KA 06 Lektoři a mentoři pro předškolní vzdělávání

Obrázek6.png

 

Koordinátor aktivity:
Vojtěch Splavec
vojtech.splavec@nuv_cz

 
Odborný garant:
Andrea MouchováKA 06.JPG

Cílem je podpořit skupinu odborníků, kteří budou zdatní v uvedených oborech a budou také schopni vést své kolegy a být jim oporou v každodenní praxi.

Klíčová aktivita KA 06 má za cíl vzdělávání a přípravu lektorů a mentorů pro oblast předškolního vzdělávání se zaměřením na rozvoj v těchto aktuálních oblastech:

  • čtenářské gramonosti,
  • předmatematické gramotnosti,
  • logopedické prevenci.

Posláním lektora je poskytnout podporu pedagogům ve školách. Pedagog (v tomto případě učitelka v předškolním vzdělávání), který má bohatý rejstřík postupů pro práci s dětmi, je ve své práci profesionálnější. Cílem tohoto vzdělávání je proto připravit skupinu mentorů a lektorů, kteří budou orientováni na žádaná témata a postupy v práci v mateřských školách.