Projekt Kurikulum S má novou hlavní manažerku

Od března 2010 zastává pozici hlavní manažerky projektu Ing. Taťána Vencovská, která ve funkci nahradila PhDr. Janu Kašparovou. Nová manažerka projektu pracuje v Národním ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) od roku 2002 a v rámci projektu Kurikulum S a předchozího projektu Pilot S se podílela na spolupráci s pilotními školami na tvorbě a ověřování ŠVP, na školení lektorů a učitelů na tvorbu ŠVP a dále na spolupráci při tvorbě metodiky tvorby ŠVP.

Na manažerských pozicích i v roli experta se T. Vencovská účastnila dalších projektů realizovaných v NÚOV, konkrétně projektů NSK, NSK 2, Kvalita 1 a NZZ. V rámci těchto projektů spolupracuje se sociálními partnery na požadavcích trhu práce při popisu kvalifikací, podílí se na tvorbě jednotného zadání a monitorování průběhu závěrečných zkoušek.

Učitelskou praxi získala na Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, kde po třech letech učení zastávala devět let pozici zástupkyně ředitele pro úsek teoretického vyučování.  Od roku 2002 je garantem za obory gastronomie cestovního ruchu v NÚOV a podílí se na tvorbě učebních dokumentů a RVP pro obory vzdělání gastronomie a cestovního ruchu.

A s jakou vizí nastupuje do vedení projektu Kurikulum S? „Naším cílem je naučit školy obracet se na regionální konzultační centra v jednotlivých krajích“, říká Taťána Vencovská a dodává: „úzká spolupráce těchto center a škol může usnadnit zavádění kurikulární reformy do praxe.“

Podle nové manažerky projektu je třeba, aby školy byly aktivní a využívaly nabídky těchto center a aby konzultační centra hledala skutečně potřebná témata a způsoby práce se školami. Vedle školení a konzultací mohou centra vytvořit např. platformu pro setkávání učitelů ze stejných typů škol, a to i nadregionálně, a umožnit tak učitelům výměnu zkušeností a propojení na profesní sdružení či odborníky z praxe.