Vzniklo konzultační centrum pro střední odborné školy

10.11.2009    Jihlavské listy    str. 11  

REGION - Regionální konzultační centrum (RKC) pro střední odborné školy vzniklo v kraji Vysočina v rámci národního projektu Kurikulum S, který realizuje ministerstvo školství společně s Národním ústavem odborného vzdělávání v Praze.

            Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a z rozpočtu ČR. Jeho celkový rozpočet dosáhne téměř 58 milionů Kč, z čehož téměř polovina padne právě na zřízení a rozvoj center v krajích. Na Vysočině vzniklo při krajské organizaci Vysočina Education, která vyhrála výběrové řízení na činnost centra s celkovým rozpočtem přes milion korun.

            “Cílem projektu je pomoc středním odborným školám při zavádění školních vzdělávacích programů (ŠVP), výměna zkušeností mezi školami navzájem a při spolupráci se sociálními partnery,Ž vysvětluje ředitel Vysočina Education Roman Křivánek. Vysočina Education podle něho využije v projektu zkušenosti ze spolupráce s pilotními školami, především s Obchodní akademií v Pelhřimově a jejími pedagogy, kteří už mají i zkušenosti v oblasti lektorování a poradenství.

            RKC bude na Vysočině do ledna 2012 organizovat osobní konzultace vedoucím pracovníkům škol či koordinátorům a učitelům při zpracování ŠVP. Bude pořádat workshopy k vybraným tématům a shromažďovat příklady dobré praxe odborných škol. “V této podpoře ale budeme v různých formách nadále pokračovat i po skončení projektu,Ž avizuje Křivánek.