Průběh vzdělávání v prosinci

V prosinci probíhalo vzdělávání v těchto aktivitách:

KA02 Lektoři-mentoři pro český jazyk a literaturu

KA03 Mentoři a lektoři pro podporu pedagogů v oblasti efektivní výuky angličtiny

KA05 Mentoři pro podporu pedagogů v oblasti fyziky a chemie

KA08 Lektoři pro oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky

Pro další cyklus (skupiny) v aktivitě KA01, KA05 a KA08 stále hledáme nové zájemce - účastníky.