Spolupráce při zajišťování odborného výcviku

Integrovaná střední škola, Klatovy

Spolupráce se sociálními partnery je založena v první řadě na spolupráci při zajišťování odborného výcviku, který je zajišťován u smluvních partnerů (výuka probíhá u firem v cyklu ob týden). Část žáků se připravuje pod vedením učitelů odborného výcviku ve dvou školních jídelnách, které naše škola provozuje, ostatní žáci konají odborný výcvik pro vedením instruktorů na smluvních pracovištích u malých firem, velmi často v blízkosti bydliště žáků.

Spolupráci se sociálními partnery práce na ŠVP nijak výrazně neovlivnila, při tvorbě ŠVP byli naši partneři pasivní, omezili se pouze na připomínkování dokumentů, které škola připravila. Naši partneři význam ŠVP nepochopili.

Při diskusích se sociálními partnery o budoucnosti učňovského školství se problematika obsahu a forem vzdělávání dostává do pozadí, protože daleko podstatnější záležitosti odborného školství nejsou vůbec řešeny.