Většina učitelů hodnotí kurikulární reformu pozitivně