Zpravodaj projektu

bull2009_05_K_S_web_1.jpgZpravodaj projektu Informace projektu Kurikulum S přináší aktuální informace o dění v projektu, o nabízených službách i o činnosti a nabídce regionálních konzultačních center.

Vychází čtyřikrát ročně po dobu trvání projektu, a to jako příloha bulletinu Odborné vzdělávání. Je rozesílán zdarma všem středním odborným školám a učilištím, rozdáván na seminářích, konferencích a dalších akcích.


Desáté číslo zpravodaje projektu

Vyšlo  30.5.2012

Poslední vydání projektového zpravodaje přináší rozhovor s hlavní manažerkou projektu Taťánou Vencovskou o splněných cílech projektu a o aktivitě týkající se přípravy profilové části maturitní zkoušky, představuje výsledky šetření a publikace o spolupráci odborných škol z pohledu zaměstnavatelů. Dále vás seznámíme s koučováním lektorů a konzultantů, najdete tu kontakty na pracoviště poskytující poradenství pedagogickým pracovníkům odborných škol a dočtete se o tom, v čem prospěl projekt pilotním školám a v jaké další činnosti využijí poznatky, které díky zapojení do projektu získaly.

Ke stažení zde 10_1_.pdf 10/2012.pdf (1,78 MB)


Deváté číslo zpravodaje projektu

Vyšlo 20.12.2011

Aktuální vydání zpravodaje projektu se věnuje především závěrečné konferenci - najdete tu informace o jejím konání, obsahu i o ohlasech na ní. Dozvíte se i o šetření, které na pilotních školách mapovalo názory učitelů na kurikulární reformu, získáte praktické informace o dalších dvou regionálních konzultačních centrech - pardubickém a karlovarském a představíme vám nově vydané publikace, mezi nimiž je i sborník příspěvků ze závěrečné konference.

ke stažení ke stažení (3,69 MB)

 

Osmé číslo zpravodaje projektu

ImageVyšlo 17.10.2011

V dalším zpravodaji Vás seznámíme s činností regionálních konzultačních center ve Středočeském a Plzeňském kraji. Dočtete se také o mezinárodní spolupráci na pilotních školách a jazykovém vzdělávání ve středním odborném vzdělávání. Zpravodaj byl distribuován zdarma všem středním odborným školám.

ke stažení ke stažení (326,38 KB)

 


Sedmé číslo zpravodaje projektu

Vyšlo 5.6.2011

ke stažení ke stažení (3,61 MB)


 

Archiv vydaných zpravodajů: