KA 04 Lektoři a mentoři pro podporu pedagogů v oblasti biologie, geologie a environmentální výchovy v přírodě


Obrázek4.png

 

Koordinátor aktivity:
Mgr. Jakub Holec
jakub.holec@nuv_cz

Odborný garant aktivity: 
Mgr. Alena KlvaňováKA 04.JPG

Cílem aktivity KA 04 je připravit budoucí lektory z řad učitelů základních škol v oblasti konstruktivisticky orientované výuky biologie, geologie a environmentální výuky, která využívá přírodní prostředí jako hlavní nástroj k dosažení specifických výchovně-vzdělávacích cílů.

Účastníci kurzu budou rozvíjet lektorské dovednosti, které jsou zásadní z hlediska přípravy, realizace a vyhodnocení vlastních výchovně-vzdělávacích programů v přírodě.

Kompetence lektora se budou rozvíjet činnostní formou, při které se účastníci kurzu seznámí s různými vzdělávacími aktivitami v přírodě, přičemž důraz bude kladen na přizpůsobitelnost jednotlivých aktivit různým věkovým skupinám.

Lektoři:
Petr Šíma
Emil Šnaidauf
Alena Klvaňová
Táňa Friebertová
Markéta Pastorová