Semináře a publikace k profilové maturitní zkoušce

Na jaře 2012 proběhly semináře k profilovým maturitním zkouškám v osmi oborech vzdělání. Semináře byly určeny především učitelům či vedoucím pracovníkům škol, kteří se zabývají přípravami profilové části maturitní zkoušky (PMZ). Na seminářích se účastníci seznámili s přístupy k tvorbě této části profilové maturitní zkoušky na školách zařazených v projektu Kurikulum S a na dalších významných školách vyučujících daný obor vzdělání a vyměnili si své zkušenosti. Semináře ukázaly, že mezi školami je o tuto problematiku značný zájem.

Připravujeme publikace k PMZ

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Publikace obsahuje návrh profilové části maturitní zkoušky ve vazbě na rámcové a školní vzdělávací programy. Ukazuje, jak koncipovat profilové maturitní zkoušky, aby měly komplexnější charakter a prověřovaly kompetence absolventa (odborné i klíčové). Shrnuje zkušenosti a návrhy škol rozpracované do samostatných modelů profilové maturitní zkoušky pro osm oborů vzdělání. Její přínos je zejména v metodickém přístupu k tvorbě zadání zkoušek, volbě forem, způsobu hodnocení i k jejich realizaci. Podněty zde tedy najdou i učitelé jiných oborů vzdělání.

Model profilové části maturitní zkoušky v odborných školách – osm publikací (pro obory aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika, obchodník) vyjdou na CD v červnu 2012.