Rozhovory se zaměstnavateli o spolupráci s odbornými školami

Od srpna 2011 probíhají v rámci projektu Kurikulum S ve vybraných podnicích a firmách řízené rozhovory se zaměstnavateli s cílem mapovat jejich spolupráci s odbornými školami. Tazatelé se zástupců zaměstnavatelů, kteří mají na starosti personální záležitosti, ptají mimo jiné na to, jakým způsobem spolupracují s odbornými školami, jaká je jejich hlavní motivace pro navázání partnerství. Zjišťují také úspěchy pramenící ze spolupráce, nebo naopak překážky ve spolupráci a způsoby jejich překonávání.

Do rozhovorů byli vybráni zaměstnavatelé, kteří spolupracují s odbornými školami, tj. např. přijímají studenty na odbornou praxi, spolupracují se školami při tvorbě ŠVP nebo přímo zaměstnávají absolventy odborných škol. „Vybírali jsme zaměstnavatele různého typu a různé velikost, dbali jsme také na oborovou a regionální pestrost. Mezi vybranými firmami najdeme např. Grandhotel Pupp v Karlových Varech, Slovácké strojírny v Uherském Brodě nebo zemědělské družstvo Zemspol v Českém Meziříčí,“ říká koordinátorka projektu Lenka Chvátalová. Rozhovory navazují na výzkum realizovaný v loňském roce, který mapoval sociální partnerství z pohledu zástupců škol.

Zkušenosti 15-20 zaměstnavatelů budou ve formě příkladů dobré praxe zveřejněny počátkem příštího roku. Čtenáři v nich najdou doporučení a tipy na úspěšné partnerství zaměstnavatelů s odbornými školami.

Image

Jedním z dotazovaných zaměstnavatelů byly Slovácké strojírny, a.s. z Uherského Brodu, které spolupracují mj. s místní Střední průmyslovou školou a Obchodní akademií.