Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách

Metodická příručka se zabývá problematikou vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

ImageUčitelům středních škol pomůže při práci s těmito žáky a s jejich integrací i se zapracováním problematicky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami při tvorbě školních vzdělávacích programů. Autory publikace jsou odborní pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání a učitelé středních odborných škol. Vybraná témata jsou zpracována ve formě případových studií nebo jako příklady dobré praxe.

Mezi případovými studiemi najdete v příručce mimo jiné tato témata: zapojení nevidomé dívky do výuky předmětu osobnostní výchova, průběh a zakončení vzdělávání žákyně s dyskalkulií, integrace žáků s SPV do hodin školní tělesné výchovy aneb vozíčkář v tělocvičně, formování sociálního klimatu ve třídě se žáky s SPV a další.

Vzdelavani_zaku_se_zdravotnim_postizenim_ve_strednich_skolach.pdf Vzdelavani_zaku_se_zdravotnim_postizenim_ve_strednich_skolach.pdf (10,35 MB)