Publikace

Metodická příručka Vyhledáváme rozumově nadané žáky se věnuje problematice vzdělávání kognitivně nadaných žáků. Vyšla v prosinci 2010 ve Výzkumném ústavu pedagogickém. Kolektiv autorů v ní pedagogům základních i středních škol ukazuje, jak lze s pomocí běžných pedagogických nástrojů identifikovat nadané žáky a následně jim umožnit rozvoj jejich mimořádných individuálních schopností v souladu s principy právě probíhající školské reformy.

 

Publikace Odborné školy a jejich sociální partneři vyšla v únoru 2011 v Národním ústavu odborného vzdělávání. Vychází z analytické studie vypracované v projektu Kurikulum S, která mapuje sítě sociálních partnerů odborných škol a jejich spolupráci v různých etapách tvorby a realizace vzdělávacích programů. Cílem této publikace je poskytnout inspiraci a příklady úspěšné spolupráce škol a sociálních partnerů, a to nejenom při tvorbě ŠVP, ale i při každodenní činnosti. Ředitelům škol, učitelům a všem, kteří se v praxi denně potýkají s řízením škol, dává návod k rozšíření spolupráce se svým okolím a potažmo tak k celkovému zkvalitnění a zpestření výuky.