Semináře konané v červnu 2010 v RKC Středočeského kraje

sipka.jpg Seminář  „Moderní elektronika“

Seminář je určen pro pedagogy SOŠ a SOU, kteří vyučují elektrotechnické předměty. Účastníci budou seznámeni se současným stavem oboru elektro. Obdrží návod pro modernizaci výuky a získají informace potřebné k vypracování kvalitních tématických plánů. V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností.

Hlavní zásady výuky - modernost, jednoduchost, propojení teorie s praxí, motivace žáků.

Lektor: Ing. Jiří Vlček, lektor je autorem učebnic pro SOŠ elektrotechnického zaměření a autor

mnoha článků v časopise Amatérské rádio.

Místo konání: SOŠ a  SOU, Dubská 967, Kladno

Termín:                   22. 6. 2010, 9:00 – 13:00

 

sipka.jpg Seminář „Tvorba a realizace ŠVP pro obory vzdělání kategorie E“

Seminář je určen všem pedagogům SOŠ pro obory vzdělávání kategorie E. Vzdělávacím cílem semináře bude seznámit pedagogické pracovníky podrobněji s problematikou tvorby ŠVP příslušnou oborů vzdělání. Účastníci se seznámí s některými typickými znaky ŠVP a budou jim nastíněny základní přístupy jejich tvorbě. Účastníci si mohou své vlastní ŠVP a v průběhu semináře kontrolovat a konzultovat jejich jednotlivé části.

V závěrečné diskusi proběhne výměna praktických zkušeností a budou konzultované dotazy přítomných.

Lektoři:       Ing. Zorka Husová, Ing. Libuše Burešová, Ing. Zdeňka Szebestová

Termín:       25. 06. 2010 9:00 – 14:00

Místo: RKCP - VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)

 

sipka.jpg Workshop „Aktivní vyučovací metody“

Seminář je určen učitelům SOŠ – primárně celým pedagogickým sborům či jejich částem. Jeho cílem kurzu je seznámit učitele  s vybranými metodami aktivního učení formou skupinové práce (např. Brainstorming, Snowballing, Buzz groups, Role Play, Kolečka, Kolotoč, Návštěvníci, Diskuse, Debata, případová studie, Akvárium, Myšlenkové mapování). Seminář je veden interaktivní formou.

Charakteristika tématu:

Metody aktivního učení jsou takové způsoby učení, které primárně rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Tyto metody rozvíjí ale současně i odborné kompetence, v závislosti na vyučovaném vědním oboru. Vedení vyučování těmito metodami je interaktivní, je založené na vzájemné spolupráci žáků. Učitel plní roli zadavatele, organizátora práce, poradce, na závěr provádí hodnocení výuky.

Lektor: PhDr. Dagmar Sitná, lektorka ŠVP

Doporučení: Před seminářem prostudovat publikaci: Sitná, Dagmar: Metody aktivního vyučování, Portál 2009

Místo konání:  RKC Středočeský kraj,  SVI AJAK, Palackého třída 222,  Nymburk, nebo lze realizovat přímo na Vaší škole

Termín: dle domluvy s jednotlivými školami

Délka semináře:  4hodinový (půldenní)  nebo 7hodinový (celodenní)