Průřezová témata ve výuce žáků odborných škol

Dvoudílná metodická příručka je určena pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. V každém díle příručky najdete dvě průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie, 2. Člověk a životní prostředí a Člověk a svět práce.

ImageImage

Průřezová témata jsou novým prvkem ve vzdělávání žáků základních a středních škol, mají výchovný charakter a jejich cílem je přispět zejména k rozvoji postojů, návyků a dovedností žáků a ukázat jim souvislosti mezi fakty a jevy. Ukazuje se však, že ne vždy si vyučující vědí rady s tím, jak průřezová témata uchopit, zapracovat do školních vzdělávacích programů, aplikovat (realizovat) ve výuce a hodnotit jejich účinnost.

Cílem metodické příručky je pomoci vyučujícím pochopit smysl průřezových témat a ukázat možnosti jejich aplikace ve výuce. Publikace obsahují řadu příkladů dobré praxe – konkrétních ukázek z praxe zkušených učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, které by se mohly stát vhodným zdrojem inspirace pro vás.

Děkujeme všem vyučujícím, kteří přispěli do této metodické příručky.

Ke stažení:

Prurezová témata 1. díl.pdf Prurezová témata 1. díl.pdf (9,34 MB)

Prurezová témata 2.díll.pdf Prurezová témata 2.díll.pdf (8,97 MB)