Spolupráce v regionu

Obchodní akademie Vlašim

Škola spolupracuje s řadou firem v regionu, neboť žáci 2. a 3. ročníků mají povinnou praxi v rozsahu 14 dnů v uvedeném ročníku. Firmy vypracovávají na žáky, vykonávající praxi posudek, který je z velké části kladný a z toho vyplývá, že firmy regionu mají o naše absolventy zájem. V průběhu května škola spolupracuje s určitými firmami regionu, které nabízejí našim absolventům pracovní místa. V této oblasti nemůžeme plně uspokojit firmy, protože více jak 70 % absolventů v současné době odchází ještě na další studia (VŠ , VOŠ a jazykové školy). Škola spolupracuje pravidelně s rodiči žáků, s městem – žáci volitelného předmětu Projekty reálně pomáhají zpracovávat určitou část konkrétních projektů EU, realizovaných městem Vlašim. Tuto práci žáci v letošním školním roce úspěšně využili při republikové soutěži Ekonomický tým v Hodoníně. Škola je otevřenou institucí se zájmem o nabízené obory vzdělání a absolventy školy.