CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

selektivní PP

www.cppt.cz

IČO: 25232142

Registrované sídlo: Plzenecká 663/13, 326 00 Plzeň 2 – Slovany


Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 08_CER_CPPT_SEL.PDF Certifikát Centra protidrogové prevence a terapie - selektivní primární prevence

Číslo certifikátu

8/14/2

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ
Žáci středních škol

Úroveň prevence

Selektivní

Působnost programu v krajích

Plzeňský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Sexuální rizikové chování
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Prekriminální a kriminální chování
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální