Vyšlo další číslo zpravodaje projektu

Ve druhém čísle zpravodaje Informace projektu Kurikulum S, které vyšlo 12. března 2010, jsou uveřejněny vizitky regionálních konzultačních center Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, které představí jejich činnost a nabídku školám.

ImagePřinášíme zde také ukázky otázek, s kterými se střední odborné školy obracejí na zástupce projektu při nesnázích s tvorbou a zaváděním ŠVP, a odpovědi na ně. Dále představujeme novou hlavní manažerku projektu a přinášíme výsledky z šetření na pilotních školách týkající se znalosti školních vzdělávacích programů ze strany učitelů.

 

ke stažení ke stažení (1,55 MB)

 

 

Obsah

  • S čím školám pomáháme? Příspěvek mapuje oblasti, které aktuálně zástupci odborných škol řeší při kurikulární reformě, a přináší ukázky otázek, se kterými se školy obracejí při tvorbě a zpracování ŠVP na Národní ústav odborného vzdělávání.

Více