Cílové skupiny

Projekt má dvě základní cílové skupiny: pedagogy mateřských škol a pedagy základních škol.

Podmínky pro vstup do projektu:

  • zkušenosti pedagoga, 
  • vůle pracovat na sobě, 
  • aktivní přístup k vlastnímu rozvoji (aktivní historie v sebevzdělávání).

Podpora pedagogů - budoucích lektorů spočívá v jejich účasti na prezenčních akcích zaměřených na rozvoj lektorských dovedností v přímé vazbě na konkrétní témata, pro která jsou připravováni.

Důležitou roli budou mít v procesu přípravy pedagogů metodici, kteří budou pomáhat pedagogům v přípravě jejich vlastních programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Podporu nabídneme i skupině pedagogů, kteří mají zájem o rozvoj svých mentorských dovedností.

Budoucí mentoři i lektoři budou v průběhu trvání projektu proškoleni v rámci prezenčních vzdělávacích akcí v základních dovednostech lektora. Získají základní informace z oblasti mentoringu. 

Jejich práce bude vyhodnocována s podporou metodiků, případně supervizorů, kteří budou nápomocni při hledání co nejefektivnějších forem DVPP a mentorské práce. Jejich činnost bude probíhat po celou dobu realizace projektu.