Sociální partnerství v regionech

V měsících únoru a březnu 2011 zpracovala regionální konzultační centra (dále RKC) analýzu stavu spolupráce škol a jejich sociálních partnerů v jednotlivých regionech. Šlo především o zachycení klíčových aktérů spolupráce, jejich aktivit, přehled typů spolupráce se školami, projektové aktivity v regionu apod.

Ze 14 specifických analýz byl pro další potřeby projektu zpracován souhrnný přehled sociálního partnerství v regionech pod názvem Regionální konzultační centra a podpora sociálního partnerství v regionech - Přehled hlavních a aktivních sociálních partnerů, možnosti spolupráce.

Priloha_c_22_RKC_socialni_partnerstvi_v_regionech_2.doc analýza zde (2,24 MB)