Spolupráce se sociálními partnery

SPŠ polytechnická - COP Zlín

S firmami spolupracujeme dlouhodobě a spolupráce využíváme k oboustranné spokojenosti i v jiných oblastech společných zájmů. Jedná se zejména o vzdělávání dospělých, kooperaci ve výrobě v našich dílnách a v podpoře žáků školy ze strany obou firem. Obě firmy se finančně podílejí formou prospěchových stipendií vybraných žáků. Na základě společného postupu jsou žáci dvakrát ročně odměňováni za splnění prospěchu ve vytypovaných předmětech a splněné docházce a pokud nejsou proti nim využita výchovná opatření. Protože se jedná o strojírenské firmy s širokým rozsahem výroby, předpokládáme i spolupráci při tvorbě dalších vzdělávacích programů pro obráběče kovů a mechaniky seřizovače, které obě firmy zaměstnávají. Spolupráce školy zahrnuje i podporu na rozvoji školy, kdy firmy poskytují sponzorské dary v podobě nákupu výpočetní techniky pro výuku žáků v dílnách školy, nákupu nástrojů pro obrábění a dalších pomůcek pro výuku. Škola se podílela na rekvalifikaci 3 zaměstnanců firmy Mould and Matic v obsluze a programování CNC strojů a v rámci projektu UNIV provedla u těchto pracovníků v tomto roce pilotní uznání výsledků předešlého učení na základě zákona č. 179/2006 Sb. Na základě těchto zkušeností z oboustranně prospěšné spolupráce doporučujeme i ostatním školám navázat takový kontakt se sociálními partnery v jejich regionu a společně se podílet na přípravě mladé odborně zdatné generace.

Stali jsme se krajským školícím  střediskem v oblasti projektového vyučování firmy Intel – Vzdělávání pro budoucnost. Škola i v minulosti poskytovala vzdělávací aktivity pro veřejnost i pedagogické pracovníky. Byli jsme střediskem vzdělávání pedagogických pracovníků v počítačových dovednostech v rámci projektu SIPVZ a vyškolili jsme více jak 200 učitelů v těchto dovednostech. Ve spolupráci s ÚP Zlín a Vsetín jsme uskutečnili několik rekvalifikačních kurzů v oblasti klasického obrábění i obrábění na CNC strojích. Tyto aktivity nabízíme i ostatním firmám v regionu a soukromým osobám, rodičům našich žáků a ostatním zájemcům.

Zájem se v posledním roce zvýšil o klasické strojírenské obory díky prozíravé politice Krajského úřadu Zlín, který poskytuje žákům vybraným řemeslným oborům ve strojírenství a stavebnictví stipendia.