lektoři a mentoři

L02.jpg

Reforma vzdělávání, představovaná v prvním desetiletí 21. století především zavedením konceptu dvoustupňového kurikula do praxe se posouvá do své další etapy, kdy je maximum pozornosti soustředěno na kvalitu procesu vzdělávání a jeho výsledky. 

více