Cíle projektu

Cílem projektu je připravit tým lektorů a mentorů z řad pedagogů mateřských a základních škol (MŠ a ZŠ) z celé České republiky, mimo hlavního města Prahy.