Spolupráce firmy Škoda Auto a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Škoda Auto a. s.
Sídlo: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
Závody: Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí
Obor: Automobilní
Účastníci řízeného rozhovoru:
Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D., HR marketing specialist; Ing. Iva Prokopová, HR marketing specialist
Autor řízeného rozhovoru: Ester Franzová
Představení společnosti
Společnost ŠKODA AUTO a. s. je dlouhodobě nejprodávanější automobilkou na tuzemském trhu
s významnou tradicí a je největším exportérem v České republice. Současně se jedná o největšího
zaměstnavatele v průmyslu s více než 25 tis. zaměstnanci v roce 2011. Rozsáhlé změny nejen v přístupu
k sociálnímu partnerství se odehrály po roce 1991, kdy se stala ŠKODA AUTO a. s. součástí
Volkswagen Group. ŠKODA AUTO a. s. se neomezuje hranicemi, ale působí také v Číně, Indii, Kazachstánu,
Rusku a na Ukrajině.
V Mladoboleslavském regionu patří mezi významná odvětví stavebnictví s téměř 13 % podílu z celkového
množství ekonomických subjektů a průmysl s 12 %, dalším významným sektorem jsou komerční
a veřejné služby. Severní část regionu se orientuje na textilní, papírenský a kovodělný průmysl.
Již od roku 1895 buduje svoje postavení ŠKODA AUTO a. s., která započala své působení původně
jako firma Laurin a Klement, v současnosti jako akciová společnost v Mladé Boleslavi.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost ŠKODA AUTO a. s. podporuje odborné vzdělávání již od svého vzniku a věnuje se jak střednímu,
tak i vysokoškolskému vzdělávání. Zájem o spolupráci ze strany odborných škol značně převyšuje
možnosti společnosti realizovat přímou spolupráci se všemi aktivními školami.
Školy mají zájem nejen o informace o nových trendech, ale i o pomůcky k výuce, které jsou v řadě škol
zastaralé. Současně školy dlouhodobě stojí o účast zástupců společnosti u závěrečných zkoušek, například
u praktické maturity. V rámci efektivní spolupráce vychází společnost vstříc především školám z regionů,
kde působí její pobočné závody. Ing. Jaroslav Koloc uvádí na jedné straně určitou nezávislost pobočných
závodů, které mají ve spolupráci se školami volné pole působnosti dle svých specifických potřeb. Na druhé
straně se vyskytují situace, kdy se ověří nová forma spolupráce nejdříve v Mladé Boleslavi, a následně
slouží získané zkušenosti jako metodická podpora pobočným závodům.
Vysoký zájem o spolupráci převyšující kapacitní možnosti vyřešila společnost výběrem 14 pilotních
škol pro jednotlivé kraje. Těm je věnována významná pozornost a podpora společnosti. Současně se od
pilotních škol očekává, že zprostředkují své nové poznatky dalším školám v kraji. Tento druh spolupráce
je ošetřen smluvně, aby skutečně docházelo k proškolování dalších pedagogů a následně i studentů. Unikátní
postavení mezi spolupracujícími školami má firemní Střední odborné učiliště strojírenské, a. s., které
existuje od čtyřicátých let minulého století.
Firemní SOU strojírenské se snaží získat do svých řad absolventy základních škol regionu Mladá Boleslav
i širšího okolí. První kontakty se žáky a jejich rodiči probíhají již v průběhu jejich docházky do základní
školy. Z týmu pedagogického sboru SOU strojírenského jsou vytipováni patroni základních škol v regionu,
kteří mají na starosti informovat budoucí středoškolské studenty a jejich rodiče o možnostech studia
i o zaměstnavatelských přednostech společnosti ŠKODA AUTO a. s.
Po vstupu Škodovky do koncernu Volkswagen byly investovány nemalé prostředky do moderního vybavení
pro výuku, což se odráží ve vyšší kvalitě výuky. V současné době studuje na škole více než 1000 studentů,
kteří zaplnili všechny otevřené obory, které se striktně váží k automobilovému průmyslu, případně
k logistice či ekonomice s problematikou výroby aut úzce související.
Aktivity společnosti ŠKODA AUTO a. s. a Středního odborného učiliště strojírenského, a. s. se do značné
míry prolínají, což je způsobeno faktem, že učiliště je vnitřní organizační jednotkou firmy. Všichni pedagogové,
a to nejen ti odborní, jsou tedy jejími zaměstnanci. Mezi těmito pedagogy můžeme najít i dříve
aktivní technology, kteří si doplnili pedagogické minimum, a mohou tak studenty fundovaně zasvětit do
tajů velkosériové technologie výroby aut.
I mezi pilotními školami společnost ŠKODA AUTO a. s. rozlišuje. Těm aktivním například umožňuje
přístup do databanky servisních informací. Před přechodem na leasingový systém byly školám přenechávány
vyřazené počítače, které, i když z firmy vyřazované, stejně převyšují kvalitu běžného počítačového
vybavení škol. V neposlední řadě podporuje ŠKODA AUTO a. s. spolupracující školy darováním
nehomologovaných vozidel jako názorných učebních pomůcek pro praktickou výuku.
Dochází také ke konzultacím úprav zaměření studijních oborů či zavedení nových předmětů.
V současné době probíhá diskuze o zavedení oboru zaměřeného na elektromobily. „Elektromobily
jsou téma, které naši zaměstnanci zatím neumí, protože se tady elektromobily nevyrábí. Nicméně
studenti by se tímto směrem měli připravovat, protože třeba za deset let je budou opravovat,“ říká
Jaroslav Koloc.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Škoda Auto a. s.

Sídlo: Tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav

Závody: Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí

Obor: Automobilní

Účastníci řízeného rozhovoru:

Ing. Jaroslav Koloc, Ph.D., HR marketing specialist; Ing. Iva Prokopová, HR marketing specialist

Autor řízeného rozhovoru: Ester Franzová

 

 

Představení společnosti

 

Společnost ŠKODA AUTO a. s. je dlouhodobě nejprodávanější automobilkou na tuzemském trhu s významnou tradicí a je největším exportérem v České republice. Současně se jedná o největšího zaměstnavatele v průmyslu s více než 25 tis. zaměstnanci v roce 2011. Rozsáhlé změny nejen v přístupu k sociálnímu partnerství se odehrály po roce 1991, kdy se stala ŠKODA AUTO a. s. součástí Volkswagen Group. ŠKODA AUTO a. s. se neomezuje hranicemi, ale působí také v Číně, Indii, Kazachstánu, Rusku a na Ukrajině.

V Mladoboleslavském regionu patří mezi významná odvětví stavebnictví s téměř 13 % podílu z celkového množství ekonomických subjektů a průmysl s 12 %, dalším významným sektorem jsou komerční a veřejné služby. Severní část regionu se orientuje na textilní, papírenský a kovodělný průmysl.

Již od roku 1895 buduje svoje postavení ŠKODA AUTO a. s., která započala své působení původně jako firma Laurin a Klement, v současnosti jako akciová společnost v Mladé Boleslavi.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

 

Společnost ŠKODA AUTO a. s. podporuje odborné vzdělávání již od svého vzniku a věnuje se jak střednímu, tak i vysokoškolskému vzdělávání. Zájem o spolupráci ze strany odborných škol značně převyšuje možnosti společnosti realizovat přímou spolupráci se všemi aktivními školami.

Školy mají zájem nejen o informace o nových trendech, ale i o pomůcky k výuce, které jsou v řadě škol zastaralé. Současně školy dlouhodobě stojí o účast zástupců společnosti u závěrečných zkoušek, například u praktické maturity. V rámci efektivní spolupráce vychází společnost vstříc především školám z regionů, kde působí její pobočné závody. Ing. Jaroslav Koloc uvádí na jedné straně určitou nezávislost pobočných závodů, které mají ve spolupráci se školami volné pole působnosti dle svých specifických potřeb. Na druhé straně se vyskytují situace, kdy se ověří nová forma spolupráce nejdříve v Mladé Boleslavi, a následně slouží získané zkušenosti jako metodická podpora pobočným závodům.

Vysoký zájem o spolupráci převyšující kapacitní možnosti vyřešila společnost výběrem 14 pilotních škol pro jednotlivé kraje. Těm je věnována významná pozornost a podpora společnosti. Současně se od pilotních škol očekává, že zprostředkují své nové poznatky dalším školám v kraji. Tento druh spolupráce je ošetřen smluvně, aby skutečně docházelo k proškolování dalších pedagogů a následně i studentů. Unikátní postavení mezi spolupracujícími školami má firemní Střední odborné učiliště strojírenské, a. s., které existuje od čtyřicátých let minulého století.

Firemní SOU strojírenské se snaží získat do svých řad absolventy základních škol regionu Mladá Boleslav i širšího okolí. První kontakty se žáky a jejich rodiči probíhají již v průběhu jejich docházky do základní školy. Z týmu pedagogického sboru SOU strojírenského jsou vytipováni patroni základních škol v regionu, kteří mají na starosti informovat budoucí středoškolské studenty a jejich rodiče o možnostech studia i o zaměstnavatelských přednostech společnosti ŠKODA AUTO a. s.

Po vstupu Škodovky do koncernu Volkswagen byly investovány nemalé prostředky do moderního vybavení pro výuku, což se odráží ve vyšší kvalitě výuky. V současné době studuje na škole více než 1000 studentů, kteří zaplnili všechny otevřené obory, které se striktně váží k automobilovému průmyslu, případně k logistice či ekonomice s problematikou výroby aut úzce související.

Aktivity společnosti ŠKODA AUTO a. s. a Středního odborného učiliště strojírenského, a. s. se do značné míry prolínají, což je způsobeno faktem, že učiliště je vnitřní organizační jednotkou firmy. Všichni pedagogové, a to nejen ti odborní, jsou tedy jejími zaměstnanci. Mezi těmito pedagogy můžeme najít i dříve aktivní technology, kteří si doplnili pedagogické minimum, a mohou tak studenty fundovaně zasvětit do tajů velkosériové technologie výroby aut.

I mezi pilotními školami společnost ŠKODA AUTO a. s. rozlišuje. Těm aktivním například umožňuje přístup do databanky servisních informací. Před přechodem na leasingový systém byly školám přenechávány vyřazené počítače, které, i když z firmy vyřazované, stejně převyšují kvalitu běžného počítačového vybavení škol. V neposlední řadě podporuje ŠKODA AUTO a. s. spolupracující školy darováním nehomologovaných vozidel jako názorných učebních pomůcek pro praktickou výuku.

Dochází také ke konzultacím úprav zaměření studijních oborů či zavedení nových předmětů. V současné době probíhá diskuze o zavedení oboru zaměřeného na elektromobily. „Elektromobily jsou téma, které naši zaměstnanci zatím neumí, protože se tady elektromobily nevyrábí. Nicméně studenti by se tímto směrem měli připravovat, protože třeba za deset let je budou opravovat,“ říká Jaroslav Koloc.

Společnost podporuje také soutěže středoškolských odborných dovedností formou sponzoringu cen pro vítěze jako výraz podpory technického umu studentů, a to i přes velmi malou pravděpodobnost, že by právě vítěze takové soutěže získali přímo pro společnost.

 

 

Efekty partnerství

 

Firemní učiliště se na rozdíl od jiných technicky zaměřených škol těší mezi uchazeči značnému zájmu. „Vybírali jsme z většího počtu uchazečů, přestože demografická křivka je nepříznivá a máme zmapováno, že ve všech oborech mají žáci lepší průměr ze základních škol, než měli v loňském roce,“ uvádí Ing. Koloc.

Samotná výuka bývá někdy ozvláštněna zařazením přednášky přímo pracovníka z praxe. Hlavní váha ovšem spočívá v umožnění praktického vyučování přímo v provozu. Žáci navštěvující firemní učiliště jsou za praktickou výuku odměňováni, tato odměna je stanovena dle prospěchu a kázeňských záležitostí. V průběhu studia si tedy již zažijí, že zodpovědný přístup ke studiu i k odváděné práci se vyplácí.

Společnost ŠKODA AUTO a. s. nenabízí praktickou výuku pouze studentům, ale i jejich pedagogům. V rámci pilotního projektu „Pedagog v praxi“ mají vybraní pedagogové ze spolupracujících škol možnost zapojit se do dvoutýdenní praxe přímo v provozu, kde se mohou seznámit s konkrétní výrobní činností, a následně i s celým výrobním procesem ve všech souvislostech. „Doufám, že své poznatky následně mohou aplikovat ve výuce,“ říká Ing. Koloc i z pohledu vlastní pedagogické praxe.

Podle Jaroslava Koloce hodnotili ihned po skončení projektu tuto zkušenost kladně i sami pedagogové. Také tuto spolupráci musela společnost ošetřit smluvně, aby mohly být pedagogům proplaceny cestovní náklady.

„Studenti našeho SOU prokázali u státních maturit velmi dobré znalosti, bohužel ale klesá především procento dálkových studentů, kteří studium dokončí, a to nejen díky samotným nárokům kladeným na studium, ale také zde hrají velkou roli časové důvody. Výuka pro dálkové studenty proto probíhá opakovaně v ranním a odpoledním režimu z důvodu směnného provozu, i přesto dálkové studium dokončí pouze 30–35 % studentů,“ uvádí Ing. Iva Prokopová.