Publikace na CD

Publikace vydané v rámci projektu Kurikulum S vydáváme i na CD.

  1. Příklady dobré praxe SOŠ a SOU
  2. Žákovské projekty – cesta ke kompetencím: CD obsahuje publikaci včetně příloh k jednotlivým projektům.
  3. Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol:Vedle dvoudílné metodické příručky jsou  na CD další dvě publikace, a to Moderní odborná škola a Výukové strategie v praxi pilotních škol.
  4. Sociální partnerství očima zaměstnavatelů: Na CD najdete i další příklady spolupráce podniků a škol a další publikace týkající se sociálního partnerství,sborníky z konferencí a publikaciVzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách.
  5. Profilová maturitní zkouška v odborných školách: CD vyjde v květnu nebo v červnu 2012 a najdete na něm vedle souhrnné publikace k PMZ vydané tiskem také dílčí publikace k osmi oborům vzdělání, Metodiku tvorby ŠVP SOŠ a SOU a Modulární projektování  ŠVP v odborném vzdělávání.

CD jsou spolu s publikacemi zdarma distribuována do všech odborných škol. Do rozebrání jsou k dispozici v NÚV.