Aktuality

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››
06 březen

Okamžiky rozhodnutí: On-line seminář 9. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Mgr. Milan Hes, Ph.D. vás provede webinářem s podtitulem Představení dějepisného metodického materiálu – Občanské sdružení PANT. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. 3. 2017 od...

01 březen

Vzdělávání 1-2017

NÚV se stal kontaktním místem pro aktivity DigiKoalice v ČR. Informujeme také o novém projektu PPUČ, který podpoří učitele v tom, jak efektivně rozvíjet gramotnosti jejich žáků. Publikujeme...

27 únor

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

27 únor

PLE učitele: On-line seminář 1. 3. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Hana Tulinská nás seznámí se souborem nástrojů a kontaktů na digitální i nedigitální obsah  Personal Learning Environment, který nabízí rozšířené možnosti pro sebevzdělávání. S...

23 únor

Seznamte se: co je to Evropský rámec kvalifikací

K čemu slouží společný evropský referenční rámec? Kde je údaj o EQF uveden a proč by kvalifikace měly být srozumitelné a srovnatelné?

23 únor

Dějiny v muzeu – muzeum v dějinách: On-line seminář 23. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autorský projekt muzejní dějepisné (exkurzní) metodiky s podtitulem Metodický materiál pro výuku dějepisu, občanské výchovy a vlastivědy představí Milan Hes, lektor online setkání Místo paměti –...

20 únor

Zpravodaj 2/2017

Číslo přináší mimo jiné první část seriálu na téma digitalizace světa práce, dále článek o profesní maturitě v Rakousku a zajímavost o tzv. známkové bance, která má zmírnit stres čínských školáků....

15 únor

Série videí pomůže cizincům zvládnout češtinu i komunikaci s Čechy

Výuková mini -  videa připravují ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt

13 únor

Balíček návrhů Evropské komise zaměřený na zlepšení stavu vnitřního trhu služeb EU

Dne 10. ledna 2017 Evropská komise představila balíček návrhů, jejichž cílem je usnadnění přeshraničního poskytování služeb v rámci vnitřního trhu EU. Jedná se o návrh na zavedení povinného...

13 únor

Jak využít WordPress ve školském prostředí: On-line seminář 15. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Vlastimil Ott, osvědčený autor a lektor online setkání k tématům volně šiřitelného softwaru a otevřených výukových zdrojů nám představí WordPress jako platformu pro školní web, školní...

06 únor

Učitel – kurátor digitálního obsahu: On-line seminář 8. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Michal Černý se bude v aktuálním online setkání věnovat tématu digitálního informačního kurátorství a možnostem jeho využití pro učitele. Ukáže nám, co má tento koncept společného s...

01 únor

Čtyři kraje už mají svůj akční plán rozvoje vzdělávání

Jihomoravský, Liberecký, Pardubický a Plzeňský kraj vstoupily do roku 2017 s již schválenými krajskými akčními plány rozvoje vzdělávání. Jde o první „hmatatelné výsledky“ strategického...

31 leden

Webináře pro zájemce o ECVET

dostupné na internetových stránkách Domu zahraniční spolupráce

31 leden

Česká národní koalice pro digitální pracovní místa

Podpora dialogu o digitálním vzdělávání a roli technologií v kariérním růstu každého jednotlivce.  

31 leden

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Metodická publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky a její možné varianty v osmi oborech vzdělání. 

30 leden

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

30 leden

Tvořivá dramatika v mateřské škole: On-line seminář 1. 2. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Autor a lektor Michael Novotný se ve svých článcích na Metodickém portálu RVP.CZ věnuje dramatické výchově. Tato disciplína pomáhá v mateřské škole v navazování kontaktů mezi dětmi, trénuje...

30 leden

Pracovní texty pro odborné a oborové skupiny

K vystavení na internetových stránkách byly připraveny pracovní texty zpracované v roce 2016 pro potřebu odborných a oborových skupin. Odpovídá to tomu, že skupiny svými aktivitami...

26 leden

Nominace na Evropskou jazykovou cenu Label

Termín pro podávání přihlášek je 19. března

25 leden

Referenční popis češtiny jako druhého jazyka

NÚV vydal příručku, která je základním materiálem pro tvorbu zkoušek pro migranty v ČR.

23 leden

Zpravodaj 1/2017

Nové číslo přináší překlad Stručné zprávy Cedefopu, která se zabývá vývojem rámců kvalifikace v Evropě. Přečíst si můžete také o vyučování matematiky v sousedním Sasku anebo text o studii OECD,...

23 leden

Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa – šetření 2015

Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na střední škole. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2016. 40 stran. 

23 leden

Školské rady: On-line seminář 25. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Ing. Václav Kugler vám představí způsoby, jak zařídit, aby byly školské rady přínosem, jak vybírat jejich členy a jak tyto členy motivovat a zapojovat. Setkání se uskuteční ve středu 25....

23 leden

Vysvědčení na ZŠ od 2016/2017

Informace a doporučení MŠMT jak vyplňovat vysvědčení na základních školách 

19 leden

Lektoři instruktorů - kurz 1. února 2017

Nabízíme volná místa v jednodenním zaškolení pro lektory kurzu Instruktor praktického vyučování.

16 leden

Technologické „hračky“ ve škole: On-line seminář 18. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Zdeněk Heteš a Mgr. Václav Fišer vám ukáží, co vše lze ve školách využít nejen v informatice (roboti, robůtci, 3D tiskárny, programování, stavebnice, čidla…). A jako bonus Den...

12 leden

Co motivuje žáky vybrat si technický obor?

Žáky motivuje zájem o obor, výhled na dobré uplatnění a stipendium

10 leden

Závěrečné zkoušky učňů – drama o několika dějstvích

Rok 2016 je za námi a s ním skončil i několikafázový proces závěrečných zkoušek učňů. Tyto zkoušky byly od roku 2014/2015 sjednoceny, termíny, v nichž je žáci mohou skládat, se ale...

09 leden

Zima s předškoláky: On-line seminář 11. 01. 2017 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS nás seznámí s tím, jak rozvíjet u předškoláků dovednosti v souladu s plynutím kalendářního roku a s ohledem na jevy, které se právě odehrávají v přírodě. Bude...

09 leden

Technologie v rukou začínajícího učitele - záznam on-line semináře

Lektoři Mgr. Jaroslav Mašek a Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. představují výzvy, které čekají (nejen) na začínajícího učitele, chce-li dospět k maximálně inovativní formě využití technologií ve...

04 leden

Česká školní inspekce oceňuje novou závěrečnou zkoušku

V prosinci 2016 vydala Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016 a současně také tematické zprávy za stejné období. ČŠI se v nich s uznáním vyjadřuje o nové závěrečné...

03 leden

Metodické komentáře ke Standardům: Český jazky a literatura

Na RVP.CZ uveřejňujeme  Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Český jazyk a literatura – Minimetodiky

02 leden

Člověk a svět práce - pracovní listy

Pracovní listy pro žáky a metodický list pro tutora k exkurzím

22 prosinec

Zpravodaj Oborové skupiny č. 13

20.12. 2016 bylo zveřejněno poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016. Souvisí s každoroční podzimní vlnou plenárních jednání. Ta jsou pojata jako společný úkol, jehož hlavním cílem je...

20 prosinec

Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho...

20 prosinec

Zpravodaj 12/2016

Povolání v Evropě – nedostatek nebo přebytek kvalifikací? *  Postoj finských zaměstnavatelů k OVP *  Chlapci, kteří klidně sedí, se hůře učí číst *  Oxfordský slovník a jeho...

13 prosinec

listopad 2016, "Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání"

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 proběhla v prostorách Grand Hotelu Litava v Berouně odborná konference partnerské sítě TTnet s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a...

13 prosinec

Pilotáž e-zkoušky proběhla na stovce škol

V průběhu listopadu školy ověřovaly elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v patnácti oborech vzdělání. Pilotáže se zúčastnilo 2 300 žáků. Školy při ní ověřovaly...

12 prosinec

Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky: On-line seminář 14. 12. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek nám představí podpůrná opatření, která jsou využitelná pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků. Setkání se uskuteční ve středu 14. 12....

07 prosinec

Zájem škol o akční plánování vzrůstá

Odborní garanti v krajích osobně navštěvují jednotlivé střední a vyšší odborné školy, aby jim představili   školní akční plán  a jeho výhody a nabídli metodickou podporu při jeho tvorbě....

06 prosinec
05 prosinec

Žáci vynechávají, přidávají, přesmykují písmena či slabiky? – Jak na to?: On-line seminář 7. 12....

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS. nás seznámí s tím, co vše ve čtení a psaní ovlivňuje nedostatečné rozvinutí sluchové analýzy a syntézy a jak pomoci žákům zvládnout čtení a psaní bez větších...

02 prosinec

Pracovní jednání Koordinačního centra pro ECVET

Poslední akcí Týdne odborných dovedností v ČR bude jednání KC pro ECVET. Uskuteční se 9.12. 2016 v Domě zahraniční spolupráce.  Jednání se zaměří na odbornou diskusi o vývoji a o...

01 prosinec

Poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

Jak uvádí předchozí zpráva - aktuálně je v přípravě poslední vydání Zpravodaje OS v roce 2016

29 listopad

Objev svůj talent: semináře, veletrhy i konzultace k volbě oboru v NÚV

Evropský týden odborných dovedností začíná 5. prosince 2016

29 listopad

NÚV v Evropském týdnu odborných dovedností

Do maturitních a učebních oborů v odborném vzdělávání nastupuje každoročně zhruba 72 % absolventů základních škol. Na gymnázia míří 22,5 % populačního ročníku. 

28 listopad

Nové schéma vzdělávací soustavy s ISCED 2011

Nové schéma vzdělávacího systému v České republice, vytvořené v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), člení jednotlivé úrovně vzdělání podle mezinárodní klasifikace ISCED 2011, která...

28 listopad

Metody výuky jako podpůrná opatření: On-line seminář 1. 12. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek jsou pedagogové s dlouholetou pedagogickou praxí. Jejich oblíbenými tématy jsou především výukové metody, tvorba a inovace školních vzdělávacích...

28 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2016 a lednu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

28 listopad

Absolventi ocení dodatek i v elektronické podobě

Do vydávání dodatků k osvědčení, které popisují odborné i obecné kompetence absolventů, a doplňují tak doklady o dosaženém vzdělání, se ve školním roce 2015/16 zapojilo 586 středních škol...

23 listopad

Zpravodaj 11/2016

Informace o trhu práce * Anglický bakalaureát – stále je co dělat * Top 20 vysokých škol v USA, které většina studentů absolvuje bez dluhů * Profesní bakalaureát ve Francii * Lidé s nízkou...

21 listopad

Středoškoláci se představí na veletrhu fiktivních firem

V  Českých  Budějovicích se dnes a zítra uskuteční regionální veletrh fiktivních firem

21 listopad

Geometrie v gotické architektuře: On-line seminář 24. 11. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektor Petr Pupík, který nás už dvakrát provedl nedokonalostmi a křivkami matematiky, nám pomůže objevit kouzlo matematiky v architektuře. Geometrie nemusí být nuda a shrbená záda...

21 listopad

Plenární jednání oborových skupin 2016

Do konce roku by měla v Národním ústavu pro vzdělávání proběhnout plenární jednání oborových skupin. Jsou organizována s cílem přispět k rozvoji informovanosti externích spolupracovníků...

16 listopad

UČITELÉ V NĚMECKU

jak jsou vytížení

14 listopad

Méně obvyklé metody práce s textem pro žáky s diagnózou dyslexie a méně zdatné čtenáře: On-line...

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková, speciální pedagožka a autorka praktických článků na Metodickém portálu RVP.CZ nás seznámí s radami, jak pracovat se žáky s dyslexií. Někteří bezchybně čtou, a...

14 listopad

Celostátní diskuse k potřebnosti revize ECVET

Nová agenda dovedností pro Evropu přináší možnost navrhnout revizi Doporučení Evropského parlamentu a Rady pro ECVET. V jednotlivých státech probíhá na úrovni komunity ECVET konzultace,...

10 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

07 listopad

Plán pedagogické podpory – jeho tvorba, realizace a vyhodnocování: On-line seminář 9. 11. 2016 od...

Lektoři  Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vám nabídnou podrobnější pohled na jednu z novinek, které přineslo společné/inkluzivní vzdělávání – plán pedagogické podpory...

04 listopad

Školy opět pilotují e-zkoušky, tentokrát v patnácti oborech

Až do 18. listopadu mohou školy prakticky vyzkoušet elektronickou formu písemné závěrečné zkoušky   v 15 oborech vzdělání. Po úspěšném startu e-zkoušky v minulém školním roce má pilotáž...

03 listopad

Soutěž v psaní na počítači pro nevidomé a zrakově postižené žáky

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 - ve spolupráci s NÚV

02 listopad

NÚV v Brně na veletrhu Gaudeamus 2016

Veletrh pomaturitního a celoživotního vdělávání dnes a zítra na brněnském vý stavišti.

31 říjen

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin matematiky: On-line seminář 2. 11. 2016 od 20:00...

Lektor Mgr. Jan Horák vám v rámci setkání představí možnosti využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s matematikou na 1. stupni ZŠ. Součástí budou praktické nápady, které...

31 říjen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

26 říjen

Zpravodaj 10/2016

Používání výsledků učení v Evropě * Vzdělávání v běžných třídách nepřináší nadaným žákům nevýhody, ukazuje studie * Čtvrtá průmyslová revoluce a jak si s ní poradit *  Zrychlené...

26 říjen

Objev svůj talent!

Evropský týden odborných dovedností: 5. - 9. prosince 2016

24 říjen

Podzim s předškoláky: On-line seminář 26. 10. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka a autorka Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagožka se věnovala předškolákům na Metodickém portálu RVP.CZ již několikrát. Nyní se spolu s ní podíváme na aktivity...

18 říjen

Konference sítě TT net (pro vzdělávání učitelů)

Podpora polytechnického vzdělávání a podnikavosti ve středoškolském vzdělávání: 10. a 11. listopadu 2016 v Berouně

17 říjen

Včela medonosná – příklad společenského hmyzu: On-line seminář 20. 10. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se bude v rámci on-line setkání věnovat těmto tématům: včelí společenstvo, včela jako živočišný druh, práce včelaře, metodiky, pomůcky, hry a náměty na aktivity....

16 říjen

Nabídka supervizí pro školy v roce 2016 měla úspěch

Supervize je jednou z forem podpory (nejen) pro pedagogické pracovníky. Ve školství je stále více pedagogy využívána pro osobnostní i profesní růst. Národní ústav...

14 říjen

Atakující obrazy - až do 31. října 2016 ve Zlíně

NÚV se podílí na celostátní přehlídce  výtvarných prací dětí a mládeže

10 říjen

Školní strašák DYSLEXIE: On-line seminář 12. 10. 2016 od 20.00 na RVP.CZ

Osvědčená lektorka webinářů na Metodickém portálu RVP.CZ Mgr. Sylvie Doláková, autorka komplexních metodických kurzů pro učitele AJ, nám už ukázala aktivity s pohádkami a výslovností. Jaké budou...

04 říjen

Hry, pohybové aktivity a další nápady do hodin českého jazyka: On-line seminář 6. 10. 2016 od...

Lektor Mgr. Jan Horák vám v rámci setkání nabídne využití pohybových, motivačních a netradičních aktivit v práci s českým jazykem na 1. stupni ZŠ. Součástí budou praktické nápady, které mohou...

03 říjen
03 říjen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

30 září

Hospodářská komora ocenila nejlepší absolventy škol

Mezi oceněnými byli také absolventi učebních oborů, kteří zvítězili v soutěži samostatných odborných prací. Tuto soutěž vyhlašuje  každoročně Národní ústav pro vzdělávání ve...

26 září

Jak učit výslovnost cizího jazyka tak, aby to žáky bavilo?: On-line seminář 29. 9. 2016 od 20:00...

Lektorka Mgr. Sylvie Doláková si už svými hravými metodami a náměty získala mnoho vděčných diváků webinářů. Může být výuka výslovnosti cizího jazyka zábavnou a veselou součástí lekcí? Nechte se...

26 září

Evropský den jazyků 2016: 26. září

NÚV ve spolupráci s British Council a Goethe-Institutem pořádá odborný seminář k výuce cizích jazyků na základních školách.

23 září

Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti: 6. a 7. října 2016

NÚV se zúčastní konference, která se zaměří i na využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků

22 září

ČS akademie občanského vzdělávání

Přihlásit se mohou týmy ze základních škol a nižších stupňů gymnázií - termín byl prodloužen: pro elektronické přihlášky do 10. října, písemné nejpozději  do 15. října 2016.  Akademie...

22 září

Informační centra pro mládež - jsou i ve vašem městě?

Celostátní setkání všech informačních center mládeže se uskuteční 4. října 2016 v Praze.

20 září

Jak začít podnikat: On-line seminář 22. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Tomáš Kruber a Kateřina Lichtenberková vám v tomto semináři přiblíží svět podnikání. Podnikání je jednou z klíčových kompetencí v Evropském rámci kompetencí. Některé členské země...

19 září

Průvodce Průvodcem upraveným RVP ZV: On-line seminář 21. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek vás provedou jako průvodci webovou aplikací „Průvodce upraveným RVP ZV“. Ukážou všechny její možnosti, které při zběžném prohlédnutí mohou zůstat...

12 září

Jak zlepšovat školní vzdělávací program (ŠVP): On-line seminář 14. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektoři Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek pro nás opět připravili sérii široce komponovaných webinářů na palčivá témata dneška. Podívejte se, proč jsou jejich vystoupení vždy skvěle...

07 září

NÚV, Goethe-Institut a British Council k Evropskému dni jazyků

Do 20. září se mohou učitelé a lektoři hlásit na seminář věnovaný využití metodických komentářů ve výuce cizích jazyků

07 září

EU na dosah ruky

Přehled informačních a poradenských sítí a programů Evropské unie

07 září

Evropský týden sportu začíná v sobotu 10. září

Pravidelně sportuje pouze 5 % Čechů

05 září

Záměny písmen ve čtení i psaní – jak na to?: on-line seminář 8. 9. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ  seriál tří článků  o tom, jak fixovat tvary podobných písmen, procvičovat zrakovou analýzu a syntézu atp....

05 září

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

05 září

Icolle 2016

Mezinárodní vědecká konference na téma aktuální výzvy v celoživotním vzdělávání a učení

05 září

Aeduca 2016: Re/start vzdělávání

Konference o vzdělávání dospělých ve dnech 8. - 9. září 2016 v Olomouci

22 srpen

Zpravodaj 7-8/2016

Společný evropský rámec digitálních kompetencí pro občany * Jak je využíván ECVET v Evropě * Nová agenda dovedností pro Evropu: 10 opatření * Profesní rozvoj učitelů a instruktorů v OVP...

20 srpen

Změny v RVP: pro předškolní, základní a střední vzdělávání

Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se mění  rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  (RVP PV), a to k 1. září 2016. Školy  uvedou své školní...

19 srpen

Změna RVP pro gymnázia v roce 2016

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro obory gymnázií.

19 srpen

Změna RVP pro odborné vzdělávání

Zvěřejňujeme Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění  rámcové vzdělávací  programy pro střední odborné vzdělávání.

09 srpen

Metodické listy k tvorbě KAP

Uveřejňujeme metodické listy k tvorbě krajských akčních plánů.

08 srpen

Zpětná vazba ze škol ukázala, že e-zkoušky proběhly bez problémů

Na základě zpětné vazby je zřejmé, že pro žáky učebních oborů je stále nejtěžší složit písemnou zkoušku. Dosáhli v ní průměrné známky 2,74, zatímco při ústní zkoušce získali v průměru...

04 srpen

Zpravodaj Oborové skupiny č. 12

Dvanácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v červenci 2016 a je věnováno Nové agendě dovedností pro Evropu (New Skills Agenda for Europe). Ve třech článcích se seznámíte se základními cíli a...

11 červenec

Europass – dodatek k osvědčení dostalo letos 53 % všech absolventů středních škol

Dodatek je u žitečný zejména při hledání práce nebo studia v zahraničí.

01 červenec

Analýza mediálního obrazu ústavní výchovy

V průběhu jara 2016 připravil a zpracoval Národní ústav pro vzdělávání analýzu mediálního obrazu zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Analýza se uskutečnila na vzorku 396 článků...

30 červen

Soutěž odborných prací učňů už má vítěze

30. června 2016: Nejlepší odborné práce absolventů učebních oborů byly vyhodnoceny v soutěži, kterou vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání společně s Hospodářskou komorou ČR. Již pátý...

28 červen

Absolventi středních škol a trh práce: EKONOMICKÁ ODVĚTVÍ

Doležalová G., Vojtěch J. a kolektiv autorů. Praha: NÚV 2016. 39 stran. 

24 červen

Zpravodaj 6/2016

Evropské sektorové trendy v příštím desetiletí * Odborné vzdělávání a příprava pro dospělé v Estonsku * Šetření Defis – profesní příprava v podniku * Rámec regulovaných kvalifikací...

22 červen

Státní zkoušky z grafických disciplín letos nově

Obnovené státní zkoušky zatím úspěšně složilo přes 200 zájemců ze zhruba 1300 přihlášených.

22 červen

EQF: aktualizovaná Národní přiřazovací zpráva ČR

Upřesnění dokumentu přijatého v roce 2011.

21 červen

Školy stále více volají po spolupráci se zaměstnavateli: výzkum projektu P-KAP sledoval situaci...

Podrobnou analýzu situace a potřeb škol ve všech krajích České republiky zpracoval pod záštitou Národního ústavu pro vzdělávání tým projektu Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Výsledky...

15 červen

Přehlídka výtvarných prací Atakující obrazy - přihlášky projektů od 24. června do 11. července

NÚV je spolupořadatelem v pořadí 15. celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže nazvané Atakující obrazy. 

13 červen

Geometrické tvary – tematická výuka s předškoláky: on-line seminář 16. 6. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Mgr. Petra Pšeničková napsala pro Metodický portál RVP.CZ seriál tří článků o tom, jak pracovat s geometrickými tvary ve speciálních třídách. V hodinovém webináři vyzdvihne...

07 červen

Jak na studium a práci v zahraničí, vše o dobrovolnictví

Aktuální a ověřené informace o studiu a práci v zahraničí a o dobrovolnictví v nových publikacích, na jejichž vzniku se spolu s Národním informačním centrem pro mládež podílel i Eurodesk a Europass.

31 květen

Začínají závěrečné zkoušky v učebních oborech

Na třiceti čtyřech školách je žáci budou psát na počítači.

31 květen

Zpravodaj 5/2016

Nejnovější vývoj učňovství na evropské úrovni * Vytváření národního systému odborného vzdělávání a přípravy v Austrálii * Umělecká řemesla – magické a fascinující sklo * Politika OVP zaměřená...

31 květen

Výroční zpráva NÚV za rok 2015

Co jsme stihli v loňském roce

30 květen

Možnosti grantové podpory škol – Evropský sociální fond, komunitární programy a partnerské...

Lektor Ing. Václav Kugler nás v předchozím webináři seznámil například s tím, co je projektový záměr, jak identifikovat vhodné projekty nebo jak se vyvarovat nejčastějších chyb při...

30 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v červnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

25 květen

Logické rámce nejen pro psaní projektových žádostí

Co je to projekt a projektový rámec? Webinář dnes ve 20.00 na RVP.CZ.

24 květen

Informační centra mládeže: výměna zkušeností

Celostátní setkání ICM v Ivančicích ve dnech 6. až 7. června 2016.

23 květen

Edukativní programy a umělecké vzdělávání

Pracovní setkání GHMP a NÚV v úterý 24. května 2016 je součástí Týdne uměleckého vzdělávání.

16 květen

Lesní školky – zkušenosti zakladatelky: on-line seminář 18. 5. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Mgr. Sandra Černá nás blíže seznámí s tématem lesních školek, o němž jsme zatím na Metodickém portálu RVP.CZ jen diskutovali. Využijte možnosti seznámit se se zakladatelkou...

10 květen

Odborná konference v Kroměříži

Dnes začíná seminář Celoživotní učení 2016

10 květen

Ochrana zvířat s využitím znalostí etologie – jak zvládnout kontroverzní témata: on-line seminář...

Lektorka Ing. Lenka Skoupá se věnuje  živým zvířatům ve výuce na základních, praktických a speciálních školách . Nás seznámí s radami ohledně kontroverzních témat a ochrany zvířat. ...

10 květen

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 11. 5. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nám poradí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie.  Setkání se uskuteční ve středu 11....

09 květen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v květnu 2016

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 květen

Vzdělávání 2-2016

Květnové číslo newsletteru Vzdělávání se zaměřuje na nový projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). Představujeme cíle a obsah projektu P-KAP i připravované aktivity a tváře, které...

05 květen
05 květen

Seminář k mnohojazyčným třídám

Pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádal NÚV v dubnu 2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole. Dvoudenní setkání vedené...

05 květen

Konference Vzděláváme společně: 27. května 2016 v Brně

Setkání učitelů, výchovných poradců a dalších zástupců škol i veřejnosti s představiteli akademické sféry.

29 duben

Inkluze v hodinách angličtiny

Spuštěno přihlašování na trojici odborných konferencí pro vyučující anglického jazyka.

27 duben

Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí: nové číslo

Nové číslo přináší mimo jiné články o počáteční podpoře mladých lidí v EU, o rakouském zákonu o národním rámci kvalifikací, o Roku odborného vzdělávání a přípravy ve Švédsku  nebo překlad...

25 duben

Počítačem podporovaný experiment a jeho místo ve výuce na ZŠ a SŠ: on-line seminář 27. 4. 2016 od...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek se nebojí ve výuce používat moderní technologie. V průběhu setkání nabídnou další možnosti, jak smysluplně zapojit techniku do výuky, tentokrát formou...

25 duben

O sportování dětí a mládeže dnes na Národní sportovní konferenci 2016

Hodinu pohybu navíc představí Petr Koubek z NÚV

19 duben

Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN:...

19 duben
19 duben

Diskuse ke Standardu digitálních vzdělávacích zdrojů

Vstup do diskuse Standard digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů  stanovuje požadavky tematicky rozdělené do tří oblastí (autorskoprávní požadavky, technické...

18 duben

Odpady, nebo zdroje?: on-line seminář 21. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Lektorka Ing. Lenka Skoupá nás seznámí s tématem  odpadů, o němž  bylo na Metodickém portálu RVP.CZ zveřejněno už poměrně hodně materiálů.  Setkání se uskuteční ve čtvrtek 21....

18 duben

Dnes začíná 24. Mistrovství České republiky v grafických předmětech

NÚV je spolupořadatelem soutěže, vytváří soutěžní zadání a podílí se na vyhodnocování . 

13 duben

Jak dopadlo testování písemné zkoušky na počítači

Testování se uskutečnilo ve dnech 17. 2. až 10. 3. 2016 na 300 školách. Na základě průběhu testování a připomínek ze škol bylo vybráno 14 oborů vzdělání, ve kterých je možné skládat písemnou...

11 duben

Případ Mašínové v kontextu výuky o 50. letech: on-line seminář 13. 4. 2016 od 20:00

Lektor Mgr. Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů nás seznámí s příběhem bratří Mašínů a jejich bojem proti komunistickému režimu na počátku padesátých let 20. století. Tento...

04 duben

Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství

Zveme vás na konferenci Cesty k profesionalizaci kariérového poradenství, která se uskuteční 26. - 27. května 2016 v prostorách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

04 duben

Duševní vlastnictví a technické a přírodovědné předměty: on-line seminář 6. 4. 2016 od 20:00 na...

Lektoři Mgr. J. Vyskočil a Mgr. O. Košek nás poučí, jak otázky spojené s duševním vlastnictvím mohou obohatit a zpestřit výuku fyziky nebo chemie. Setkání se uskuteční ve středu 6. 4....

30 březen

How to teach Shakespeare - záznam konference

Uveřejňujeme videozáznam z konference, která se uskutečnila 11. března 2016.

29 březen

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v dubnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 březen

Zpravodaj 3/2016

Cedefop: Rámce kvalifikací v Evropě *  Přehled článků o rámcích kvalifikací ve Zpravodaji *  Výchova k podnikavosti v evropských školách *  Palmový olej a...

16 březen

Začíná skutečný veletrh 119 žákovských a studentských firem z 9 zemí Evropy

Mezinárodní veletrh dnes startuje v Křižíkově pavilonu E na Výstavišti. Činnost zhruba 300 českých fiktivních firem koordinuje Centrum fiktivních firem NÚV.

15 březen

Jednotná zadání pro rok 2015/2016 jsou zveřejněna

Jednotná zadání pro školní rok 2015/2016 jsou již školám k dispozici. Mohou tedy začít připravovat závěrečné zkoušky pro žáky posledního ročníku učebních oborů.

14 březen

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2015/2016

Nová metodická pomůcka vydaná v Národním ústavu pro vzdělávání v březnu 2016 přináší praktické rady, jak získat jednotná zadání, jak s nimi ve škole zacházet, jak pracovat...

14 březen

Aplikace funkcí, aneb Různé křivky kolem nás: on-line seminář 20. 4. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Z důvodu nemoci lektora bylo přesunuto on-line setkání z 16. 3. 2016 na 20. 4. 2016. Děkujeme za pochopení.

11 březen

Gramotnosti v předškolním vzdělávání

V této sekci budeme umisťovat výstupy odborné popdpory zakládání a rozvoje gramotností u předškolních dětí. 

07 březen

NÚV spouští vyhledávač obrázků a fotografií pod otevřenými licencemi

Zapojujeme se do Týdne otevřeného vzdělávání

02 březen

Společné vzdělávání krok za krokem - informační semináře

Výchovní poradci se mohou přihlásit na setkání  18. března v Praze a 8. dubna v Brně.

29 únor

Státní zkoušky z grafických disciplín se vrací

NÚV zveřejňuje termíny zkoušek, zkušební řád i výši úplat.

26 únor

Zpravodaj 2/2016

Globální OVP pro globální trh práce *  Odborné vzdělávání v Nizozemsku *  Francouzský systém profesních certifikací, o kterém se mluví *  Rozvoj podnikatelského myšlení...

23 únor

Školy se mohou hlásit na informační semináře ke společnému vzdělávání a OP VVV

Semináře se uskuteční od dubna do června 2016 ve všech krajích ČR.

22 únor

Právě probíhá testování písemných zkoušek na počítači

Přibližně 400 škol si může od 17. února do 10. března 2016 otestovat písemné zkoušky na počítači.  Na základě zkušeností z tohoto testování bude připraveno pokusné ověřování tohoto...

15 únor

Vzdělávání 1-2016

Aktuální číslo newsletteru se zabývá mimojiné znovuzavedením státních zkoušek z psaní na klávesnici, novou klasifikací ISCED 2011 nebo tématem  Jak učit matematiku ve třídách...

15 únor

BYOD: on-line seminář 17. 2. 2016 od 20:00 na RVP.CZ

Seminář Ing. Bořivoje Brdičky, Ph.D. a Mgr. Petry Vaňkové o možnostech, znalostech a zkušenostech s využitím různých technologií a vlastních přístrojů BYOD ve výuce.  Setkání...

10 únor

Ministerstvo školství vydalo Průvodce ředitele společným vzděláváním

Text zahrnuje obecnou část, doporučený postup ředitele školy, doporučení ke vzdělávání žáka se speciální vzdělávací potřebou a také přehled základních kroků při získávání podpůrného opatření. Radí...

09 únor

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v březnu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

07 únor

ČESKOSLOVENSKO 38–89: PŘÍKLAD VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SIMULACE VE VÝUCE O MINULOSTI – ON-LINE SEMINÁŘ...

Seminář Mgr. Jaroslava Pinkase z Ústavu pro studium totalitních režimů s názvem Československo 38–89 představuje sérii výukových simulací, které kombinují prvky interaktivního komiksu a...

03 únor

ON-LINE AKCE NA METODICKÉM PORTÁLU RVP.CZ V ÚNORU 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

02 únor

MOLEKULOVÁ VIZUALIZACE V PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTECH – ON-LINE SEMINÁŘ 3. 2. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorů Mgr. Jaroslava Vyskočila a Mgr. Ondřeje Koška o různých druzích molekulární vizualizace, o dostupných molekulárních stavebnicích včetně ukázek možností jejich využití z...

01 únor

Budoucí absolventi učebních oborů hodnotí své vzdělání pozitivně. Část z nich chce ale pracovat...

O celkové úrovni školní přípravy se vyjádřilo pozitivně 79 % žáků posledních ročníků učebních oborů. Zhruba 28 % dotázaných si ale plánuje hledat práci v jiném než absolvovaném oboru. 

28 leden

Nová klasifikace ISCED 2011

Mezinárodní klasifikace vzdělání  ISCED 2011 používá trojmístný číselný kód. Od roku 2016 bude uvedena na všech dodatcích k osvědčení.

26 leden

AKTÉRSKÝ POHLED VE VÝUCE – ON-LINE SEMINÁŘ 28. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Milana Hese, Ph.D., o roli svědectví v dějinách a o otázkách, jak vybírat školní prameny, proč nechat zaznívat „hlasy“ těch, kteří události přímo zažili – to vše na...

26 leden

Veletrh Gaudeamus 2. den v plném proudu

Na výstavišti PVA Expo Letňany v Praze se v úterý 26. a ve středu 27. ledna odehrává - za účasti NÚV - devátý ročník veletrhu Gaudeamus. Veletrh se zaměřuje na univerzitní i neuniverzitní...

22 leden

Zpravodaj 1/2016

Priority nového předsednického tria Evropské unie ve vzdělávání a zaměstnanosti *  Inovace a odborné vzdělávání: partneři ve změně *  Nízká kvalifikace může přecházet z jedné...

19 leden

VÝUKA V ZAHRADĚ NAPŘÍČ PŘEDMĚTY – ON-LINE SEMINÁŘ 21. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Ing. Martina Kříže o motivaci učitelů pro výuku v terénu, v přírodě, kdy nemusí být kladen důraz jen na „frontální“ výklad, ale i výměnu zkušeností. Setkání se uskuteční ve...

12 leden

UMÍTE TO S POHÁDKOU – ON-LINE SEMINÁŘ 14. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Mgr. Sylvie Dolákové o využití pohádek ve vzdělávání. Téma pohádky prolíná každodenní výuku v oblasti jazyka, prvouky, matematiky, hudební, výtvarné či pracovní výchovy....

08 leden

Zpravodaj Oborové skupiny č. 11

Jedenácté vydání zpravodaje Oborové skupiny vyšlo v prosinci 2015 v dvojnásobné délce než obvykle. Představuje významná témata, která zazněla na zasedáních oborových skupin v závěru roku 2015....

07 leden

Co je to a jak funguje Evropský rámec kvalifikací? Podívejte se na nové video.

Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework - EQF) je jednotná stupnice osmi úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace. Rámec vznikl s cílem usnadnit mobilitu lidí v...

05 leden

VYUŽITÍ FOTOGRAFIE VE VÝUCE DĚJEPISU – ON-LINE SEMINÁŘ 7. 1. VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Mgr. Kamila Činátla, Ph.D. z Ústavu pro studium totalitních režimů přiblíží využití fotografie v oborových perspektivách v dějepise (historická věda, didaktika dějepisu, teorie...

04 leden

GOAL pomáhá dospělým, kteří se těžko uplatňují na trhu práce

Na Olomoucku a Ústecku vznikají centra kariérového poradenství orientovaná na osoby s nízkou či žádnou kvalifikací a na další lidi, kteří mají ztížené postavení na trhu práce -  nezaměstnaní,...

21 prosinec

Zpravodaj 12/2015

Učňovství v malých a středních podnicích – Jak posílit jejich zájem? *  Stručné zprávy Cedefopu ve Zpravodaji *  Erasmus+ se snaží přitáhnout učně *  Vyučování cizím jazykům v...

17 prosinec

Žáci učebních oborů budou skládat písemné zkoušky na počítači

V tomto školním roce už budou mít učni možnost skládat písemnou část závěrečných zkoušek na počítači. Umožňuje to speciální aplikace informačního systému nové závěrečné zkoušky – tzv....

15 prosinec

Vzdělávání 4-2015

O tom, co hýbe světem vzdělávání a jak se to odráží v práci Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), se můžete tentokrát dočíst i ve formě elektronického newsletteru . Dozvíte se například kde...

14 prosinec

ReferNet: výroční zasedání 2015

Výroční zasedání Řídícího výboru a Národního konsorcia sítě se uskuteční 15. prosince 2015 v Praze

08 prosinec

Výsledky projektu Pospolu ukazují, kudy vede cesta spolupráce škol a firem

V téměř tříletém projektu se ověřovaly možnosti kvalitní a efektivní spolupráce v síti čytř desítek škol a zhruba stovky zaměstnavatelů

04 prosinec

Projekt 50+ Senior pořádá seminář pro zúčastněné školy

Střední škoy, které jsou do projektu MŠMT zapojeny, vytvářejí programy dalšího vzdělávání. Samy je pak pro cílovou skupinu seniorů také uskuteční.  

01 prosinec

MOŽNOSTI GRANTOVÉ PODPORY ŠKOL – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektora Václava Kuglera o možnostech grantové podpory škol a kde získat peníze navíc.

30 listopad
26 listopad

Zpravodaj 11/2015

Učení založené na práci jako součást dalšího odborného vzdělávání a přípravy *  No tak jó, když jinak nedáte! *  Chránit investice do vzdělávání snižováním nadbytečné kvalifikace...

26 listopad

eTwinning: 10 let on-line spolupráce škol

Sdílené nápady, spolupráce, projekty prostřednictvím ICT komunikace.

25 listopad

Program Pohyb a výživa se školám osvědčil, teď v něm chtějí pokračovat samy

Ředitelé a učitelé oceňují novou metodiku edukačního programu MŠMT, který na 33 pilotních školách ověřil tým odborníků vedených NÚV

25 listopad

Education at Glance 2015

České školství v mezinárodním srovnání - ročenka OECD

24 listopad

Hlasujte pro české virální video ve finále evropské soutěže Europassu

Od 23. do 29. listopadu můžete hlasovat pro finálová videa v evropské soutěži o nejlepší virální video propagující Europass. Do finále soutěže postoupilo 19 videí z deseti evropských zemí,...

24 listopad

Místně zakotvené učení – ON-LINE SEMINÁŘ ZÍTRA VE 20.00 NA RVP.CZ

Seminář lektorky Lenky Skoupé o využívání aspektů místního prostředí pro výuku.

24 listopad

On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v prosinci 2015 a lednu 2016

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

23 listopad

Skupina krajských metodiků péče o nadané – pedagogů

V souladu s požadavkem Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané pro období let 2014–18 byla v roce 2015 pod vedením NÚV ustavena Skupina krajských metodiků péče o nadané –...

20 listopad

Setkání příznivců a členů sítě TT net - 23. až 24. listopadu 2015

Setkání příznivců a členů sítě TTnet se uskuteční ve dnech 23. až . listopadu v  Konferenční centru  České zemědělské univerzity v  Kostelci nad Černými lesy.  ...

19 listopad

Konferece Škola pro budoucnost, budoucnost pro školu - 19. 11. 2015

O klíčových změnách ve vzdělávacím systému bude v panelové diskusi hovořit náměstkyně NÚV Jana Zapletalová

18 listopad

Ekologie a udržitelný rozvoj v projektovém vyučování - on-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ

Webinář lektora Václava Kuglera se zaměří na využití dnů s environmentální tematikou ve výuce, a to metodou projektového vyučování . On-line setkání začíná ve středu 18. listopadu ve 20.00 na...

11 listopad

Rozumíme současnému světu - konference o globálním rozvojovém vzdělávání

Jedním z pořadatelů konference, která je součástí  Evropského roku pro rozvoj 2015, je  NÚV.

11 listopad

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením

Webinář dnes od 20.00 s lektorkou Lenkou Skoupou na RVP.CZ

09 listopad

Doporučení MŠMT k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem

MŠMT připravilo Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby...

05 listopad

Žáci a studenti se zrakovým postižením soutěží v klíčové disciplíně

Ve čtvrtek 5. 11. startuje 9. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené. 

04 listopad

Jak vzniká slovník a jak může pomáhat ve výuce jazyků

On-line seminář dnes ve 20.00 na RVP.CZ

04 listopad

Výchova k aktivnímu občanství - konference 10. prosince 2015

Do pracovní skupiny Výchova demokratického občana v rámci českého vzdělávacího systému se zapojí odbornice z NÚV Alena Hesová.

29 říjen

Místo paměti – Václavské náměstí v proměnách času: webinář dnes ve 21.00 na RVP.CZ

Lektor  Milan Hes nejen o roli  dějepisných exkurzí na místech paměti

29 říjen

Nadbytečná kvalifikace mladých lidí v Evropě se stává normou

Zpravodaj 10/2015 přináší článek webu euractiv.com přeložený do češtiny

27 říjen

Infoabsolvent.cz pomáhá při výběru střední, vyšší i vysoké školy

Uveřejňujeme aktuální vzdělávací nabídku škol pro 2016/2017

26 říjen

Výběr z pilotního ověřování

Z vybraných závěrečných zkoušek při pilotním ověřování programů dalšího vzdělávání v rámci projektu jsme vytvořili ucelenou prezentaci.

23 říjen

Vše o projektu UNIV3 - informační CD

Informační CD, které vychází na samém konci více než tříletého projektu, zahrnuje také   metodiku pro tvorbu programů dalšího vzdělávání, dokument  Projekt UNIV 3 – cesta k uznávání,...

23 říjen

Projekty UNIV končí, školy zůstávají; je teď na nich, aby získané know-how využily při...

TZ říjen 2015 -  Po deseti letech končí v České republice projekty UNIV, které pomohly středním školám naučit se vzdělávat dospělé a vytvořit si v tomto směru potřebné...

21 říjen

Zpravodaj 10/2015

Z terminologie Cedefopu 44 * Odborné vzdělávání a příprava je cestou, jak zabránit předčasným odchodům ze vzdělávacího systému * Co to je pedagogika napajedel neboli studní (Vandhul pædagogik)...

21 říjen

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

20 říjen

Jak zvýšit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu?

Seminář Eurocentra Praha ve středu 22. října od 17:00

20 říjen

Na semináři Nezaměstnanost mladých lidí se hovořilo také o potřebách zaměstnavatelů na pracovním...

Diskusního panelu odborníků se zúčastnili zástupci NICM a oddělení pro analýzy trhu práce a vzdělávání

19 říjen

Závěrečné semináře projektu UNIV 3

Ve dnech 1.-7.10. se v projektu uskutečnily 3 závěrečné hodnotící semináře, kterých se kromě vedení projektu UNIV 3 zúčastnili i zástupco MŠMT a Národní soustavy kvalifikací.

19 říjen

Počet on-line vyplněných životopisů Europassu vzrostl o 55 %

Nejčastěji ho vyplňují lidé hledající práci číšníka, programátora a prodavače

15 říjen

NSK: České firmy nyní nabízejí 100 000 pracovních míst, nejvíce od roku 2008

Profesní kvalifikace nabízejí šanci na uplatnění zaměstnancům nad 50 let věku

14 říjen

Webinář Projektová rizika a jak na ně reagovat - dnes ve 20.00 na rvp.cz

S lektorem Jiřím Skalickým o řízení rizik projektů

09 říjen

Seminář přiblížil, jak střední a vysoké školy spolupracují se zaměstnavateli

Sdílet zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli bylo cílem semináře, který se uskutečnil 7. října 2015 v budově institutu xPORT BUSINESS ACCELERATOR Vysoké školy...

08 říjen

Diskusní seminář Barevný svět dětí

V hlavním panelu semináře na téma Nezaměstnanost  mladých lidí vystoupí také zástupce NÚV.

07 říjen

Kariérové vzdělávání a poradenství ve škole - webinář RVP.CZ dnes ve 20.00

Lektor  Mgr. Petr Chaluš nejen o tom, jak si v rámci sítě Euroguidance evropské země vyměňují zkušenosti v oblasti kariérového a celoživotního poradenství.

06 říjen

Zkratka EQF bude na vysvědčeních

Za dva roky bude  údaj o úrovni Evropského rámce kvalifikací (EQF) povinný na všech absolventských vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu.

05 říjen

Vzdělávání 3/2015

Oslabení žáci budou mít individuální péči. Školy se naučily oslovovat dospělé. Závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Soutěž a novinky Europassu. Písemné zkoušky se mohou skládat na počítači....

05 říjen

Celostátní setkání pracovníků ICM

Na tradičním podzimním setkání zástupců 42 informačních center pro mládež bude předána cena Dobrovolník roku 2015 

01 říjen

NÚV na mezinárodním semináři v Parlamentu ČR

Zástupci NÚV se zúčastnili mezinárodního odborného semináře Kvalifikovana pracovni síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky.

30 září

Když chci na stáž do institucí EU

Seminář z cyklu pravidelných odborných setkání Eurocentra Praha

30 září

Webinář Otevřené licence a jak s nimi pracovat

On-line seminář na RVP.CZ ve čtvrtek 1. října 2015 od 20.00

29 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

24 září

Absolventi středních škol a trh práce

Trojice publikací pro odvětví doprava a spoje, zdravotnictví a pedagogika, učitelství a sociální péče podává souhrnnou informaci jak o potřebách a požadavcích zaměstnavatelů a trhu práce, tak i o...

23 září

Seminář představí zkušenosti ze spolupráce středních a vysokých škol se zaměstnavateli

Přestavení dobré praxe, vzájemná inspirace a předání zkušeností mezi středními a vysokými školami. To jsou hlavní cíle semináře „Výměna zkušeností ze spolupráce středních a vysokých škol se...

23 září

Zpravodaj Pospolu č. 2/2015

V závěrečném čísle zpravodaje Pospolu se dočtete například o aktivitách v prodloužení projektu nebo o návrzích systémových změn pro zkvalitnění odborného vzdělávání vzešlých...

21 září

Zpravodaj 9/2015

Z terminologie Cedefopu 43 *  Nizozemsko oceňuje dobrou řemeslnou práci *  Jorie Graham *  Podporovat vzdělávání dospělých *  Community-colleges v USA bez školného?...

17 září

NÚV dnes na expertním kulatém stole s europoslankyní Dlabajovou

Výsledky projektů POSPOLU, UNIV, NSK a Koncept se odrazily v tematické zprávě, která byla předložena Evropskému parlamentu

09 září

Online akce na Metodickém portálu RVP.CZ v září 2015

Metodický portál RVP.cz nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

09 září

Základní školy a víceletá gymnázia se mohou začít registrovat do Minisčítání

Vyplňování dotazníků a interpretace dat  má zpestřit žákům ve věku 9 - 15 let hodiny matematiky nebo výchovy k občanství.

09 září

Webinář Analýza webových dat pro učitele - zítra ve 20.00 na Metodickém portále

O dostupných datech (nejen) žáků a studentů a o otevřených vzdělávacích zdrojích se zaměřením na získávání dat ze sociálních médií bude diskutovat lektor Jakub Růžička. 

08 září

Situační zpráva o inkluzivním vzdělávání

MŠMT vydává Situační zprávu o inkluzivním vzdělávání.

07 září

Jaká je uplatnitelnost absolventů českých škol?

Helena Úlovcová, pověřena řízením NÚV, ve Studiu Leonardo Českého rozhlasu Plus

02 září

Per aspera ad astra

Zveme vás na konferenci na téma galerijní pedagogika a cíle výtvarné výchovy v RVP

01 září

Zpravodaj 7-8/2015

Z terminologie Cedefopu 42 *  Nově zařazená slova v Oxfordském slovníku – některá mohou být starší, než si myslíte *  Obohacená strava – součást řešení podvýživy * ...

01 září

Jednotky výsledků učení ECVET pomáhají zkvalitnit odbornou praxi žáků

Přesně vymezit, co se mají žáci naučit během odborné praxe u zaměstnavatelů, a ve výsledku tak zvýšit kvalitu praktické výuky pomohly středním odborným školám jednotky výsledků učení, které školy...

31 srpen

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Principy rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů v nové publikaci projektu Pospolu.

27 srpen

Nová závěrečná zkouška

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila...

06 srpen

Podporujete spolupráci škol a firem? Katalog Pospolu nabízí prostor pro vaši prezentaci

Zaměstnavatelské svazy, asociace a další organizace podporující projekty a další inovace v oblasti spolupráce škol a firem mají možnost zdarma zveřejnit svůj profil v online katalogu...

31 červenec

Jak zkvalitnit spolupráci odborných škol a firem? Odpověď přináší projekt Pospolu

Upozornit na dobře fungující spolupráci odborných škol a firem a navrhnout systémové změny, které by podmínky pro spolupráci zlepšily. Tyto a další úkoly a výstupy projektu Pospolu byly...

27 červenec

Metodika nabízí příklady dobré praxe z oblasti integrace žáků se znevýhodněním

Dvě publikace vydané v roce 2015 mohou sloužit  jako zdroj inspirace pro využití jednotlivých nástrojů v praxi i pro případnou spolupráci s místními neziskovými organizacemi či...

16 červenec

Vývoj a změny kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR v letech 2000 – 2025

Lepič, Martin – Koucký, Jan – Ryška, Radim – Zelenka, Martin. Praha: NÚV 2015. 74 stran.

16 červenec

Výroční zpráva NÚV 2014

Nabízíme vám výroční zprávu Národního ústavu pro vzdělávání, která odráží široký záběr činnosti ústavu v oblasti předškolního, základního, středního i dalšího vzdělávání, stejně jako problematiku...

15 červenec

Klesá počet nezaměstnaných absolventů škol, lepší se situace vyučených

Výrazně lepší uplatnění na trhu práce nalézají absolventi učebních oborů zaměřených na stavebnictví a zpracování dřeva.

14 červenec

Regionální setkání přispěla k diskusi o technickém vzdělávání

Sdílet příklady dobré praxe spolupráce škol a firem a prezentovat aktivity realizované v projektu Pospolu bylo hlavním cílem regionálních setkání zástupců škol a firem, která od dubna do...

09 červenec

Vyšly nové metodické publikace projektu Pospolu

V projektu Pospolu jsme vydali nové publikace pro střední odborné školy v edicích Profilová maturitní zkouška, Z praxe škol a Metodický inspiromat.

02 červenec

Inspiromat pro technické obory

Publikace vydaná v roce 2015 přináší metodickou inspiraci pro žáky a pedagogy strojírenských, elektrotechnických a hornických oborů a oborů informačních technologií.

01 červenec

Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol

Příručka opatření. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV, 2015. 97 stran.  

‹‹   Předchozí   1 2 3 4   Následující   ››