Vzdělávání běží

V prosinci proběhly v rámci projektu LAMS tyto vzdělávací akce:

KA02 Lektoři-mentoři pro český jazyk a literaturu

KA03 Mentoři a lektoři pro podporu pedagogů v oblasti efektivní výuky angličtiny

KA05 Mentoři pro podporu pedagogů v oblasti fyziky a chemie

KA08 Lektoři pro oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky