Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři

Brožura představuje výsledky šetření na vybraných odborných školách týkajícího se sociálního partnerství odborných škol.

Image

Publikace vyšla v únoru 2011 v Národním ústavu odborného vzdělávání. Vychází z analytické studie vypracované v projektu Kurikulum S, která mapuje sítě sociálních partnerů odborných škol a jejich spolupráci v různých etapách tvorby a realizace vzdělávacích programů. Kvantitativní část šetření bylo provedeno na více než 400 školách, kvalitativní část šetření se skládá z pěti případových studií na různých odborných školách. Součástí publikace jsou i tipy a doporučení pro školy jak navázat a udržet si spolupráci s různými sociálními partnery.

Cílem této publikace je poskytnout inspiraci a příklady úspěšné spolupráce škol a sociálních partnerů, a to nejenom při tvorbě ŠVP, ale i při každodenní činnosti. Ředitelům škol, učitelům a všem, kteří se v praxi denně potýkají s řízením škol, dává návod k rozšíření spolupráce se svým okolím a potažmo tak k celkovému zkvalitnění a zpestření výuky.

ke stažení ke stažení (10,70 MB)

Informace o dalších publikacích projektu najdete zde