Spolupráce se sociálními partnery

VOŠ a SPŠ Varnsdorf

Škola celkem spolupracuje se 120 pracovišti, kde žáci vykonávají odbornou praxi ve čtvrtém ročníku. Jedná se o výrobní podniky, obchodní organizace a organizace státní správy. Rozhodujícím sociálním parterem školy jsou vysoké školy a vyšší odborné školy, kam odchází studovat 70 až 80 procent žáků.

Spolupráce se sociálními partnery se projevuje především v těchto oblastech:

·         Zvýšení náboru žáků na SPŠ  a VOŠ (především z LK)

·         Zvýšení zájmu rodičů o studium žáků na škole

·         Projednávání doplnění ŠVP o požadavky rodičů a žáků

·         Projednání doplnění ŠVP o požadavky sociálních partnerů

·         Snížení počtu absolventů v evidenci nezaměstnaných na úřadu práce

·         Poskytování sponzorských darů

·         Zájem o delší souvislou praxi ve firmách

·         Zvýšené nabídky na exkurze a stáže pro učitelé odborných předmětů

·         Vydávání společných učebních a firemních skript

·         Upřesnění kompetencí absolventů pro jednotlivé skupiny podnikatelského prostředí

·         Zvýšení zájmu žáků o SOČ

·         Zvýšení zájmu o absolventy ze SRN (především oboru Elektrotechnika, Strojírenství)