SPOLEK PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB

indikovaná PP

www.spolek-psychologickych-sluzeb.cz

IČO: 02104580

Registrované sídlo: Jandáskova 13, 621 00 Brno 


Platnost certifikátu: 21. 11. 2014 - 21. 11. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - Certifikát Spolek psych. služeb - indikované primární prevence Certifikát Spolek psych. služeb - indikované primární prevence 

Číslo certifikátu

32/14/3

Primární cílová skupina

Žáci 1. až 3. třídy ZŠ
Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Indikovaná

Působnost programu v krajích

Jihomoravský kraj

Typ rizikového chování

Záškoláctví
Šikana, agrese, kyberšikana
Rizikové sporty
Rizikové chování v dopravě
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Spektrum poruch příjmu potravy
Okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu