Profesia days 2015

21. 10. 2015, 08:21

_MA_CALENDAR_ORGANIZER: Profesia.cz

Své služby z oblasti podpory kariérového poradenství nebo studia či práce v EU budou ve dnech 21. až 22. října 2015 prezentovat pracovníci NÚV na veletrhu práce Profesia days 2015. Pátý ročník veletrhu, který pořádá pracovní portál Profesia.cz, se uskuteční v areálu Výstaviště PVA EXPO Letňany, vstup pro uchazeče je zdarma.


Návštěvníci si na stánku NÚV budou moci online vyplnit Europass-životopis nebo získat Europass-dodatek k osvědčení. Podrobné informace k možnostem studia či práce v zahraničí poskytnou pracovníci Národního centra Europass a Národního informačního centra pro mládež. Individuální služby osobám se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněným a rizikovým skupinám mladých lidí (ale nejen jim) představí odborníci z Centra kariérového poradenství. S aktuálními analýzami o požadavcích zaměstnavatelů nebo o uplatnění absolventů na trhu práce se zájemci seznámí prostřednictvím informačního systému Infoabsolvent.cz. S experty NÚV se návštěvníci potkají také na dvou plánovaných přednáškách.

Loňského veletrhu Profesia days 2014 se zúčastnila zhruba stovka vystavovatelů a navštívilo jej na 11 000 lidí. Novinkou letošního ročníku je Absolventská zóna.

Web: http://www.profesiadays.cz/