Zájem českých sociálních partnerů o přeshraniční spolupráci je vlažný

Obchodní akademie a Hotelová škola Turnov

„Sociální partneři se podíleli na tvorbě ŠVP hlavně při tvorbě profilu absolventa. Tam byla jejich spoluúčast nezastupitelná. Mezi sociální partnery školy patří několik desítek právnických a fyzických osob, s nimiž škola spolupracuje nejen v rámci odborné praxe, ale i rámci své doplňkové činnosti. Vzhledem k velkému počtu dotčených partnerů bylo nutné zvolit užší výběr. Za klíčové partnery byli vybráni ti, kteří patří k dlouhodobým a regionálně nejdostupnějším.

Praxe žáků obchodní akademie bohužel stále méně často probíhají v institucích finančních, kde mají zaměstnavatelé obavy z toho, že by tak žáci získali přístup k citlivým údajům, s nimiž by museli pracovat.

Zatím marně hledáme možnosti pro zahraniční praxe studentů Obchodní akademie. Daří se to pouze ojediněle ve spolupráci s cestovními kancelářemi, kdy studenti OA s orientací na cestovní ruch absolvují praxi jako delegáti cestovní kanceláře rovněž v zahraničí. Hlavním problémem je zde finanční zajištění praxí v zemích EU.

Zatímco v německé části Euroregionu Nisa si naše škola vydobyla své místo na slunci a těší se poměrně slušné popularitě, zájem českých sociálních partnerů i českých orgánů o tuto formu přeshraniční spolupráce je velice vlažný.

Jsme místním centrem celoživotního vzdělávání Centra vzdělanosti Libereckého kraje a zakladatelé Vzdělávacího centra Turnov, se kterými se prohlubuje spolupráce na dalším vzdělávání dospělých. Výčty odborných kompetencí a výsledky vzdělávání se promítají i do tvorby odborných a rekvalifikačních kurzů celoživotního vzdělávání. Škola se nově stala akreditovaným pracovištěm MMR pro ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustavy kvalifikací pro 13 dílčích kvalifikací z oblasti gastronomie a cestovního ruchu.“