Spolupráce firmy Kermi s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Kermi s. r. o.
Sídlo: Dukelská 1427, Stříbro
Obor: Sanita, instalatérství
Účastníci řízeného rozhovoru:
Marie Kerčíková, vedoucí HR; Milan Šrámek, vedoucí managementu jakosti
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
Firma KERMI s. r. o. je výrobní závod v divizi topné a sanitární techniky AFG Arbonia-Forster-Holding
AG, který sídlí ve městě Stříbro v západních Čechách.
Tato společnost zaměstnává aktuálně okolo 770 pracovníků a produkuje ročně více než půl milionu
radiátorů a sprchových koutů. Je největším zaměstnavatelem pro Stříbro a jedním z největších
zaměstnavatelů tachovského regionu.
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce se vzdělávacími organizacemi vychází z firemní strategie a vize. Firma KERMI si je vědoma,
že jedině aktivní spoluprací se školami může dosáhnout toho, aby získala ty nejlepší pracovníky.
Demografický vývoj v regionu i problémy krize jsou sledovány vedením firmy. Očekává se rapidní
úbytek počtu studentů a učňů technických oborů během příštích deseti let, což z dlouhodobého hlediska
znamená úbytek kvalifikované pracovní síly v oboru. To je jeden z důvodů, proč se firma KERMI
snaží být perspektivním partnerem odborných škol v regionu.
Historie spolupráce s odbornými školami je dlouhá, datuje se od vzniku firmy v roce 1996. Postupně
se vyvíjela a v současnosti se dělí podle úrovní škol, což znamená, že spolupráce začíná již u základních
škol, hlavní pozornost je upřena na partnerství se školami středními. Spolupráce byla rovněž
navázána se Západočeskou univerzitou a Vyšší odbornou elektrotechnickou školou v Plzni.
Na úrovni základních škol vyvíjí firma KERMI aktivity, jako jsou dny otevřených dveří nebo návštěvy
ve školách, a rovněž se účastní veletrhů ve vzdělávání, například každoročně v Tachově, kde představují
firmu základním školám v regionu. Na základě navázané spolupráce firmu každý rok pravidelně
navštěvují žáci osmého a devátého ročníku základních škol. Při této návštěvě jim jsou představeny
26 27
výrobky a prezentována výroba. Na některých školách jsou pořádány besedy s rodiči žáků posledních
dvou ročníků základních škol. KERMI se snaží prezentovat technické obory jako atraktivní a perspektivní
pro volbu životního povolání. Účelem takových setkání je získat informace o zájmu žáků o obor,
zjistit jejich případné obavy a podobně.
Dalším stupněm jsou střední odborné školy a učiliště. Spolupráce funguje s Odborným učilištěm
v Boru a s Odborným učilištěm ve Světcích v Tachově a dále s Gymnáziem a obchodní akademií
ve Stříbře. Učňům je umožněno absolvovat praxi ve výrobě, během které mohou získat přesnou
představu o náplni práce. Po ukončení praxe následuje hodnocení studentů a komunikace s učiteli,
která pomáhá nastavit praxi podle potřeb školy a možností zaměstnavatele.
Na úrovni vyšších odborných škol trvá praxe tři měsíce v roce a na závěr student vypracovává
ročníkovou práci, která je přínosem i pro firmu. Příkladem může být studentská práce na téma měření
spokojenosti zaměstnanců, jejíž výsledky společnost využívá v řízení zaměstnanců.
Spolupráce s učilišti a odbornými školami je smluvně ošetřena a impulz k ní většinou pochází od
škol samotných, které se zaměstnavateli ozývají ohledně možné praxe učňů nebo studentů s tím,
kolik jich potřebují ten který rok umístit. Zaměstnavatel očekává ze strany škol vzájemnou informovanost
a čas na komunikaci.
Praxe učňů probíhá během školního roku. Učňové jsou ve firmě na placené praxi, dostávají
mzdu za produktivní hodiny vyplácenou buď přímo
firmou, nebo prostřednictvím školy. Učňové se podílejí
na všech fázích výroby otopných těles nebo
sprchových koutů.
Nejprve se učňové dostaví do firmy na exkurzi
i se svými učiteli a je jim ukázán celý provoz.
Pokud mají zájem o vykonání praxe zde, příště
přichází na vhodné místo dle své odbornosti. Připravenost
učňů k práci se liší, jsou znát rozdíly
mezi jednotlivými učilišti. Někteří jsou schopni
pracovat okamžitě, některé to musí firma v podstatě
učit. Smlouva s učni je koncipována tak, že
mzda je vyplácena za hodiny, které si dotyčný
odpracuje a z kterých firma něco má. Pokud tedy
učni odvedou hodně produktivních hodin, dostávají
i větší odměnu.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Kermi s. r. o.

Sídlo: Dukelská 1427, Stříbro

Obor: Sanita, instalatérství

Účastníci řízeného rozhovoru:

Marie Kerčíková, vedoucí HR; Milan Šrámek, vedoucí managementu jakosti

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti


Firma KERMI s. r. o. je výrobní závod v divizi topné a sanitární techniky AFG Arbonia-Forster-Holding AG, který sídlí ve městě Stříbro v západních Čechách.

Tato společnost zaměstnává aktuálně okolo 770 pracovníků a produkuje ročně více než půl milionu radiátorů a sprchových koutů. Je největším zaměstnavatelem pro Stříbro a jedním z největších zaměstnavatelů tachovského regionu.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

 

Spolupráce se vzdělávacími organizacemi vychází z firemní strategie a vize. Firma KERMI si je vědoma, že jedině aktivní spoluprací se školami může dosáhnout toho, aby získala ty nejlepší pracovníky. Demografický vývoj v regionu i problémy krize jsou sledovány vedením firmy. Očekává se rapidní úbytek počtu studentů a učňů technických oborů během příštích deseti let, což z dlouhodobého hlediska znamená úbytek kvalifikované pracovní síly v oboru. To je jeden z důvodů, proč se firma KERMI snaží být perspektivním partnerem odborných škol v regionu.

Historie spolupráce s odbornými školami je dlouhá, datuje se od vzniku firmy v roce 1996. Postupně se vyvíjela a v současnosti se dělí podle úrovní škol, což znamená, že spolupráce začíná již u základních škol, hlavní pozornost je upřena na partnerství se školami středními. Spolupráce byla rovněž navázána se Západočeskou univerzitou a Vyšší odbornou elektrotechnickou školou v Plzni.

Na úrovni základních škol vyvíjí firma KERMI aktivity, jako jsou dny otevřených dveří nebo návštěvy ve školách, a rovněž se účastní veletrhů ve vzdělávání, například každoročně v Tachově, kde představují firmu základním školám v regionu. Na základě navázané spolupráce firmu každý rok pravidelně navštěvují žáci osmého a devátého ročníku základních škol. Při této návštěvě jim jsou představeny výrobky a prezentována výroba. Na některých školách jsou pořádány besedy s rodiči žáků posledních dvou ročníků základních škol. KERMI se snaží prezentovat technické obory jako atraktivní a perspektivní pro volbu životního povolání. Účelem takových setkání je získat informace o zájmu žáků o obor, zjistit jejich případné obavy a podobně.

Dalším stupněm jsou střední odborné školy a učiliště. Spolupráce funguje s Odborným učilištěm v Boru a s Odborným učilištěm ve Světcích v Tachově a dále s Gymnáziem a obchodní akademií ve Stříbře. Učňům je umožněno absolvovat praxi ve výrobě, během které mohou získat přesnou představu o náplni práce. Po ukončení praxe následuje hodnocení studentů a komunikace s učiteli, která pomáhá nastavit praxi podle potřeb školy a možností zaměstnavatele.

Na úrovni vyšších odborných škol trvá praxe tři měsíce v roce a na závěr student vypracovává ročníkovou práci, která je přínosem i pro firmu. Příkladem může být studentská práce na téma měření spokojenosti zaměstnanců, jejíž výsledky společnost využívá v řízení zaměstnanců.

Spolupráce s učilišti a odbornými školami je smluvně ošetřena a impulz k ní většinou pochází od škol samotných, které se zaměstnavateli ozývají ohledně možné praxe učňů nebo studentů s tím, kolik jich potřebují ten který rok umístit. Zaměstnavatel očekává ze strany škol vzájemnou informovanost a čas na komunikaci.

Praxe učňů probíhá během školního roku. Učňové jsou ve firmě na placené praxi, dostávají mzdu za produktivní hodiny vyplácenou buď přímo firmou, nebo prostřednictvím školy. Učňové se podílejí na všech fázích výroby otopných těles nebo sprchových koutů.

Nejprve se učňové dostaví do firmy na exkurzi i se svými učiteli a je jim ukázán celý provoz. Pokud mají zájem o vykonání praxe zde, příště přichází na vhodné místo dle své odbornosti. Připravenost učňů k práci se liší, jsou znát rozdíly mezi jednotlivými učilišti. Někteří jsou schopni pracovat okamžitě, některé to musí firma v podstatě učit. Smlouva s učni je koncipována tak, že mzda je vyplácena za hodiny, které si dotyčný odpracuje a z kterých firma něco má. Pokud tedy učni odvedou hodně produktivních hodin, dostávají i větší odměnu.

Praxe studentů středních odborných škol probíhá před letními prázdninami, tedy v měsíci, kdy na školách probíhají maturitní zkoušky. Tito studenti jsou umístěni například do kanceláří, kde si vyzkoušejí práci s počítačem a další úkoly, díky čemuž získávají reálný názor na praxi.

 

 

Efekty partnerství


Mezi efekty partnerství se školami řadí zástupci firmy mnoho skutečností. Nejdůležitějšími jsou povědomí o firmě a jejím produktu, které učňové získají po absolvování praxe. Firma tak získává dobré jméno a bývalí učňové se velmi často později vracejí a stávají se regulérními zaměstnanci. Přicházejí se slovy: „Byl jsem tady na praxi a v KERMI se mi líbilo“. Pro firmu to slouží jako užitečná zpětná vazba.

Zároveň o tom daném člověku již zaměstnavatel ví, jak šikovný byl ve výrobě, nakolik se snažil a jak se během praxe osvědčil. Na základě informací získaných z učněm / studentem vykonané praxe se firma rozhoduje uchazeče přijmout, nebo odmítnout. Pracovní praxe tedy šetří firmě čas i peníze, které by jinak musela vynaložit na to, aby zjistila, zda se pracovník osvědčí v provozu či nikoli, jelikož tuto zkušenost již získala díky poskytnutí praxe během střední školy. Čas vynaložený na zaškolení nových zaměstnanců je pak přirozeně kratší.