Spolupráce firmy Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s.
Sídlo: Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary
Obor: Hotelnictví a gastronomie, turismus
Účastníci řízeného rozhovoru:
Mgr. Leona Preňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů; Lenka Smetanová, ředitelka Střediska
praktického vyučování v Grandhotelu Pupp; Ing. Aleš Procházka, training manager
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
GRANDHOTEL PUPP je světově známý luxusní hotel, jehož historie se píše již od roku 1701. GRANDHOTEL
PUPP se stal tradičním symbolem Karlových Varů, místem komfortu a prvotřídních služeb
pro hosty z celého světa. V současné době nabízí hostům ubytování ve 228 stylově zařízených
pokojích, suitech a apartmá, gastronomické zážitky v osmi restauracích a barech, odpočinek v lázních
Royal Spa a potěšení ze hry v Casinu. V hotelu se rovněž nachází sály vhodné pro pořádání
konferencí a kongresů; pravidelně se zde koná například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.
Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. v současnosti zaměstnává 196 zaměstnanců.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. spolupracuje se středními odbornými školami dvěma
způsoby – jedním jsou praxe v podniku, které umožňují absolvovat žákům různých odborných
škol z ČR, druhým způsobem je provozování Střediska praktického vyučování, ve kterém
se žákům ze Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary dostává odborného
výcviku.
Mezi školy, které posílají své žáky pravidelně na praxi do hotelu, patří Integrovaná střední škola
hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram; Hotelová škola Teplice; Hotelová škola BOHEMIA
Chrudim; AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava.
Spolupráce mezi GRANDHOTELEM PUPP a středními odbornými školami úspěšně funguje již více
než 15 let. Některé školy posílají své žáky na praxi v rámci školního roku, jiné pouze během letních
prázdnin. Na pravidelnou praxi během školního roku do hotelu (převážně do obsluhy, výjimečně do
42 43
výroby) přijíždějí 2 studenti z hotelové školy v Teplicích a 2 z Chrudimi. Žáci z ISŠ Příbram a AHOL Ostrava
absolvují praxi v létě nebo pomáhají během konferencí či filmového festivalu, kdy se příprav
účastní 10 žáků ve výrobě.
Intenzivní spolupráce tedy funguje se čtyřmi stálými školami. Na nezájem ze strany škol si v GRANDHOTELU
PUPP nemohou stěžovat. Leona Preňkovák tomu říká: „Během školního roku se další školy
zajímají o případnou spolupráci, ale my jejich nabídky nemůžeme využít, jelikož žáků na praxi již máme
dostatek. Počet žáků nemůže přerůst hranici, kdy bychom nebyli schopni zaručit zkušený personál, který
se jim bude věnovat.“
Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o. p. s. navazuje na dlouholetou tradici učňovského
školství v Grandhotelu Pupp a sahá až do druhé poloviny minulého století. Již více než padesát
let se v tomto hotelu připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie.
Učňovské zařízení je zřízeno a podporováno akciovou společností GRANDHOTEL PUPP Karlovy
Vary, a. s. Patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství.
Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě
v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Ve své kategorii patří Středisko praktického vyučování Grandhotelu Pupp k zařízením s nejlepšími
výsledky. Českou školní inspekcí je hodnoceno jako
nadprůměrné.
Středisko každoročně přijímá žáky s ukončenou
povinnou školní docházkou prostřednictvím Středního
odborného učiliště Karlovy Vary. Vyučit se je možné
v těchto oborech: kuchař / kuchařka, číšník / servírka,
cukrář, nebo lze vystudovat čtyřletý maturitní
obor gastronomie.
S novým školským zákonem z roku 2004 si již
GRANDHOTEL PUPP nemůže žáky vybírat, což rozvádí
dál paní Smetanová: „Od té doby, co vstoupil
v platnost nový školský zákon, si již nemůžeme vybírat
žáky, kteří u nás budou absolvovat odborný výcvik,
což pro nás není ideální. Nemáme příležitost zjistit, jak
moc motivovaný uchazeč je, zda má opravdový zájem
o odborný výcvik u nás apod. Žák je nám přidělen dle
prospěchu, laťka se během let snížila z průměru známek
1,9 na 2,45. Chodí k nám tedy žáci s horším prospěchem
než dříve a často jsou méně ochotní a šikovní,
než na co jsme byli zvyklí.“
Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených
učitelů odborné výchovy v moderních výrobních
a odbytových střediscích GRANDHOTELU PUPP. Žáci
pracují v cyklickém vyučování, tedy týden tráví ve
škole teoretickou přípravou, týden na praxi. Jejich
celkový počet je aktuálně 77. Kromě praxe rádi chodí
do hotelu na brigády v létě nebo o víkendu.
Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou
účast na přípravách významných akcí, jakými jsou
Mezinárodní filmový festival, Šlechtický ples, Tourfilm
a další. Snahou školského zařízení je i vzájemné
srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto
se žáci pravidelně zúčastňují odborných kuchařských,
cukrářských, barmanských a baristických soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální
zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni.
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent VÝUČNÍ LIST Středního odborného
učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a CERTIFIKÁT GRANDHOTELU PUPP o úspěšném absolvování
praxe v rámci studia. Tyto dokumenty jsou dokladem o dosaženém stupni odborného vzdělání a profesní
úrovni.
Efekty partnerství
Zástupci GRANDHOTELU PUPP hodnotí spolupráci se školami takto: „Máme výborné zkušenosti se zaměstnáváním
učňů, kteří u nás absolvovali odborný výcvik nebo praxi. Takoví uchazeči perfektně znají
pracovní prostředí v hotelu a nám se zjednoduší zaučování nového zaměstnance. Tento rok jsme například
přijali do stavu šest našich bývalých žáků. Dalším efektem partnerství se školami je fakt, že nám žáci
pomáhají, když pořádáme velké společenské akce, jako jsou plesy, konference nebo filmový festival.“

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a. s.

Sídlo: Mírové náměstí 2, 360 91 Karlovy Vary

Obor: Hotelnictví a gastronomie, turismus

Účastníci řízeného rozhovoru:

Mgr. Leona Preňková, vedoucí oddělení lidských zdrojů; Lenka Smetanová, ředitelka Střediska

praktického vyučování v Grandhotelu Pupp; Ing. Aleš Procházka, training manager

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti


GRANDHOTEL PUPP je světově známý luxusní hotel, jehož historie se píše již od roku 1701. GRANDHOTEL PUPP se stal tradičním symbolem Karlových Varů, místem komfortu a prvotřídních služeb pro hosty z celého světa. V současné době nabízí hostům ubytování ve 228 stylově zařízených pokojích, suitech a apartmá, gastronomické zážitky v osmi restauracích a barech, odpočinek v lázních Royal Spa a potěšení ze hry v Casinu. V hotelu se rovněž nachází sály vhodné pro pořádání konferencí a kongresů; pravidelně se zde koná například Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. v současnosti zaměstnává 196 zaměstnanců.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

Společnost GRANDHOTEL PUPP a. s. spolupracuje se středními odbornými školami dvěma způsoby – jedním jsou praxe v podniku, které umožňují absolvovat žákům různých odborných škol z ČR, druhým způsobem je provozování Střediska praktického vyučování, ve kterém se žákům ze Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary dostává odborného výcviku.

Mezi školy, které posílají své žáky pravidelně na praxi do hotelu, patří Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram; Hotelová škola Teplice; Hotelová škola BOHEMIA Chrudim; AHOL Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství Ostrava.

Spolupráce mezi GRANDHOTELEM PUPP a středními odbornými školami úspěšně funguje již více než 15 let. Některé školy posílají své žáky na praxi v rámci školního roku, jiné pouze během letních prázdnin. Na pravidelnou praxi během školního roku do hotelu (převážně do obsluhy, výjimečně do výroby) přijíždějí 2 studenti z hotelové školy v Teplicích a 2 z Chrudimi. Žáci z ISŠ Příbram a AHOL Ostrava absolvují praxi v létě nebo pomáhají během konferencí či filmového festivalu, kdy se příprav účastní 10 žáků ve výrobě.

Intenzivní spolupráce tedy funguje se čtyřmi stálými školami. Na nezájem ze strany škol si v GRANDHOTELU PUPP nemohou stěžovat. Leona Preňkovák tomu říká: „Během školního roku se další školy zajímají o případnou spolupráci, ale my jejich nabídky nemůžeme využít, jelikož žáků na praxi již máme dostatek. Počet žáků nemůže přerůst hranici, kdy bychom nebyli schopni zaručit zkušený personál, který se jim bude věnovat.“

Středisko praktického vyučování Grandhotel Pupp o. p. s. navazuje na dlouholetou tradici učňovského školství v Grandhotelu Pupp a sahá až do druhé poloviny minulého století. Již více než padesát let se v tomto hotelu připravují a vychovávají kvalifikovaní pracovníci hotelového průmyslu a gastronomie.

Učňovské zařízení je zřízeno a podporováno akciovou společností GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. Patří k významným vzdělávacím centrům hotelového průmyslu, gastronomie a lázeňství. Stovky absolventů působících v gastronomii začalo svou kariéru absolvováním učebního oboru právě v Grandhotelu Pupp a zastávají významná postavení nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ve své kategorii patří Středisko praktického vyučování Grandhotelu Pupp k zařízením s nejlepšími výsledky. Českou školní inspekcí je hodnoceno jako nadprůměrné.

Středisko každoročně přijímá žáky s ukončenou povinnou školní docházkou prostřednictvím Středního odborného učiliště Karlovy Vary. Vyučit se je možné v těchto oborech: kuchař / kuchařka, číšník / servírka, cukrář, nebo lze vystudovat čtyřletý maturitní obor gastronomie.

S novým školským zákonem z roku 2004 si již GRANDHOTEL PUPP nemůže žáky vybírat, což rozvádí dál paní Smetanová: „Od té doby, co vstoupil v platnost nový školský zákon, si již nemůžeme vybírat žáky, kteří u nás budou absolvovat odborný výcvik, což pro nás není ideální. Nemáme příležitost zjistit, jak moc motivovaný uchazeč je, zda má opravdový zájem o odborný výcvik u nás apod. Žák je nám přidělen dle prospěchu, laťka se během let snížila z průměru známek 1,9 na 2,45. Chodí k nám tedy žáci s horším prospěchem než dříve a často jsou méně ochotní a šikovní, než na co jsme byli zvyklí.“

Odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených učitelů odborné výchovy v moderních výrobních a odbytových střediscích GRANDHOTELU PUPP. Žáci pracují v cyklickém vyučování, tedy týden tráví ve škole teoretickou přípravou, týden na praxi. Jejich celkový počet je aktuálně 77. Kromě praxe rádi chodí do hotelu na brigády v létě nebo o víkendu.

Pro žáky je velkou motivací a zároveň odměnou účast na přípravách významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový festival, Šlechtický ples, Tourfilm a další. Snahou školského zařízení je i vzájemné srovnávání dovedností s ostatními vrstevníky, proto se žáci pravidelně zúčastňují odborných kuchařských, cukrářských, barmanských a baristických soutěží, kde získávají četná přední umístění. Materiální zajištění pro odbornou výuku je na velmi vysoké úrovni.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent VÝUČNÍ LIST Středního odborného učiliště stravování a služeb Karlovy Vary a CERTIFIKÁT GRANDHOTELU PUPP o úspěšném absolvování praxe v rámci studia. Tyto dokumenty jsou dokladem o dosaženém stupni odborného vzdělání a profesní úrovni.

 

 

Efekty partnerství


Zástupci GRANDHOTELU PUPP hodnotí spolupráci se školami takto: „Máme výborné zkušenosti se zaměstnáváním učňů, kteří u nás absolvovali odborný výcvik nebo praxi. Takoví uchazeči perfektně znají pracovní prostředí v hotelu a nám se zjednoduší zaučování nového zaměstnance. Tento rok jsme například přijali do stavu šest našich bývalých žáků. Dalším efektem partnerství se školami je fakt, že nám žáci pomáhají, když pořádáme velké společenské akce, jako jsou plesy, konference nebo filmový festival.“