Regionální konzultační centra - rok pomoci odborným školám

   

ImageBrožura představuje konzultační centra v jednotlivých krajích, jejich činnost i nabídku pro zástupce odborných škol. Součástí jsou rozhovory, ve kterých zástupci konzultačních center popisují, o jakou formu pomoci a o jaké akce mají zástupci odborných škol největší zájem, s jakými problémy se centra za rok svého fungování potýkala nebo s kolika lektory centrum spolupracuje a jakou má zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích akcí.

U každého konzultačního centra jsou uvedeny kontakty.

Vyšla v listopadu 2010.

ke stažení ke stažení (6,74 MB)