KA 08 Lektoři pro oblast předškolní přípravy a zahájení povinné školní docházky


Obrázek8.png

 

Koordinátor aktivity:
Hana Šmejkalová
hana.smejkalova@nuv_cz

 
Odborný garant:
Gabriela MikulkováKA 08.jpg

KA 08 zahrnuje přípravu a realizaci dvou vzdělávacích programů se zaměřením na výcvik a rozvoj lektorských kompetencí pedagogů MŠ a 1. ročník ZŠ.   

První kurz připraví lektory pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v tématech podpory dětí před vstupem do školy a na začátku povinné školní docházky:

  • diferenciace podpory - práce s individuálními potřebami a zájmem dětí, včetně dětí se SVP,
  • zaměření na konkrétní cílové skupiny, např. dětí a ADHD, PAS, s narušenými komunikačními schopnostmi.

Vše bude v souvislostech s aktuálními trendy a přístupy a s konkrétními metodami práce.

 

Druhý kurz připraví lektory pro oblast formativního hodnocení dětí předškolního a mladšího školního věku

  • metody používané ve spojení s průběhem aktivit ve škole,
  • oblasti hodnocení,
  • motivace,
  • komunikace s dětmi,
  • komunikace s rodiči v souvislosti s hodnocením,
  • pracovní dílny k tvorbě charakteristik.

Hodinová dotace kurzů je 60 hodin realizace v průběhu října 2014 – března 2015.

Cílem je zvyšování lektorských kompetencí účastníků prostřednictvím podnětů k jejich aktivnímu zapojení  - připravené zajímavé úkoly a praktická cvičení, práce ve skupinách i možnosti individuálního vystoupení a prezentace.  


V případě zájmu o zařazení do kurzu kontaktujte organizačního garanta Lucii Škodovou, e-mail: lucie.skodova@nuv_cz