Spolupráce by měla být výhodná pro obě strany

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební v Náchodě

„Spolupráce naší školy se sociálními partnery je oboustranně výhodná“, tvrdí Helena Košťálová z Vyšší odborné škola stavební a Střední průmyslové školy stavební v Náchodě. „Zapojení sociálních partnerů do vzdělávání žáků je nezbytné zejména pro získání zkušeností ve zvoleném oboru a návyků v praktických činnostech. S pomocí sociálních partnerů je možné zvýšit prestiž stavebních oborů, vyzdvihnout pozitiva a výhody této profese, zdůraznit a připomenout tradice stavební výroby v regionu. Při kooperaci se školou vidí odborník z praxe v reálném světle, co znají a dovedou čerství absolventi a zda budou přínosem pro firmy. Na druhou stranu tu jsou i pozitiva pro firmy. Tím, že pořádají akce pro školu a veřejnost, mohou se prezentovat a ukázat své přednosti v konkurenci s ostatními podniky v oboru. Spolupráce se sociálními partnery znamená, že žáci i učitelé mají možnost poznat přímé zkušenosti, požadavky a nároky odborníků z praxe. Na druhé straně naši sociální partneři pochopili, že škola má také své povinnosti i problémy, s nimiž se potýká. Vzájemná tolerance je v tomto vztahu naprosto nezbytná, dodává Helena Košťálová.


Souhlasí s ní i pedagogové ze Střední školy průmyslové, strojnické, technické a Vyšší odborné školy v Chrudimi, kteří své zkušenosti popisují takto:

„Při přípravě ŠVP zapojila naše škola sociální partnery především do tvorby profilu absolventa. Hlavně šlo o to, aby definovali základní znalosti a dovednosti, které budou absolventi potřebovat v praxi. Když jsou pak tyto kompetence zahrnuty v ŠVP, je to výhodné i pro podnik, protože se zvyšuje pravděpodobnost, že do něj přijdou adekvátně připravení absolventi. Naše spolupráce se zaměstnavateli má ale nejrůznější formy. V rámci neustále probíhajícího dialogu s firmami organizujeme praxi našich žáků, mezi nimiž potom jednotlivé podniky hledají své budoucí zaměstnance. Samozřejmostí jsou i exkurze, při kterých mají žáci možnost seznámit se s novými trendy ve výrobě. Na druhé straně naši učitelé pomáhají firmám při rekvalifikačních a doškolovacích kurzech pro jejich pracovníky. V poslední době se velice změnil i přístup našeho zřizovatele k odbornému školství. Radní si uvědomili, že je nezbytné věnovat technickým školám mimořádnou pozornost, a proto nám kraj pomáhá získávat žáky. Do této činnosti zapojil i jednotlivé firmy, jejichž zástupci navštěvují základní školy a doporučují žákům studium na naší škole a školách podobného charakteru. Škola současně  prohlubuje komunikaci a kooperaci s rodiči, městem a dalšími institucemi. Společně se snažíme řešit všechny problémy a vytvářet pro žáky odpovídající podmínky studia, které reagují na aktuální situaci v regionu a postihují rozmanitost vývoje celé společnosti, nejen v odborné oblasti.“