Přínos pro cílovou skupinu

Cílová skupina pedagogů mateřských a základních škol získá realizací projektu další znalosti a dovednosti pro své úspěšné působení buď v roli lektorů DVPP, nebo interních mentorů na školách.

Další přínosy pro cílovou skupinu:

a) Odborný a osobnostní rozvoj: pedagog sám si rozšiřuje možnosti svého uplatnění, kromě svého přímého pedagogického působení na žáky může své zkušenosti efektivně předávat kolegům. Tato činnost podporuje osobní odborný růst (nejvíc se člověk naučí, když učí někoho jiného), a zároveň je zdrojem prestiže a společenského uznání.

b) Škola získává realizací projektu možnost zajistit v některých oblastech vzdělávání svých pedagogů vlastními silami. Může též realizovat vzdělávací akce pro jiné školy a stát se tak zařízením pro DVPP. Významné je o to, že pedagog - lektor přichází při své lektorské činnosti do kontaktu s jinými pedagogy a díky tomu přináší do své školy nové podněty a inspiraci.