CENTRUM PROTIDROGOVÉ PREVENCE A TERAPIE, O.P.S.

všeobecná PP

www.cppt.cz

IČO: 25232142

Registrované sídlo: Plzenecká 663/13, 326 00 Plzeň 2 – Slovany


Platnost certifikátu: 28. 2. 2014 - 28. 2. 2019

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 08_CER_CPPT_VSE.PDF Certifikát Centra protidrogové prevence a terapie - všeobecná primární prevence

Číslo certifikátu

8/14/1

Primární cílová skupina

Žáci 4. až 5. třídy ZŠ
Žáci 2. stupně ZŠ

Úroveň prevence

Všeobecná

Působnost programu v krajích

Plzeňský kraj

Typ rizikového chování

Šikana, agrese, kyberšikana
Rasismus a xenofobie
Negativní působení sekt
Prevence v adiktologii - kouření, alkohol, nelegální drogy, hráčství
Právní vědomí
Vzorce bezpečného chování

Poskytovatel

Spolek (občanské sdružení)

Délka programu

Dlouhodobé, kontinuální