalo další ze série regionálních setkání zástupců škol a firem zapojených do projektu Pospolu, jehož cílem je především navrhnout opatření, která povedou...

09 červen

Online přenos konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Online přenos začíná 9. a 10. června 2015 vždy od 8.00. 

08 červen

ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků.

04 červen

Pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje

Roste podíl učňů strojírenských a elektrotechnických oborů, klesá zájem o gastronomické obory

29 květen

Zařazení a způsob vyjádření problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v...

Analýza se soustřeďuje na kurikulární dokumenty (kurikula) vztahující se k povinnému vzdělávání ve Finsku, Irsku, Kanadě (Ontario), Polsku, Skotsku. Státy byly vybrány z výčtu zemí,...

28 květen

Koncepční studie a navrhovaná opatření

Koncepční studie je analytický dokument, který zkoumá možnosti uplatnění prvků duálního systému v českém prostředí – popisuje současný stav a možnosti, jak jej změnit.

27 květen

Asistent pedagoga

Uveřejňujeme  Metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga , které schválila porada vedení M ŠMT na konci května 2015.

27 květen

Jak využít Europass ve výuce na základních a středních školách

Webinář dnes od 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ . Mgr. Michaela Čičváková z Národního centra Europass představí možnosti, jak ve výuce využívat Europass-životopis a motivační dopis. Více na...

26 květen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 květen

Online konference O digitálních technologiích ve škole jinak

Zveme Vás na online přenos konference, která se uskuteční ve dnech 9. až 10. června 2015 vždy od 8.00 na adrese www.kvic.cz. 

25 květen

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v plném proudu

Třetí ročník týdne koncertů, divadelních představení, výstav a uličních performancí a další akcí, na nichž se prezentují neprofesionální umělci, pokračuje až do neděle 31. května. Více...

22 květen

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

V květnu 2015 je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie.

22 květen

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity probíhá distanční podpora účastníků - připravují se na svoji lektorskou praxi.

22 květen

KA 05 Mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Účastníci si zkoušejí ve vlastní škole mentorské rozhovory s využitím technik mentorské práce, se kterými se seznámili v rámci semináře.

21 květen

V sobotu začíná Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Třetí ročník týdne koncertů, divadelních představení, výstav a uličních performancí a další akcí, na nichž se prezentují neprofesionáoní umělci, začíná v sobotu 23. května. Více informací zde .

20 květen

Psychologická diagnostika Brno 2015

NÚV je zapojen do příprav 3. ročníku mezinárodní konference Psychologická diagnostika Brno, který se uskuteční 22. - 23. října 2015.

20 květen

Zpravodaj 5/2015

Z terminologie Cedefopu 40 *  Měření kvality zaměstnání v zájmu podpory způsobilostí mladých Evropanů *  Účinnější odborné vzdělávání a příprava pro lepší život...

18 květen

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

12 květen

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

Další skupiny chemiků zahájí vzdělávání v květnu.

12 květen

KA 05 mentorské dovednosti pro učitele chemie a fyziky

V dubnu 2015 bude zahájeno vzdělávání další skupiny chemiků.

12 květen

KA 04 lektorské dovednosti pro učitele přírodopisu

V rámci aktivity KA 04 probíhá distanční podpora účastníků.

12 květen

KA 06 vzdělávání učitelů - lektorů pro oblast předškolního vzdělávání

V rámci aktivity KA 06 probíhá distanční podpora učitelů.

12 květen

Konsolidovaný text školského zákona

Ve sbírce zákonů byla pod č. 82/2015 Sb. vyhlášena novela školského zákona a souvisejících zákonů. 

12 květen

KA 01 vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání

V průběhu května je vzdělávání zaměřeno na učitele fyziky a chemie. Proběhne v těchto termínech:

04 květen

Pozvánka na odbornou diskuzi ICT a výuka cizích jazyků

The British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání pořádá odbornou diskuzi  „ ICT a výuka cizích jazyků“ .

04 květen

Konference slovenského Národního ústavu pro celoživotní vzdělávání

Mezinárodní konference nazvaná Dovednosti pro úspěné plánování kariéry se ukuteční ve dnech 18. - 19. května 2015 v Bratislavě.

29 duben

Opatření ministra, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání. 

28 duben

Ověřování využití tabletů v praxi základních škol

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost. Vydal Microsoft v roce 2015.

27 duben

Zařízení ústavní výchovy pro děti se budou řídit novými standardy kvality péče

Jak by měla vypadat péče v dětských domovech, diagnostických nebo výchovných ústavech a dalších zařízeních nyní nově nastavují Standardy kvality péče o děti. MŠMT je schválilo jako metodický...

24 duben

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

21 duben

NÚV se připojuje ke kondolenci k úmrtí Jaroslava Jeřábka

V pátek 17. dubna 2015 zemřel dlouholetý ředitel Výzkumného ústavu pedagogického v Praze PhDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. Čest jeho památce.

21 duben

KA 05 vzdělávání mentorů v oblasti chemie a fyziky

Vzdělávání chemiků pokračuje v květnu 2015 - další dvě skupiny.

20 duben

Zpravodaj 4/2015

Z terminologie Cedefopu 39 *  Proč nevyhazovat staré překladové slovníky *  Předčasné odchody ze vzdělávání v Evropě a jak jim zabránit *  Cizí jazyky v anglických...

15 duben

Kulaté stoly k financování vzdělávání

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se uskuteční dva kulaté stoly na téma financování vzdělávání. Obě akce jsou součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání.

15 duben

Online seminář Zelená třída dnes ve 20.00 na RVP.CZ

Webový seminář na téma Zelená třída - podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj se uskuteční dnes ve 20.00 na Metodickém portále RVP.CZ . Environmentálně šetrné přístupy v provozu školy i třídy...

13 duben

Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání pro žáky se sluchovým postižením

Nabízíme vám metodickou informaci, jak postupovat při využití jednotného zadání ve školách, které vyučují žáky se sluchovým postižením.

13 duben

FDV nabízí další vzdělání i středoškolským učitelům

Příležitost k rozšíření vzdělání se otevírá učitelům středních odborných škol. Od konce ledna si mohou zvýšit kvalifikaci v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, jenž...

09 duben

První stovka přihlášených do Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Prvních sto uměleckých škol, kulturních a vzdělávacích institucí či nezávislých umělců a uskupení z celé České republiky se již nyní přihlásilo do třetího ročníku akce, která chce ve...

09 duben

Do nové databáze Europass se střední školy mohou registrovat celý rok

Střední školy mají možnost zaregistrovat se do databáze po celý rok na adrese: http://edo.europass.cz/  a získat tak plný přístup ke všem dodatkům. Školy, které si letos neobjednaly...

08 duben

Online seminář dnes na Metodickém portále RVP.CZ

Možnosti spolupráce mezi školou a školským poradenským zařízením budou tématem webináře, který se uskuteční dnes od 20.00 na  Metodickém portále RVP.CZ .

08 duben

Zpravodaj Pospolu

Příklady dobré praxe a podrobnosti o spolupráci škol a firem zapojených do projektu přináší nově vydaný  Zpravodaj Pospolu . Další aktuality z projektu Pospolu naleznete  zde .

24 březen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 březen

Zpravodaj 3/2015

Z terminologie Cedefopu 38 *  Posilování kreativity dětí vzděláváním v PVM *  Dospělí, kteří nejvíce potřebují vzdělávání, k němu mají nejhorší přístup *  Vzdělávání...

20 březen

Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory....

18 březen

Konference Muzeum a škola začíná dnes ve Zlíně

Odbornou konferenci Muzeum a škola hostí ve dnech 18. - 20. března 2015 Baťův institut ve Zlíně. Sedmý ročník mezinárodního setkání nese podtitul Muzeum ve filmu/Film v muzeu. Prví dva dny jsou...

18 březen

SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s...

16 březen

Na veletrhu fiktivních firem bude obchodovat 118 studentských firem z 9 zemí

Dohadování kontraktů, obchodování se zahraničními partnery, prezentace a prodej návštěvníkům – to je rutinní součást každého veletrhu. Stejně, i když tentokrát ještě „fiktivně“, to zažijí žáci na...

11 březen

Soutěž samostatných odborných prací

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už čtvrtý ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

10 březen

Tematická konference UNIV 3, Kutná Hora, 3.- 4. 3. 2015

Konference je  zaměřena na problematiku předškolní a mimoškolní výchovy v oblasti dalšího vzdělávání, konkrétně profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení školní docházky...

06 březen

Nová závěrečná zkouška se stala realitou

O nové závěrečné zkoušce promluvil na konferenci projektu NZZ_2  náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc. „Dnes už můžeme říci, že se nová závěrečná zkouška stala realitou, dobrovolně...

06 březen

Sérií čtyř webinářů se NÚV zapojí do Týdne otevřeného vzdělávání

Praha, 6. března 2015  On line semináři, tzv. webináři, z oblasti matematiky, historie nebo logopedie se Národní ústav pro vzdělávání chce zapojit do celosvětového Týdne otevřeného...

04 březen
26 únor

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 únor

Vzdělávání 1/2015

Z obsahu: Kdo nedokončí vysokou školu / Čeští žáci zabodovali v ICT gramotnosti  /  Existují v zahraničí jednotné přijímací zkoušky?  /  Zdraví až do důchodu díky...

24 únor

Učitelé mají chuť předávat si navzájem zkušenosti

Vzdělávacích seminářů projektu Lektoři a mentoři pro školy se zúčastní na tři sta pedagogů  

23 únor

Reportáž z pilotního ověřování v regionální televizi Polar

V rámci televizního pořadu Študuj u nás, vznikla v moravskoslezské regionální televizi Polar reporáž z piltoního ověřování profesní kvalifikace  Výroba karamelových a kandytových výrobků,...

23 únor

Zpravodaj 2/2015

Z terminologie Cedefopu 37 *  Jan Werich *  Kariérní poradenství v nejisté době: spojit ekonomické, sociální a individuální výhody *  Francie a rozvoj profesní přípravy...

20 únor

Konference NZZ_2 se zúčastnilo 200 pedagogů

V úterý 17. února 2015 se konala konference „Nová závěrečná zkouška pro všechny žáky učebních oborů“. Uspořádal ji NÚV na závěr projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2, na...

19 únor

Přihlaste své nejlepší instruktory

Praktické vyučování je nedílnou, někdy oblíbenou, jindy obávanou součástí vzdělávání na středních školách – od učilišť až po konzervatoře. Instruktor žákům předává nejen znalosti a dovednosti,...

19 únor

Národní soustava kvalifikací vstoupila v život, její výsledky využívá již více než 1 100...

Národní soustava kvalifikací (NSK) představuje průběžně budovaný, státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR....

10 únor

Cena Pospolu pro instruktora ve firmě

Od prosince 2014 do března 2015 nominovaly školy a firmy zapojené v Pospolu i mimo projekt své oblíbené instruktory. Oceněno bylo celkem 21 instruktorů. Instruktoři byli slavnostně oceněni na...

07 únor

Magazín projektu NZZ_2 2015

Nové číslo magazínu přináší všechny podstatné údaje o projektu Nová závěrečná zkouška 2, o inovaci informačního systému i praktické informace o tvorbě jednotných zadání a jejich využití ve škole.

06 únor

Absolventi středních škol a trh práce

Pracovníkům oborových skupin, sektorových rad a všem dalším zájemcům jsou určeny publikace Absolventi středních škol a trh práce týkající se vybraných odvětví.

04 únor

Ve svém oboru pracuje 46 % vyučených a 36 % maturantů, nejlépe jsou na tom vyučení strojaři

Praha, 4. února 2015    Svou profesní kvalifikaci uplatní na trhu práce jen méně než polovina pracovníků, mladí lidé jsou na tom obvykle hůře. Zcela mimo obor studia a odborné přípravy...

26 leden

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

26 leden

Zpravodaj 1/2015

Z terminologie Cedefopu 36 *  Problémy s validací výsledků vzdělávání/učení *  Přeshraniční odborné vzdělávání a příprava ve Francii a v Německu  *  Není želva jako želva...

26 leden

Projekt POSPOLU je součástí Roku průmyslu a technického vzdělávání

Možnosti spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů v projektu testuje 38 škol a 100 firem, společností a institucí.

21 leden

Tři roky po ukončení studia je v současném zaměstnání spokojeno 87 % absolventů VOŠ

Praha, 21. ledna 2015  Zhruba 63 % absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) se uplatní přímo v oboru, který vystudovali, 18 % v oboru příbuzném. Absolventi oceňují odborné...

15 leden

Učitelské noviny se věnují nové závěrečné zkoušce

V úvodníku prvního letošního čísla Učitelských novin si jejich šéfredaktor Petr Husník klade otázku, proč se většina škol připojila dobrovolně k jednotným závěrečným zkouškám...

14 leden

Cesta k uznávání

Nové DVD projektu ÚNIV 3 (10:24 minut) bilancuje téměř tři roky práce směřující k uznávání neformálního a informálního vzdělávání.

06 leden

Úspěšné propojení praxe s teorií na Střední škole oděvní, služeb a ekonomiky v Červeném Kostelci

6.1.2015    Náchodský deník     Červený Kostelec – Na středních školách s ekonomickým zaměřením studenti zakládají v rámci svého  vzdělávání  své vlastní...

03 leden

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci a lednu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

17 prosinec

Zpravodaj 12/2014

Z glosáře Cedefopu 35 * Rámce kvalifikací * Vzdělávání učitelů profesních škol v Německu * Jazykový vývoj neslyšících dětí * Odborné vzdělávání v Nizozemsku

04 prosinec

Musil: Petrův čin by neměl být zapomenut

4.12.2014    Žďárský deník Žďárská obchodní škola se veřejnosti neuzavírá, v příštím týdnu chystá ve spolupráci s partnery akci nazvanou Adventní zastavení

27 listopad

HK ČR ocenila nejlepší absolventy středních škol

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve dnech 29. a 30....

26 listopad

Novela školského zákona je schválena

Velkou většinou hlasů přítomných senátorů a senátorek byla 19. března schválena novela školského zákona, která mimo jiné zavádí jednotné závěrečné zkoušky do všech škol s učebními obory....

21 listopad

Zpravodaj 11/2014

Z glosáře Cedefopu 34 * Význam dalšího OVP v Evropě * Terciární vzdělávání v Austrálii * Hospodárné nebo kvalitní zkoušky? * Úspornost češtiny * Zdraví až do důchodu díky změně profese *...

04 listopad

Uplatnitelnost absolventů se zlepšuje, míra nezaměstnanosti je nižší než loni

Přestože jsou dopady ekonomické krize v souvislosti s uplatnitelností na pracovním trhu stále dobře patrné, dochází v míře nezaměstnanosti absolventů středních a vyšších odborných škol...

03 listopad

Nový vzdělávací modul

Editoři a autoři témat jednotných zadání se už mohou vzdělávat v e-learningovém modulu. Najdou zde kurzy, které jim umožní získat informace a dovednosti potřebné pro práci v informačním...

29 říjen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 říjen

Hledáte práci? Poradíme, jak vyplnit motivační dopis Europassu on-line

V letošním roce rozšířil Europass nabídku svých služeb a vedle on-line přístupného životopisu a dalších dokumentů, s pomocí kterých mohou zájemci o práci prokázat vše, co umí, nabízí i...

16 říjen

Zpravodaj 10/2014

Z glosáře Cedefopu 33 * Nezaměstnanost mládeže a učňovství * Vyučování cizím jazykům v Evropě * Evropa a vícejazyčnost * Rukopis mizí ze švédských škol * Vyšší dívčí v USA otevírají...

15 říjen

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2014

Pikálková, Simona – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 52 stran.

13 říjen

Vysokoškolské studium opouštějí nejčastěji studenti technických oborů

TZ -  Publikace  Úspěšnost absolventů středních škol a ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání   vznikla v rámci národního projektu  VIP Kariéra...

13 říjen

Anketa: Co by měl umět absolvent střední odborné školy?

A kdo ho to naučí? Přijďte se s námi podělit o své zkušenosti a diskutovat na vzdělávací akce projektu Pospolu. Kalendář vzdělávacích akcí - seminářů, koučování a...

13 říjen

Magazín projektu NZZ_2 2014

Magazín přináší informace o povinném používání jednotných zadání při závěrečných zkouškách v učebních oborech, věnuje se inovaci informačního systému nové závěrečné zkoušky, vyhodnocení průběhu...

13 říjen

Vyhodnocení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání 2013/2014

Publikace byla vydána v projektu Nová závěrečbá zkouška 2 v roce 2014.

29 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

29 září

Zpravodaj Oborové skupiny č. 8

V aktuálním vydání zpravodaje Oborové skupiny, vydaného v září 2014, se dočtete o činnosti oborových skupin při dokončování Standarů pro všechny vzdělávací obory podle RVP, o Evropském prostoru...

25 září

Kreativní podnikání ve školách - zjištění a budoucí vývoj

Tento materiál je třetím ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative...

23 září

Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie projektu CENTRES

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá projekt CENTRES (Creative...

22 září

Zpravodaj - příloha V/2014

Trh práce pro mladé i starší pracovníky

22 září

Zpravodaj 9/2014

Z glosáře Cedefopu 32 * Sociální situace mladých Evropanů * Oxfordský slovník drží krok s dobou * Profesní školy v demografické změně * Profesní orientace: rozpory a otevřené otázky *...

16 září

Není to tvůj známý?

Ve výlohách NICM se v současné době prezentují mladí úspěšní podnikatelé. Vedle fotografií samotné práce jsou zde k přečtení i rozhovory o jejich cestě k podnikání. 

05 září

Národní soustava kvalifikací se stále víc využívá

Národní soustava kvalifikací už obsahuje 641 profesních kvalifikací z různých odvětví a jejich počet se rychle zvyšuje. Představuje tak systém, který nabízí občanům ČR novou cestu...

05 září

Vzdělávání 3-4/2014

Z obsahu: Chybí kompetentní odborníci; Nový projekt vyškolí 300 lektorů a mentorů; V USA se diskutuje o definitivě učitelů; 100 000 lidí už získalo profesní kvalifikaci. Příloha:...

26 srpen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

22 srpen

CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 1

Tento materiál je prvním ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative...

12 srpen

Ožívající ekonomika přináší absolventům lepší vyhlídky na získání zaměstnání

Národní ústav pro vzdělávání vydává každý rok zprávu o nezaměstnanosti čerstvých absolventů. Letos je situace na trhu práce díky postupnému zlepšování ekonomické situace příznivější než loni,...

06 srpen

Vzdělávání 2/2014

Z obsahu: Chystá se vzkříšení mistrovských zkoušek; Jaké služby poskytuje NICM; Polemika kolem maturit; Příklady využití systému ECVET; Co už vykonal projekt UNIV 3; Finský úspěch je založen na...

05 srpen

I pro pracujícího manažera byl kurz přínosný

Střední odborná škola ochrany osob a majetku v Karviné je v tomto okrese jedinou školou, která je zaměřena na takto specifickou oblast vzdělávání. Ta je zřejmá již ze samotného názvu...

01 srpen

diagnostické a intervenční nástroje

Oddělení pro tvorbu diagnostických a intervenčních nástrojů NÚV se zabývá vývojem a publikací psychologických, speciálně pedagogických i pedagogických diagnostických a intervenčních nástrojů;...

28 červenec

Čtvrtletník VZDĚLÁVÁNÍ informuje o nové závěrečné zkoušce

Kromě článku o sjednocování závěrečných zkoušek učňů přináší čtvrtletník mnoho dalších informací, např. o přípravě mistrovských zkoušek, o činnosti Národního informačního centra pro mládež, o...

21 červenec

Zaměstnavatelé nejsou příliš spokojeni s připraveností absolventů, řešení nabízí podpora...

Na základě srovnání výsledků šetření zabývajícího se názory zaměstnavatelů na uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce z let 2004 – 2007 a 2013 vyplývá, že v současnosti jsou...

20 červenec

Probíhá inovace informačního systému nové závěrečné zkoušky

Informační systém nové závěrečné zkoušky prochází výraznou inovací. Vzniká nový software, který umožní e-learningové vzdělávání učitelů, formální úpravu jednotného zadání podle potřeb žáků se...

18 červenec
15 červenec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2014

Úlovec, Martin - Vojtěch, Jiří. Praha: NÚV, 2014. 56 stran.

15 červenec

Jak si splnit sen

Jako malí jsme toužili být popelářem, modelkou, letuškou nebo kosmonautem – kolika z nás se to ale podařilo? Kolik z nás jezdí na korbě, fotí pro Vogue, pracuje u ČSA nebo chodí po Měsíci?

14 červenec

Alenka v říši pekařství

Pětačtyřicetiletá pekařka a prodavačka firmy Pecud Alena Tokárová, dostala přislíbeno od zaměstnavatele, že jí po úspěšném absolvování kurzu zlepší platové podmínky. Sama je sice vyučená, ne ale v...

14 červenec

Studené pokrmy, co zahřejí u srdce

Střední škola zemědělství a služeb v Městě Albrechticích je umístěna v historické budově bývalého loveckého zámečku, má však moderního ducha. Škola se může pochlubit stálým zájmem...

11 červenec

Projekt UNIV 3 je ohromným přínosem pro naši školu

Střední škola obchodu a služeb Jihlava se dlouhá léta intenzivně věnuje vzdělávání dospělých pořádáním rekvalifikačních kurzů v oborech kadeřník, kosmetička a kuchař-číšník. 

30 červen

Nové chůvy připraví speciální kurzy

30.6.2014 Právo – Jižní Morava Chůvy v akci. I tak by dal nazvat vzdělávací a rekvalifikační program podporovaný EU, který vyvrcholil přezkoušením osmi žen, které se chtějí stát profesionálními...

30 červen

Vyhodnocení soutěže samostatných odborných prací

Třetí ročník soutěže samostatných odborných prací, kterou vyhlásil NÚV ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, má své vítěze. Úroveň prací, jichž bylo celkem 45, zhodnotila komise složená...

27 červen

Přes 30 000 učňů skládalo jednotné závěrečné zkoušky

K jednotným závěrečným zkouškám se letos připojilo 443 škol, tj. 88%, celkově novou závěrečnou zkoušku skládalo 30 104 žáků. Počet škol, které se přidávají k nové závěrečné zkoušce, rok...

26 červen

Více než polovina absolventů středních škol dostane i Europass, který jim může usnadnit získání...

Tisková zpráva 25.6.2014 Téměř 65 tisíc žáků středních škol a učilišť (52 %) dostane letos jeden z dokumentů Europassu – dodatek k osvědčení. Ten se přikládá k maturitnímu...

24 červen

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

20 červen

Zpravodaj - příloha IV/2014

Odborné vzdělávání v Řecku

20 červen

Zpravodaj 6/2014

Z glosáře Cedefopu 30 * Mistři v Evropě * Nový časopis Cedefopu * Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport EU * Integrace imigrantů na trhu práce v Evropě * Dvojitá spojka a/nebo a její...

17 červen

Všude dobře, v sedle nejlíp

Jana Šimková se narodila před pětatřiceti lety v Chlumci nad Cidlinou. Její rodina po generace vlastnila hospodářství, Jana si tak hned v raném dětství ověřila že "nejkrásnější pohled na svět je...

16 červen

Nabídka kurzů pro dospělé často převyšuje poptávku

V minulém týdnu vyšel v Učitelských novinách obsáhlý článek o projektu UNIV 3. 

16 červen

Když se dobře skloubí zájmy a práce

Paní Iva Poppová pochází z jihomoravské metropole Brno. Vystudovala střední školu, odmaturovala, vdala se a otěhotněla. Po mateřské dovolené pracovala pro soukromou společnost, kde dělala...

13 červen

Potvrzení pro žáky

Potvrzení pro žáky prokazovalo, že žák složil závěrečnou zkoušku v projektu NZZ_2. Nyní je závěrečná zkouška podle jednotného zadání již povinná pro všechny školy a vydávání potvrzení tak...

05 červen

Získání nové profesní kvalifikace není lehké

5.6.2014    Plzeňský deník - Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni získala koncem roku 2011 od Ministerstva průmyslu a obchodu v souladu se zákonem č. 179/2006...

04 červen

Akademie umění a kultury umožní seniorům bezplatné studium

Nová škola pod názvem Akademie umění a kultury Prahy 15 vznikla při ZUŠ Hostivař. V rámci vzdělávání III. věku nabízí možnost studia uměleckých disciplín, jako hudby, tance, divadla nebo...

04 červen

Jednotné učňovské zkoušky v ČT

Nová závěrečná zkouška v hlavním zpravodajství České televize 3. 6. 2014

26 květen

Konference projektu RAMPS VIP III

Dne 29. 5. 2014 Místo konání: ČVUT, Fakulta architektury, Thákurova 9, 166 34 Praha 6 Pořadatel: NÚV ve spolupráci s MŠMT

26 květen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 květen

Nedostatek kvalifikovaných sklářů řeší vzdělávání dospělých

23.5.2014    Českolipský deník -  České sklářství se po hubených letech opět vrací na výsluní. Rostoucí poptávce po sklu z regionu je ale těžké vyhovět. Kvalifikovaných...

21 květen

Zpravodaj 5/2014

Z glosáře Cedefopu 29 * Na technice bez mužů * Vnitrostátní parlament * Vzdělávání učitelů ve Finsku * Rozvíjet učňovství v Evropě * Gramotnost v profesní přípravě * Validace výkonů ve...

21 květen

FRÝDLANT: Na střední škole finišují jedinečné včelařské kurzy

21.5.2014    genusplus.cz - V těchto dnech se na Střední škole hospodářské a lesnické ve Frýdlantu uzavírají první kurzy Chovatel včel a Zpracovatel včelích produktů.

16 květen

Zpravodaj Oborové skupiny č. 7

V aktuálním vydání zpravodaje Oborové skupiny, vydaného v květnu 2014, se dočtete o evropských aktivitách a projektech o odborném vzdělávání, o programu Erasmus+, najdete tu i článek o návrzích...

02 květen

Možnost vzdělávat se mimo školu má každý

2.5.2014    Právo -  Celoživotní vzdělávání je tématem, které mezi odborníky v poslední době rezonuje. Kvůli rapidnímu pokroku ve využívání moderních technologií budou...

28 duben

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 duben

Kurz připravil nové kosmetičky

25.4.2014    Domažlický deník -  15. dubna proběhlo v prostorách SOU Domažlice setkání se sociálními partnery u příležitosti zakončení pilotního ověření rekvalifikačního...

25 duben

Pomáhají se zaměstnaností i vzděláváním. Školí chůvy pro děti.

25.4.2014    Mostecký deník -  Problémům spočívajícím v nedostatku kapacity ve školách a v narůstající nezaměstnanosti se podívala na zoubek mostecká obchodní akademie,...

22 duben

21. ročník semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2014

KVALIFIKACE – VZDĚLÁVÁNÍ – ZAMĚSTNANOST - KONKURENCESCHOPNOST (23. – 24. 4. 2014)

14 duben

Kovařina je opravdu krásné řemeslo

14.4.2014    Chebský deník -  Naše škola se již poněkolikáté zapojila do projektu UNIV 3, realizovaného Národním ústavem vzdělávání. Tento projekt si klade za cíl vytvořit...

11 duben

Setkání ředitelů pilotních škol v projektu Pohyb a výživa

Ve dnech 28. 4. v Brně a 30. 4. v Praze se uskuteční setkání ředitelů pilotních škol s řídícím týmem a lektory projektu Pohyb a výživa.

09 duben

Co nabízí projekt Pospolu aktuálně školám a firmám? Vzdělávací akce, výsledky šetření, modely...

Projekt Pospolu, jehož cílem je analyzovat současnou situaci ve spolupráci škol a zaměstnavatelů, zefektivnit plánování, realizaci i výsledky vzájemné spolupráce a vytvořit sadu legislativních...

03 duben

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2013

Kuchař, Pavel – Vojtěch, Jiří – Kleňha, David. Praha: NÚV, 2014. 75 stran.

03 duben

Quo vadis, adiktologie?

29. dubna 2014 se koná závěrečná konference projektu NETAD s názvem Quo vadis, adiktologie?

01 duben

Poradenská diagnostika

Předpokladem řešení jakéhokoliv problému je jeho diagnostika a analýza. Právě ta nám umožní zjistit, s jakým problémem vlastně klient přichází. Správná a přesná diagnostika je předpokladem...

01 duben

Vzdělávání 1/2014

Z obsahu: Proč se starat o nadané žáky; Děti stále méně baví čtení; Jak vypadá český rámec kvalifikací; Výsledky projektu Matematika s chutí; Evropská síť ReferNet umožňuje srovnání; Velká...

31 březen
31 březen

závěrečná konference projektu CENTRES

Dne 15. 5. 2014 se v Bruselu uskuteční závěrečná konference projektu CENTRES

26 březen

Švadlenou za tři sta hodin aneb návrat k řemeslu bez ohledu na věk

26.3.2014    Jičínský deník -  Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace organizuje nově kurzy pro dospělé

25 březen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2014

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

21 březen

Zpravodaj - příloha II/2014

Světové ekonomické fórum 2014

21 březen

Zpravodaj 3/2014

Z glosáře Cedefopu 27 * Jak zlepšit vzdělávání ve Spojeném království * Iniciativa ANKOM v Německu * Společné základní standardy v USA * Specifikace standardů...

19 březen

Přijímací řízení na středních školách 2014

Náročné období rozhodování „kam na školu“ mají žáci základních škol za sebou. Pátek 14. března byl posledním dnem pro podání přihlášek ke studiu na střední školu.

17 březen

Koncem března se v Praze sejdou experti na testování v cizích jazycích

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy a Evropské komise se 26. – 28. 3. 2014 uskuteční v Praze seminář, kde budou pozvaní experti seznámeni s principy správného...

14 březen

Dobrá šance na odborný růst se nabízí nejen maturantům

14.3.2014    Hradecký deník - Škola pro mladé zájemce o výpočetní techniku, která v Hradci Králové za necelých 20 let své existence vychovala pro praktické uplatnění více než...

14 březen

Veletrh fiktivních firem

  V areálu pražského Výstaviště (Incheba Expo Praha) proběhne ve dnech 17. 3. – 19. 3. 2013 jubilejní 20. mezinárodní veletrh fiktivních firem. Akce je jedním z největších...

07 březen

Účast v kurzu projektu UNIV 3 znamená i plnou restauraci a spokojené hosty

Pan Petr Šmídek získal po ukončení povinné školní docházky výuční list na zedníka, avšak nikdy tuto profesi nevykonával. Již deset let totiž pracuje na plný úvazek jako kuchař v různých...

07 březen

S pomocí projektu UNIV 3 si splnil svůj dětský sen

Jednadvacetiletý Lukáš Uličný pochází z Úvalna, menší vesnice, která se nachází u Krnova. Protože již jeho rodiče i prarodiče měli velkou zahradu, byl od malička zvyklý s její údržbou...

06 březen

Z fiktivního skladu až pro výuční list

6.3.2014    Karlovarský deník, Dalovice – Pojem profesní, či dříve dílčí, kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným...

05 březen

Skvělá spolupráce školy a firmy pomohla ověřit odborné schopnosti pedagogů i účastníků kurzu

Pan Jiří Korecký, účastník pilotního ověřování vzdělávacího programu pro profesní kvalifikaci Skladník, se o možnosti účastnit se vzdělávání v tomto programu dozvěděl od svého otce,...

04 březen

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.ro. v projektu UNIV 3

Mezi školy zapojené do projektu UNIV 3 patří i SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, na které v minulých dnech proběhla závěrečná zkouška pilotně ověřované kvalifikace Sommelier. Jedním z hodnotitelů byl i...

04 březen

S plovoucí podlahou už vězňové neplavou

4.3.2014    Znojemsko -  Ve dnech 10. a 11. února se na Střední škole technické v Uhelné ulici konaly zkoušky pro profesní kvalifikaci podlahář plovoucích podlah v rámci...

04 březen

Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy vzdělávání

Praha 4. března  - Zaměstnavatelé posuzují a připomínkují programy dalšího vzdělávání a účastní se zkoušek z profesních kvalifikací

04 březen

Bylo to tak zajímavé, poučné i přínosné!

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou je jedinou střední školou v mikroregionu Ledečsko.

03 březen

Ze simulovaného skladu dalovické školy si chtějí dospělí účastníci vzdělávání dojít až pro výuční...

Region - Pojem profesní (dříve dílčí) kvalifikace nabyl v poslední době velkého významu v oblasti celoživotního vzdělávání. Právě postupným skládáním zkoušek v profesních kvalifikacích...

03 březen

Víno vstoupilo do celoživotního učení

Maminka Veroniku od dětství vedla k základům stolování. Dbala, aby v neděli byl jídelní stůl vždy pěkně prostřený. Nejvíce se Veronika těšila na prostírání vánočního stolu – sváteční jídelní...

25 únor

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2014

V březnu 2014 nabízí Metodický portál následující webináře primárně pro učitele základního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání.

24 únor

MŠMT společně s NÚV úspěšně spustily systém certifikací programů primární prevence.

(Praha 27. února 2014) V průběhu roku 2013 byl z pověření MŠMT obnoven systém certifikací a ověřování kvality poskytovatelů programů školské primární prevence zaměřený nejen na protidrogovou...

21 únor

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a...

Trhlíková, Jana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 52 stran.

20 únor

Soutěž samostatných odborných prací - 2013/2014

Národní ústav pro vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR už třetí ročník soutěže samostatných odborných prací (SOP).

17 únor

Tematická konference v hotelu Flora Olomouc, 18. -19. 2. 2014

Konference je zaměřena na problematiku ověřování podle Zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

17 únor

Mezinárodní seminář ECVET v Praze

Hledá Vaše škola zahraniční partnery pro výměnné pobyty žáků a učitelů? Organizuje Vaše firma stáže pro žáky či učitele SOŠ a SOU? Chcete se dozvědět, jak můžete zvýšit kvalitu stáží? Přijďte na...

13 únor

Webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Dne 13. 2. 2014 byly na Metodickém portálu RVP.CZ zpřístupněny veřejnosti webové stránky pokusného ověřování programu Pohyb a výživa.

13 únor

V projektu Pospolu probíhají zdarma vzdělávací akce pro pedagogy i zaměstnavatele

Zájemci si mohou vybrat celkem ze 157 akcí různých typů (kurzů, koučování a workshopů), které se konají od ledna letošního roku až do května 2015. Cílem seminářů a kurzů je moderními...

10 únor

Zisk školám i kantorům

článek z Učitelských novin naleznete zde

05 únor

Jazyky pro nejmenší

British Council ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání a Goethe institutem v Praze pořádá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky...

04 únor

Zpravodaj Oborové skupiny č. 6

Zpravodaj oborových skupin se v tomto vydání věnuje jedinému úkolu, do jehož řešení se v průběhu roku 2013 postupně zapojily všechny oborové skupiny. Je to úkol zaměřený na podporu provázanosti...

03 únor

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol – šetření v terciárním sektoru - 2014

Doležalová, Gabriela. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2014. 40 stran.

03 únor

Projekt Pospolu – spolupráce škol a firem jinak a lépe

29.1.2014 Cílem projektu Pospolu je podporovat spolupráci škol a firem tak, aby z odborných škol vycházeli absolventi škol lépe připravení na požadavky trhu práce. Mimo jiné se projekt...

01 únor

Zapojení do projektu UNIV 3 nese benefity školám i kantorům

Praha - Nedostatek volných míst na trhu práce vede stále více Čechů k celoživotnímu vzdělávání. Vedle toho nastal vlivem demografického vývoje odliv žáků v počátečním vzdělávání na středních...

31 leden

Dotazníkové šetření ve školách a u zaměstnavatelů

V průběhu druhé poloviny září a v říjnu 2013 probíhalo v projektu Pospolu plošné dotazníkové šetření formou internetového dotazování, do něhož byly zahrnuty všechny střední a vyšší odborné...

31 leden

Koaliční smlouva ANO, ČSSD a KDU-ČSL

V rámci koaliční smlouvy se strany vznikající vlády shodly na nutnosti podpory dalšího vzdělávání prostřednictvím středních škol.

30 leden

Vzdělávání 4/2013

Z obsahu: Školní inspekce už nebude formální; Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína; Ověřování kvality programů primární prevence; Workshopy o vlastním hodnocení škol; NSK pomáhá při...

29 leden

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2014

V únoru 2014 nabízí Metodický portál následující webináře primárně pro učitele předškolního, základního a speciálního vzdělávání.

27 leden

Metodický portál RVP.CZ

Metodický portál  RVP.CZ  je unikátním prostředím nabízejícím metodicko-didaktickou podporu pedagogům předškolního, základního, gymnaziálního, odborného, speciálního, jazykového a...

23 leden

Co vám pomůže při cestě za prací či studiem do zahraničí?

Evropské země se snaží lidem, kteří vyjíždějí do Evropy za prací, studiem nebo na brigádu, usnadnit situaci. Zavádějí proto nástroje a iniciativy, které státům umožňují mezi sebou lépe...

23 leden

Zpravodaj Oborové skupiny č. 5

Páté číslo zpravodaje je věnováno činnostem odborných skupin - svou činnost a výstupy zde představují čtyři z nich: Odborná skupina pro ECVET, Odborná skupina pro podporu průžezových témat,...

18 leden

Nová závěrečná zkouška v pořadu České televize

V pátek 17. ledna se Česká televize v pořadu Studio 6 věnovala nové závěrečné zkoušce. Pořad moderovala Jolka Krásná a jako host účinkovala hlavní manažerka projektu Dana Kočková. Její vystoupení...

17 leden

Zpravodaj 1/2014

Z glosáře Cedefopu 25 * ESCO – nová evropská klasifikace * Ekologičtější pivovarnictví * Udržet mladé lidi v (odborném) vzdělávání: co funguje? * Záruka profesní přípravy...

15 leden

PhDr. Jana Bydžovská promluvila o projektu UNIV 3 v Českém rozhlasu Brno

ČRo Brno - 15.1.2014 - Setkání s Janou Bydžovskou, hlavní manažerkou projektu vzdělávání dospělých UNIV 3 z Národního ústavu pro vzdělávání v Praze. 

15 leden

Metodika tvorby témat jednotného zadání pro školní rok 2013/2014

Tato metodická příručka z roku 2013 je určena editorovi jednotného zadání závěrečné zkoušky příslušného oboru vzdělání ve školním roce 2013–2014. 

13 leden
10 leden

Ryba v aspiku i fotovoltaika: dospělým se blíží zkoušky na středních školách

10.1.2014    Jihlavské listy -  I během prázdnin na konci roku se mnozí dospělí na Vysočině museli poctivě učit. V lednu je totiž čekají na odborných středních školách...

09 leden

Dvacet let inovací v českém školství

9.1.2014    Hradecký deník - Ing. Jan Lang založil v roce 1994 Střední školu aplikované kybernetiky, rozhodl se na vlastní pěst dát mladým lidem šanci studovat počítačové obory...

08 leden

Zpráva o předčasných odchodech ze vzdělávání

Přehled opatření a příklady dobrých praxí v zahraničí a v ČR.  Jiří Tillner. 57 stran. NÚV 2013.

06 leden

Udržitelný rozvoj - podpora Místní agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na...

23 prosinec

Rekvalifikační kurz ukončen

23.12.2013    Domažlický deník - Dne 17. prosince proběhlo v prostorách Středního odborného učiliště Domažlice setkání školy se sociálními partnery u příležitosti zakončení...

19 prosinec

Zpravodaj 12/2013

Z glosáře Cedefopu 24 * Metody a nástroje pro evaluaci systémů OVP * Rámce kvalifikací v Evropě: utvrzovat správná spojení * Šest řešení pro efektivní OVP * „K+S podporuje...

12 prosinec

Vzdělávací nabídka pro DVPP

Kompletní vzdělávací nabídka pro DVPP na druhé pololetí školního roku 2014/15  (kterou připravuje ### link article=5558 text=sekce pedagogicko-psychologického poradenství title=sekce...

09 prosinec

Závěrečná konference dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu

Dne 12. 12. 2013 proběhne na MŠMT závěrečné zhodnocení dvouletého pokusného ověřování Individuálního výchovného programu (IVýP, „smlouvy s rodiči“).

09 prosinec

Nová témata pro samostatné odborné práce

Autorské týmy ve dvanácti učebních oborech právě navrhují nová témata pro samostatné odborné práce (SOP). Tyto práce budou žáci třetích ročníků připravovat v průběhu 2. pololetí a při...

28 listopad

Chleba se naučili budoucí pekaři z Nové Paky péct na jedničku

28.11.2013    denik.cz  - Nová Paka – Jak získat osvědčení o nabytých teoretických a praktických zkušenostech, to si mohli v úterý vyzkoušet frekventanti pilotního...

27 listopad
25 listopad

Vzdělávání dospělých nabízí nové šance

25. 11. 2013    Právo - Mohli by sedět u piva či u televize doma. Namísto toho kladou cihlu k cihle, měří horizontální rovinu, učí se o materiálech, které poslouží k zazdění...

20 listopad

Magazín projektu NZZ_2 2013

V novém projektovém magazínu najdete informace o tom, jak pedagogové, editoři i odborníci z praxe hodnotí jednotná zadání a letošní průběh závěrečných zkoušek na školách.

20 listopad

Občanství - internetové stránky v provozu

Od nového roku musejí žadatelé o udělení státního občanství České republiky úspěšně složit nejen zkoušku z českého jazyka, ale nově i zkoušku z českých reálií.

20 listopad

Zpravodaj - příloha V/2013

Odborné vzdělávání v Litvě

20 listopad

Zpravodaj 11/2013

Z glosáře Cedefopu 23 * Evropský rámec e-kompetencí * Návrat k učení, návrat k práci * Standardy v profesní přípravě v Německu * Německý rámec kvalifikací...

16 listopad

V budoucnu budou chybět pracovní síly, ne zakázky

16. 11. 2013 (PROTEXT) -  "Začíná být problém nikoli kde vzít zakázky, ale KDO je udělá," zaznělo v průběhu již šesté Stálé konference předsedů sektorových rad v polovině listopadu v Praze...

15 listopad

Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání

Vzdělávání zaměstnanců v Národním ústavu pro vzdělávání. Operační program OP Praha Adaptabilita. Prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

15 listopad

Vyšla informační brožura o projektu Pospolu

Dočtete se v ní o cílech, aktivitách a harmonogramu projektu a o možnostech zapojení škol a firem do projektu.

13 listopad

Nejlepší absolventi odborných škol dostali vedle ocenění i Europass

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) dne 31. října 2013 za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dalibora Štyse již po 18. předala ocenění nejlepším absolventům středních...

07 listopad

Zpravodaj POSPOLU 2/2013

Druhé číslo vyšlo 6. listopadu 2013. Zpravodaj nabízí informace o novém výběrovém řízení na pilotáž, o vybraných partnerstvích pro pilotáž modelů spolupráce škol a firem včetně rozhovoru s...

06 listopad

EDUÍNA 2013: Výsledky a poděkování

Ceny Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání vyhlásila během slavnostního večera 30. října v pražském Grand Café Orient v Domě U Černé Matky Boží společnost EDUin.

06 listopad

Tvůrci vzdělávání ze středních škol se v Třešti sešli s ministerstvy

TŘEŠŤ (jv) – Také Jihlavsko hostilo v říjnu jednu z osmi pracovních konferencí probíhajícího projektu UNIV 3. Jeho cílem je podporovat tvorbu vzdělávacích programů pro dospělé na středních...

04 listopad

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy

Dne 31. října předala HK ČR za účasti ministra školství Dalibora Štyse již po osmnácté ocenění nejlepším absolventům středních škol v technických a řemeslných oborech.  Zároveň ocenila...

01 listopad

Jednotná zadání se upravují podle připomínek škol a zaměstnavatelů

V projektu Nová závěrečná zkouška 2 právě probíhá vypořádávání připomínek k jednotným zadáním roku 2012–2013. Podněty pedagogů i odborníků z praxe projednávají autorské týmy a...

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››