KA 07 Vzdělání skupiny lektorů a mentorů pro oblasti vztahující se k uměleckým oborům

Obrázek7.png

 

Koordinátor aktivity:
Zuzana Urbačka
eva.formankova@nuv_cz

 
Odborný garant:
Nikola ČulíkKA 07.JPG

Aktivita 07 představuje vzdělávání skupiny lektorů a mentorů pro oblasti vztahující se k těmto uměleckým oborům:

  • výtvarná výchova,
  • hudební výchova,
  • dramatická výchova,
  • taneční a pohybová výchova,
  • filmová/audiovizuální výchova.

Vyškolení lektoři a mentoři budou schopni aplikovat přístupy do vlastní výuky a do své mentorské a lektorské práce s dalšími učiteli v rámci DVPP.

KA 07 umožní získat poznatky o principech tvořivosti a tvůrčího procesu a jeho významu pro vzdělávání žáků. Účastníci si tyto principy ověří vlastní tvůrčí činností a na základě jejich poznání budou reflektovat svoji dosavadní pedagogickou práci.

Cílem je získat informace o současných metodických materiálech podporujících aktuální trendy výuky a formativního hodnocení v jednotlivých uměleckých oborech, tak jak jsou koncipovány v rámci oblasti Umění a kultura v RVP ZV.