Zkušenosti pilotních škol

Na 30 pilotních školách byly vytvořeny rámcové vzdělávací programy a dva roky probíhalo jejich praktické ověřování při výuce. Kurikulum S na to naváže a bude sledovat výuku podle ŠVP až do závěrečných či maturitních zkoušek. Poté bude možné vyhodnotit úspěšnost výuky podle školních vzdělávacích programů a v případě potřeby provést jejich inovaci. Poznatky pilotních škol budou využity také pro metodické konzultace a vzájemnou výměnu zkušeností mezi školami (workshopy). V rámci projektu budou shromažďovány inspirativní příklady dobré praxe, které pro veřejnost zpřístupní portál rvp.cz. Výsledky ověřování školních vzdělávacích programů na pilotních školách budou nabídnuty ostatním zájemcům ze škol a prezentovány formou článků a přednášek.

Podrobnější informace o projektu Pilot S 

 

Příklady z pilotních škol

 

Školy a sociální partneři

Příklady dobré praxe