Závěrečná konference

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla v Praze závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, která seznámila zúčastněné s hlavními závěry a výstupy projektu.

Konference se zúčastnili vedle vedení a realizačního týmu projektu, vedení NÚV a zástupců MŠMT rovněž externí spolupracovníci podílející se na výstupech projektu (šetřeních, publikacích), zástupci konzultačních center, pilotních i dalších odborných škol.

„Jsme moc rádi, že se naší konference zúčastnila elita odborného školství, kterou zajímá dění a vývoj odborného vzdělávání u nás,“ shrnula hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská.